Книга на пророк Иеремия - Глава  22

  1 Тъй рече Господ: слез в дома на иудейския цар, кажи това слово

  2 и речи: изслушай словото Господне, царю иудейски, който седиш на Давидовия престол, - и ти и твоите слуги и твоите люде, които влизат през тия порти.

  3 Тъй казва Господ: извършвайте съд и правда и оттървайте обидения от ръцете на притеснителя, не обиждайте и не притеснявайте пришълец, сирак и вдовица, и не проливайте невинна кръв на това място.1

  4 Защото, ако изпълнявате това слово, през портите на тоя дом ще влизат царе, които седят вместо Давида на престола му, които се возят на колесница и на коне, - те и слугите им и людете им.2

  5 Ако пък не послушате тия думи, кълна се в Мене, казва Господ, че тоя дом ще запустее.3

  6 Защото тъй казва Господ за дома на иудейския цар: ти си за Мене Галаад и ливански връх; но Аз ще направя тебе пустиня, и градовете ти - необитаеми;

  7 и ще приготвя против тебе изтребители, всеки със своето оръжие - и те ще изсекат най-хубавите твои кедри и ще ги хвърлят в огън.4

  8 И много народи ще преминават през тоя град и ще казват един другиму: "защо Господ тъй постъпи с тоя голям град?"5

  9 И ще отговорят: за това, че те оставиха завета на Господа, своя Бог, и се покланяха на други богове и тям служиха.

10 Не плачете за умрелия и не жалете за него; но горко плачете за оногова, който отива в плен, защото той вече няма да се върне и няма да види родината си.

11 Защото тъй казва Господ за Салума, син на иудейския цар Иосия, който царува след баща си Иосия и който излезе из това място: той вече няма да се върне тук,6

12 но ще умре там, дето го откараха пленник, и вече няма да види тая земя.7

13 Горко ономува, който гради своя дом с неправда и своите горници - с беззаконие, който принуждава ближния си да работи даром и не му дава платата му,8

14 който казва: ще си построя голяма къща и широки горници, и който си отваря прозорци, обковава ги с кедър и багри с червена боя.

15 Мислиш ли цар да станеш, като си се обградил с кедър? Баща ти яде и пи, но върши съд и правда, и затова му беше добре.

16 Той разглеждаше делото на беден и на сиромах, и затова му беше добре. Не значи ли това, да Ме познаваш? казва Господ.9

17 Но твоите очи и твоето сърце са обърнати само към корист за себе си и към проливане невинна кръв, за да притесняваш и насиляш.10

18 Затова тъй казва Господ за Иоакима, син на иудейския цар Иосия: няма да го оплакват: "уви, брате!" и: "уви, сестро!" Няма да го оплакват: "уви, господарю!" и: "уви, негово величие!"11

19 Като осел ще бъде той погребан: ще го изкарат и ще го хвърлят далеч от иерусалимските порти.12

20 Качи се на Ливан и викай, издигни гласа си на Васан и викай от Аварим, защото погубени са всички твои приятели.13

21 Аз ти говорих през твоето добруване; но ти каза: няма да послушам. Такова беше твоето поведение още от младини, че ти не слуша гласа Ми.14

22 Всички твои пастири вятър ще отнесе, и твоите приятели в плен ще отидат, - и тогава ти ще бъдеш посрамен и постиден за всички твои злодеяния.15

23 Ти, който живееш на Ливан, който си свил гнездо в кедрите! колко окаян ще бъдеш, кога те постигнат мъки като болки на жена, кога ражда!16

24 Жив съм Аз, каза Господ: да беше иудейският цар Иехония, Иоакимовият син, пръстен на дясната Ми ръка, и оттам ще те откъсна17

25 и ще те предам в ръцете на ония, които искат душата ти, и в ръцете на ония, от които се боиш, в ръцете на вавилонския цар Навуходоносора и в ръцете на халдейци;

26 и ще изхвърля тебе и майка ти, която те е родила, в чужда земя, дето не сте се родили, и там ще умрете;18

27 а в земята, дето душата им ще желае да се върне, там няма да се върнат.19

28 "Нима тоя човек, Иехония, е създание презряно, отхвърлено? или той е негодна съдина? защо са те изхвърлени - той и племето му - и хвърлени в земя, която не са познавали?"20

29 О, земьо, земьо, земьо! слушай словото Господне.

30 Тъй казва Господ: запишете тоя човек като лишен от деца, като човек, злополучен в дните си, защото вече никой от племето му не ще седи на Давидовия престол и не ще владее в Иудея.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 21:12, Изх. 22:21

2 Иер. 17:25

3 Мат. 23:28

4 Иер. 21:14, Ис. 13:3, 27:24

5 Втор. 29:24, 3 Царств. 9:8-9

6 4 Царств. 23:31

7 4 Царств. 23:34

8 Лев. 19:13

9 Иер. 9:24, 1 Иоан 2:4

10 Иер. 26:23

11 Иер. 16:6, 3 Царств. 13:30

12 Иер. 36:30

13 Иер. 14:18, 30:14

14 Иер. 2:20, 5:23, 11:7-8

15 Ос. 12:1

16 Иер. 4:31, 22:14, Сир. 48:21

17 4 Царств. 24:6, Пес. на песн. 8:6, Аг. 2:23

18 4 Царств. 24:12

19 Иер. 44:14

20 Ос. 8:8, 4 Царств. 24:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава