Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Иеремия - Глава  21

Книга на пророк Иеремия - Глава  21

  1 Слово, което биде от Господа към Иеремия, когато цар Седекия изпрати до него Пасхора, Молхиевия син, и свещеник Софония, син на Маасея, за да му кажат:1

  2 "попитай Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор воюва против нас; може би, Господ ще направи с нас някое от Своите чудеса, за да се оттегли оня от нас."

  3 И рече им Иеремия: това кажете на Седекия:

  4 тъй казва Господ, Бог Израилев: ето Аз ще обърна назад военните оръжия, които са във вашите ръце, с които се биете с вавилонския цар и с халдейците, които ви обсаждат извън стените, и ще ги събера сред тоя град;

  5 и Сам ще воювам против вас с простряна ръка и с яка мишца, с гняв и с ярост и с голямо негодуване;2

  6 и ще поразя всичко, що живее в тоя град - и човеци, и добитък; от лют мор ще измрат те.

  7 А след това, казва Господ, иудейския цар Седекия, слугите му, народа и избавените в тоя град от мор, от меч и от глад ще предам в ръцете на Навуходоносора, вавилонския цар, в ръцете на враговете им и в ръцете на ония, които искат душата им; и той ще ги порази с остър меч и не ще ги пощади, не ще пожали и не ще се смили.3

  8 И кажи на тоя народ: тъй казва Господ: ето, Аз ви предлагам път към живот и път към смърт:4

  9 който остане в тоя град, ще умре от меч, от глад и от мор, а който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще бъде жив, и душата му ще му бъде вместо печалба;5

10 защото Аз обърнах лицето Си против тоя град, казва Господ, за зло, а не за добро; той ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, и тоя ще го с огън изгори.6

11 И към дома на иудейския цар кажи: слушайте словото Господне:

12 доме Давидов! тъй казва Господ: от ранно утро извършвайте съд и оттървайте обидения от ръцете на обидника, за да не избухне като огън Моята ярост и да не се разпали поради вашите зли дела дотам, че никой да не може го угаси.7

13 Ето, Аз съм против тебе, жителко на долината, скало в равнината, казва Господ, против вас съм, които казвате: "кой ще излезе против нас и кой ще влезе в нашите жилища?"8

14 Но Аз ще ви накажа според плодовете на делата ви, казва Господ, и ще запаля огън във вашата гора, който ще погълне всичко около нея.9

Предишна глава Следваща глава

1 1 Парал. 24:9

2 Изх. 6:6, Втор. 5:15, Иер. 32:21

3 Иер. 20:4, 34:2, Изх. 4:19

4 Сир. 15:17

5 Иер. 38:2, 45:5

6 Лев. 17:10, Иер. 32:29, 34:2

7 Иер. 4:4, 22:3

8 Иер. 49:4, Иез. 11:15

9 Иер. 17:27, 22:7

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава