Книга на пророк Иеремия - Глава  23

  1 Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! казва Господ.1

  2 Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат моя народ: вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.

  3 И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им, - и ще се плодят и размножават.2

  4 И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат, и те вече не ще се боят и плашат и не ще се губят, казва Господ.3

  5 Ето, настъпват дни, казва Господ, - и ще въздигна на Давида праведна Младочка, и ще се възцари Цар, Който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята.4

  6 В Негови дни Иуда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето - Неговото име, с което ще Го наричат: "Господ - наше оправдание!"5

  7 Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: "жив Господ, Който изведе Израилевите синове из Египетската земя",6

  8 а: "жив Господ, Който изведе и Който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил", и ще живеят в земята си.

  9 За пророците. Сърцето ми се къса в мене, всичките ми кости се тресат; аз съм като пиян, като човек, комуто е надвило виното, заради Господа и заради Неговите свети думи,

10 защото земята се напълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие; изсъхнаха пустинни пасбища, защото стремежът им е зло, и силата им - неправда;7

11 защото и пророк и свещеник са лицемерци; дори и в Моя дом Аз намерих нечестието им, казва Господ.8

12 Затова пътят им ще бъде като плъзгави места в тъмнина: ще ги бутнат, - и те ще паднат там; защото Аз ще напратя върху тях бедствие в годината, когато ги посетя, казва Господ.9

13 И у пророците на Самария Аз видях безумие; те пророкуваха в името на Ваала - и въведоха в заблуда Моя народ Израиля.

14 Но у пророците на Иерусалим виждам нещо ужасно: те прелюбодействуват и ходят в лъжа, подкрепят ръцете на злодейци, та никой да се не отвърне от нечестието си; те всички са пред Мене като Содом, и жителите му - като Гомора.10

15 Затова тъй казва Господ Саваот за пророците: ето, ще ги нахраня с пелин и ще ги напоя с жлъчна вода, защото от иерусалимските пророци се разнесе нечестието по цяла земя.11

16 Тъй казва Господ Саваот: не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват: те ви лъжат, разказват измислици от сърцето си, а не това, що иде от уста Господни.12

17 Те постоянно говорят на ония, които Ме не зачитат: "Господ рече: мир ще имате". И всекиму, който ходи по упорството на сърцето си, казват: "зло не ще ви сполети".13

18 Защото кой е стоял в съвета на Господа и е виждал и слушал словото Му? Кой се е вслушвал в словото Му - и го е чул?14

19 Ето, иде буря Господня с ярост, буря страшна, и ще се свие върху главата на нечестивците.15

20 Гневът на Господа не ще се отвърне, докле Той не извърши и докле не изпълни намеренията на сърцето Си; в последните дни ясно ще разберете това.16

21 Аз не съм пращал тия пророци, те сами са се разтичали; Аз не съм им говорил, а те пророкуваха.17

22 Ако те биха стояли в Моя съвет, то щяха да обявят на Моя народ думите Ми и щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела.18

23 Нима Аз съм Бог само отблизо, казва Господ, а не Бог и отдалеч?

24 Може ли се скри човек на тайно място, дето Аз не бих го видял? казва Господ. Не изпълням ли Аз небе и земя? казва Господ.19

25 Аз слушах, какво говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа. Те казват: "присъни ми се, присъни ми се".20

26 Дълго ли ще трае това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измама от сърцето си?

27 Мислят ли те чрез своите сънища, които разказват един другиму, да доведат Моя народ дотам, че да забрави името Ми, както бащите им забравиха името Ми заради Ваала?21

28 Пророк, който е видял сън, нека го и разказва като сън, а у когото е Моето слово, нека говори вярно словото Ми. Какво общо има мекина с чисто зърно? казва Господ.22

29 Моето слово не е ли като огън, казва Господ, и не е ли като чук, който разбива скала?23

30 Затова ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които крадат думите Ми един от други.24

31 Ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които боравят със свой език, а казват: "Той рече".25

32 Ето, Аз съм против пророците на лъжливи сънища, казва Господ, които ги разказват и чрез свои измами и лъстене заблуждават Моя народ, когато Аз не съм ги пращал, нито съм им заповядвал, и те не принасят никаква полза на тоя народ, казва Господ.26

33 Ако те попита тоя народ, или пророк, или свещеник: "какво е бремето от Господа", ти им кажи: "какво бреме? Аз ще ви напусна, казва Господ".27

34 Ако пророк, или свещеник, или народ каже: "бреме от Господа", Аз ще накажа тоя човек и дома му.

35 Тъй говорете един другиму и брат брату: "какво отговори Господ?" или: "какво каза Господ?"

36 а тая дума: "бреме от Господа", занапред не употребявайте: защото на такъв човек бреме ще бъде думата му, понеже вие изопачавате думите на живия Бог, Господа Саваота, нашия Бог.

37 Тъй казвай на пророка: "какво ти отговори Господ?" или: "какво каза Господ?"

38 Ако пък все още казвате: "бреме от Господа", то тъй казва Господ: задето говорите тая дума: "бреме от Господа", когато Аз съм пратил да ви кажат: не говорете: "бреме от Господа", -

39 затова ето, Аз ще ви забравя съвсем, ще ви оставя, и ще отхвърля от лицето Си тоя град, който дадох вам и на отците ви,

40 и ще туря върху вас вечен позор и вечно безчестие, което не ще се забрави.28


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 34:3

2 Втор. 30:3, Иер. 29:14, Лук. 1:54

3 Пс. 22:1, Ис. 40:11, 45:13, Иер. 3:15, Иез. 34:12

4 Ис. 4:2, Иер. 33:15, Дан. 9:24, Зах. 3:8, 6:12, Иоан 1:45

5 Втор. 33:16

6 Иер. 16:14

7 Иер. 5:7, 9:2, 12:4

8 Иер. 8:10

9 Иер. 13:16

10 Иер. 5:30, Ис. 1:9, 28:15, Иез. 13:22

11 Иер. 9:15

12 Иер. 27:9

13 Иер. 6:14, Иез. 13:10, Зах. 10:2

14 Иов 15:18, Ис. 40:13

15 Иер. 30:23

16 Иер. 30:24

17 Иер. 14:14, 27:15, 29:9

18 Ис. 55:11

19 Иов 34:21, Пс. 138:7-9, Сир. 23:27, Ам. 9:2

20 Иер. 5:31, 14:14

21 Съд. 3:7

22 1 Петр. 4:11

23 Сир. 48:1, Лук. 24:32, Откр. 11:5

24 Втор. 18:20, Иер. 14:15

25 Иез. 13:6, 22:28

26 Иез. 14:9, Соф. 3:4

27 Иез. 12:9

28 Иер. 20:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава