Книга на пророк Иеремия - Глава  30

  1 Слово, което биде към Иеремия от Господа:

  2 тъй казва Господ, Бог Израилев: напиши си на книга всички думи, що ти говорих.1

  3 Защото ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен Моя народ, Израиля и Иуда, казва Господ; и ще ги доведа отново в земята, която дадох на отците им, и ще я владеят.2

  4 И ето думите, които Господ каза за Израиля и за Иуда.

  5 Тъй каза Господ: глас от смут и ужас чуваме ние, а не мир.

  6 Попитайте и разсъдете: ражда ли мъж? А защо виждам у всеки мъж ръцете на чреслата му като у жена, кога ражда, и лицата на всички са бледни?3

  7 О, горко! велик е оня ден, няма подобен нему; това е усилно време за Иакова, но той ще бъде избавен от него.4

  8 И в оня ден, казва Господ Саваот, ще строша хомота му, що е на врата ти, и твоите окови ще разкъсам; и вече не ще служат на чужденци,

  9 а ще служат на своя Господ Бог и на царя си Давида, когото ще им възстановя.5

10 И ти, Мой рабе Иакове, не бой се, казва Господ, и не се плаши, Израилю: защото ето, Аз ще избавя тебе от далечната земя и племето ти - от земята на плена; и ще се върне Иаков и ще живее спокойно и мирно, и никой не ще го заплашва,6

11 защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавям: Аз съвсем ще изтребя всички народи, между които те пръснах, а тебе не ще изтребя; Аз ще те наказвам с мярка, но ненаказан не ще те оставя.7

12 Защото тъй казва Господ: раната ти е неизлечима, язвата ти е жестока;8

13 никой не се грижи за твоето дело, за да излекува раната ти; за тебе няма лекарство;

14 всички твои приятели те забравиха, не те търсят; защото Аз те ударих с неприятелски удари, с жестоко наказание за многото твои беззакония, понеже твоите грехове се умножиха.9

15 Защо викаш ти от раните си, от лютините на твоята болест? За многото твои беззакония ти сторих това, понеже твоите грехове се умножиха.10

16 Но всички, които те поглъщат, ще бъдат погълнати; и всички твои врагове - всички ще отидат в плен, и твоите опустошители ще бъдат опустошени, и всички твои грабители ще предам на грабеж.11

17 Ще те обложа с пластир и ще изцеря твоите рани, казва Господ. Тебе наричаха отхвърлен, думайки: "ето Сион, за който никой не пита";12

18 тъй казва Господ: ето, ще върна пленените от шатрите на Иакова и ще се смиля над селищата му, - и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът ще бъде възстановен, както си беше.13

19 И ще се дигне от тях благодарност и глас на веселящи се; и Аз ще ги размножа - и не ще се намаляват, и ще ги прославя - и не ще бъдат унизени.

20 И синовете му ще бъдат, както преди, и събранието му ще предстои пред Мене, и ще накажа всичките му притеснители.

21 И ще излезе из самия него вожд, и владетелят му ще произлезе изсред него; и Аз ще го привлека, и ще дойде при Мене; защото кой се решава сам от себе си да приближи до Мене? казва Господ.14

22 И вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще ви бъда Бог.15

23 Ето, яростният вихър иде от Господа, вихър страшен; той ще падне върху главата на нечестивците.16

24 Пламенният гняв на Господа не ще се отвърне, докле не извърши и не изпълни намерението на сърцето Си. В последните дни ще разберете това.17


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 36:2

2 Иер. 25:12

3 Иер. 4:31

4 Иоил 2:11, Ам. 5:18, Соф. 1:14

5 Иез. 34:24

6 Ис. 44:2, Иер. 46:27

7 Числ. 14:18, Ис. 41:10, Иер. 46:28

8 Иер. 8:22

9 Плач Иер. 1:19, Иер. 2:19

10 Иер. 13:22, 15:18

11 Изх. 23:22, Ис. 41:11

12 Иер. 33:6

13 Иер. 31:23

14 Мих. 5:2, Пс. 39:8, Иоан 4:34

15 Иер. 24:7

16 Иер. 23:19

17 Иер. 23:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава