Книга на пророк Иеремия - Глава  2

  1 И биде слово Господне към мене:1

  2 иди и извикай в ушите на дъщерята Иерусалимска: тъй говори Господ: спомням си дружбата на твоята младост, твоята любов, когато ти беше невеста, когато тръгна след Мене в пустиня, в незасята земя.

  3 Израил беше Господу светиня, първоберка от плодовете Му: всички, които го пояждаха, биваха осъждани, постигаше ги нещастие, казва Господ.2

  4 Чуйте словото Господне, доме Иаковов и всички родове на дома Израилев!

  5 Тъй говори Господ: каква неправда намериха в Мене бащите ви, та се отдалечиха от Мене, отидоха след суетата и станаха суетни;3

  6 и не рекоха: де е Господ, Който ни изведе из Египетската земя, води ни по пустинята, по земя пуста и ненаселена, по земя суха, по земя на смъртна сянка, по която никой - не е ходил и дето човек не е живял?4

  7 И Аз ви въведох в земя плодородна, за да се храните от плодовете й и от благата й; а вие влязохте и осквернихте земята Ми, и притежанието Ми направихте гнусота.5

  8 Свещениците не казваха: де е Господ? и учителите на закона Ме не познаваха, и пастирите се отметнаха от Мене, и пророците пророчествуваха в името на Ваала и ходиха след ония, които не помагат.6

  9 Затова Аз още ще се съдя с вас, казва Господ, и със синовете на вашите синове ще се съдя.

10 Защото идете на Хитимските острови и разгледайте, и пратете в Кедар и разузнайте усърдно и вижте: бивало ли е там нещо подобно на това?7

11 Променил ли е някой народ боговете си, макар те и да не са богове? а Моят народ променяше славата си за онова, което не помага.8

12 Чудете се на това, небеса, треперете и се ужасете, казва Господ.

13 Защото две злини извърши Моят народ: Мене, Източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода.9

14 Нима Израил е роб? или той е роб домороден? защо той стана плячка?

15 Зарикаха против него млади лъвове, нададоха вик и направиха земята му пустиня; градовете му са изгорени, без жители.10

16 И синовете на Мемфис и Тафна ти обгризаха темето.11

17 Не причини ли си ти сам това, като остави твоя Господ Бог в това време, когато Той те водеше по пътя?12

18 И сега, за какво ще отиваш в Египет да пиеш вода от Нил? и за какво ще отиваш в Асирия да пиеш вода от реките й?13

19 Ще те накаже нечестието ти, и твоето отстъпничество ще те изобличи; и тъй, познай и размисли, колко лошо и горчиво е туй, дето остави твоя Господ Бог, и не те е страх от Мене, казва Господ, Бог Саваот.14

20 Защото отдавна Аз строших ярема ти, разкъсах твоите вериги, и ти казваше: "няма да служа на идоли", а между туй на всеки висок хълм и под всяко клонесто дърво ти блудствува.15

21 Аз те посадих като благородна лоза - най-чисто семе; а как се ти превърна у Мене в дива издънка от чужда лоза?16

22 Затова, макар и да се умиеш със сапун и да употребиш много луга, - твоето нечестие е отбелязано пред Мене, казва Господ Бог.17

23 Как можеш каза: аз не се оскверних, аз не ходих след Ваала? Вгледай се в твоето поведение в долината, познай, що върши ти, буйна камило, която припкаш насам - нататък!18

24 Кой може удържа привикналата на пустиня дива ослица, която със страст в душата си гълта въздух? Всички, които я търсят, не ще се уморят: в месеца й ще я намерят.

25 Не давай на нозете си да износват обущата, и гърлото ти - да се мъчи от жажда. Но ти рече: не се надявай, не! защото любя чуждите и ще ходя подир тях.19

26 Както крадец, кога го хванат, бива посрамен, - тъй се посрами Израилевият дом: те, царете им, князете им, свещениците им и пророците им, -20

27 думайки на дървото: "ти си мой баща", и на камъка: "ти ме роди"; защото те обърнаха към Мене гръб, а не лице; а през време на своето нещастие ще говорят: "стани и ни избави!"21

28 Де са прочее твоите богове, които си ти направи? Нека те станат, ако могат те спаси през време на твоето нещастие; защото, колкото градове имаш, толкова и богове имаш, о, Иудо!22

29 Защо да се препирате с Мене? Всинца вие (нечестиво постъпвахте и) грешехте против Мене, казва Господ.23

30 Напразно поразявах децата ви: те не се вразумиха; вашият меч като изтребящ лъв поядаше пророците ви (и вие се не уплашихте).24

31 О, роде! чуйте словото Господне: бях ли Аз пустиня за Израиля? бях ли земя на мрак? А защо Моят народ казва: ние сами сме си господари, няма вече да дойдем при Тебе?

32 Забравя ли девица украшението си, и невеста - накита си? а Моят народ Ме забрави - има вече безброй дни.25

33 Как изкусно ти насочваш пътищата си, за да придобиеш любов! и заради това дори и към престъпления нагаждаше твоите пътища.

34 Дори по твоите скутове има кръв от бедните, невинни люде, които ти не завари при разбиването; и, при все това,

35 казваш: понеже съм невинна, навярно гневът Му ще се отвърне от мене. - Ето, Аз ще се съдя с тебе, задето казваш: "не съгреших".26

36 Защо тъй много се скиташ, менявайки пътя си? Ти също ще бъдеш посрамена и от Египет, както биде посрамена от Асирия;27

37 и от него ще излезеш с ръце на глава, защото отхвърли Господ твоите надежди и не ще имаш с тях сполука.28


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 16:8, Ос. 9:10

2 Иез. 19:6, Пс. 113:2

3 Мих. 6:3-4

4 Втор. 8:15

5 Втор. 8:1, Лев. 25:23

6 Рим. 2:20-21

7 Иер. 18:13

8 Рим. 1:23

9 Пс. 35:10, Рим. 1:25, 2 Петр. 2:17

10 Пс. 53:5, Ис. 5:29, Иер. 4:7

11 Ис. 19:13, 30:4

12 Втор. 29:25, 3 Царств. 9:8-9

13 Ис. 30:2, Ос. 5:13

14 Ис. 3:9, Ос. 5:5

15 Пс. 2:3, Ис. 57:5, Иер. 3:6

16 Изх. 15:17, Ис. 5:1-2, Мат. 21:33, Марк. 12:1

17 Иов 9:30

18 Иер. 7:32, 32:35

19 Иер. 18:12

20 Иер. 48:27, Иез. 28:17, Дан. 9:8

21 Иер. 3:9, Ос. 4:12, 3 Царств. 14:9

22 Иер. 11:13

23 Пс. 52:4

24 Ис. 1:5, Иер. 5:3

25 Иер. 3:21, 18:14, Иез. 23:35

26 Ис. 1:18, Иез. 17:20, Иоил 3:2

27 2 Парал. 28:21, Иер. 2:18

28 2 Царств. 13:19, Иер. 32:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава