Книга на пророк Иеремия - Глава  31

  1 В него време, казва Господ, Аз ще бъда Бог на всички Израилеви племена, а те ще бъдат Мой народ.1

  2 Тъй казва Господ: народът, който оцеля от меч, намери милост в пустинята; отивам да успокоя Израиля.

  3 Отдалеч ми се яви Господ и рече: с вечна обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение.2

  4 Аз пак ще те възстановя, и ти ще бъдеш възстановена, дево Израилева, пак ще се украсяваш с тимпаните си и ще излизаш на хорото на ликуващите;3

  5 пак ще садиш лозя по самарийските височини; лозарите, които ще ги садят, сами ще се и ползуват от тях.4

  6 Защото ще дойде ден, когато стражата по Ефремова планина ще извика: "ставайте, да възлезем на Сион при нашия Господ Бог".5

  7 Защото тъй казва Господ: радостно пейте за Иакова и възклицавайте пред главата на народите; възгласяйте, славете и казвайте: избави, Господи, Твоя народ, остатъка от Израиля!6

  8 Ето, Аз ще ги доведа от северната земя и ще ги събера от земните краища, сляп и хром, непразна и родилка заедно с тях, - голямо множество ще се върне тука.7

  9 Те отидоха със сълзи, Аз пък ще ги поведа с утеха; ще ги поведа край водни потоци по равен път, по който не ще се спънат; защото Аз съм отец на Израиля, и Ефрем е Мой първороден.8

10 Чуйте, народи, словото Господне и разгласете по далечните острови и речете: Който разпиля Израиля, Той ще го и събере и ще го пази, както пастир - стадото си;9

11 защото Господ ще изкупи Иакова и ще го избави от ръцете на оногова, който беше по-силен от него.10

12 И те ще дойдат и ще тържествуват на сионските височини; и ще се стекат към благата Господни, към пшеница, вино и елей, към агнета и волове; и душата им ще бъде като градина напоена с вода, и вече не ще се измъчват.11

13 Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб.12

14 И ще нахраня душата на свещениците с тлъстина, и Моят народ ще се насити с Моите блага, казва Господ.13

15 Тъй казва Господ: глас се чува в Рама, писък и горко ридание: Рахил плаче за децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма.14

16 Тъй казва Господ: удържи гласа си от ридание и очите си - от сълзи, защото за твоя труд има награда, казва Господ, и те ще - се върнат от неприятелската земя.

17 Има и надежда за твоята бъднина, казва Господ, и твоите синове ще се върнат в пределите си.

18 Слушам Ефрема да плаче: "Ти ме наказа - и аз съм наказан като неукротим юнец; обърни ме - и ще се обърна, защото Ти си мой Господ Бог.15

19 Когато бях обърнат, аз се каех, и когато бидох вразумен, бих се по бедрата; аз бидох посрамен, бидох смутен, защото носих позора на младините си".16

20 Ефрем не Ми ли е драг син, не е ли обично дете? Защото, щом заговоря за него, винаги с любов си спомням за него; вътрешността Ми се раздвижва за него; ще се смиля над него, казва Господ.17

21 Постави си пътни знаци, постави си стълбове, обърни сърцето си към друма, към пътя, по който си вървяла; връщай се, дево Израилева, връщай се в тия твои градове.

22 Още ли ще се скиташ, дъще отстъпнице? Защото Господ ще извърши на земята нещо ново: жена ще спаси мъжа.18

23 Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: занапред, кога върна пленниците им, ще казват в земята на Иуда и в градовете му тая дума: "Господ да те благослови, жилище на правдата, света планино!"19

24 И ще се засели на нея Иуда и всичките му градове заедно, земеделци и ония, които ходят със стада.

25 Защото Аз ще напоя изморена душа и ще наситя всяка отмаляла душа.20

26 След това се събудих и погледнах, и моят сън ми биде приятен.

27 Ето, идат дни, казва Господ, когато ще засея дома Израилев и дома Иудин със семе човешко и със семе от добитък.

28 И както следих за тях, като изкоренявах и съкрушавах, като разрушавах, погубвах и повреждах, тъй ще следя за тях, като съзиждам и насаждам, казва Господ.21

29 И тогава не ще казват вече: "бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на децата скоминясаха",22

30 но всеки ще умира поради своето собствено беззаконие; който яде кисело грозде, нему ще скоминясат зъбите.

31 Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет, -23

32 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставах в съюз с тях, казва Господ.

33 Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.24

34 И няма вече да учат един другиго, брат - брата и да говорят: "познайте Господа", защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ, защото ще простя беззаконията им, и за греховете им няма вече да си спомня.25

35 Тъй казва Господ, Който даде слънцето да свети денем, наредби за месечината и звездите да светят нощем, Който вълнува морето, та вълните му реват; Господ Саваот е името Му.

36 Ако тия наредби престанат да действуват пред Мене, казва Господ, то и племето Израилево ще престане да бъде народ пред Мене завинаги.26

37 Тъй казва Господ: ако може да се измери небето нагоре, и основите земни - да се изследват надолу, то и Аз ще отхвърля цялото Израилево племе за всичко, що вършиха, казва Господ.27

38 Ето, настъпват дни, казва Господ, когато градът ще бъде възстановен, за слава на Господа, от кулата на Анамеила до Ъгълни порти,28

39 и земемерската връв ще отиде по-нататък право до хълма Гарив и ще завие към Гоат.

40 И цялата долина на труповете и на пепелта, и цялото поле до поток Кедрон, до ъгъла на Конски порти към изток, ще бъде светиня на Господа; не ще се разруши и не ще се разсипе довека.29


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 24:7

2 Лук. 1:54, Иоан 6:44, 13:1

3 Пс. 121:3, Иер. 33:7

4 Ис. 65:21

5 Ис. 2:3

6 Ис. 2:2

7 Втор. 30:3

8 2 Кор. 6:18, Изх. 4:22

9 Иер. 32:37, Иез. 11:16

10 Лук. 11:22

11 Ис. 58:11

12 Пс. 148:12, Ис. 65:18, Иоан 16:20

13 Ис. 66:21

14 Мат. 2:18

15 Пес. на песн. 1:3, Сир. 17:21, Ос. 10:11, Плач Иер. 5:21

16 Рим. 2:4

17 Рим. 9:16

18 Ис. 43:19, 2 Кор. 5:17, Откр. 21:5

19 Лук. 1:54, Иер. 29:14, 30:3, 32:44

20 Ис. 40:29, Мат. 11:28, Евр. 12:12

21 Иер. 24:6, 32:42, 45:4

22 Иез. 18:2-3

23 Евр. 8:8

24 Евр. 8:10, Иер. 24:7

25 Ис. 54:13, Иоан 6:45, Евр. 8:11, Иер. 33:8, Мих. 7:18, Деян. 10:43

26 Бит. 1:16, Пс. 135:8:9

27 Иер. 33:20-21

28 Неем. 3:1, 2 Парал. 26:9, Зах. 14:10

29 4 Царств. 11:16, Неем. 3:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава