Книга на пророк Иеремия - Глава  33

  1 И биде втори път слово Господне към Иеремия, когато той беше още затворен в стражарницата:1

  2 тъй казва Господ, Който сътвори (земята), Господ, Който я уреди и утвърди, - Господ е името Му:2

  3 извикай към Мене - и Аз ще ти отговоря, ще ти покажа нещо велико и недостъпно, що ти не знаеш.

  4 Защото тъй казва Господ, Бог Израилев, за къщите на тоя град и за къщите на иудейските царе, що събарят за окопи и за битка3

  5 ония, които дойдоха да воюват против халдейци, за да изпълнят домовете с трупове на люде, които Аз в гнева Си и в яростта Си ще поразя, и поради чиито всички беззакония Аз скрих лицето Си от тоя град.4

  6 Ето, Аз ще му туря пластир и лечебни средства, ще ги изцеря и ще им открия изобилие от мир и от истина,5

  7 ще върна пленниците на Иуда и пленниците на Израиля и ще ги устроя, както изпървом,6

  8 ще ги очистя от всичкото им нечестие, с което те грешиха пред Мене, и ще простя всичките им беззакония, с които грешиха пред Мене и отстъпиха от Мене.7

  9 И ще бъде Иерусалим за Мене радостно име, хвала и чест пред всички земни народи, които ще чуят за всички блага, каквито ще му дам, и ще се смаят и ще потреперят от всички благодеяния и от всичкото добруване, което ще му доставя.8

10 Тъй казва Господ: на това място, за което вие казвате: "то е пусто, без люде и без добитък", - в иудейските градове и в иерусалимските улици, които са пусти, без люде, без жители, без добитък, -9

11 пак ще се чува глас от радост и глас от веселие, глас на младоженец и глас на невеста, глас на тия, които казват: "славете Господа Саваота, защото е благ Господ, защото милостта Му е вечна", и глас на ония, които принасят благодарствена жертва в дома Господен; защото Аз ще върна пленените от тая земя в предишното им състояние, казва Господ.10

12 Тъй казва Господ Саваот: в това място, което е пусто - без люде, без добитък - и във всичките му градове пак ще има жилища на пастири, които ще докарват стадата си на почивка.

13 В планинските градове, в полските градове и в южните градове, в земята Вениаминова, в иерусалимските околности и в градовете Иудини пак ще минават стада под ръката на преброяча, казва Господ.

14 Ето, настъпват дни, казва Господ, когато ще изпълня това добро слово, що изрекох за Израилевия дом и за Иудиния дом.11

15 В ония дни и в онова време ще направя да израсте Давиду праведна Младочка, - и Тя ще извършва съд и правда на земята.12

16 В ония дни Иуда ще бъде спасен, и Иерусалим ще живее безопасно, и ще нарекат името Му: "Господ - наше оправдание!"13

17 Защото тъй казва Господ: не ще се прекрати у Давида мъж, който да седи върху престола на дома Израилев,14

18 и у левитските жертвоприносители не ще липсва пред лицето Ми мъж, който през всички дни да възнася всесъжение, да изгаря приноси и да извършва жертви.15

19 И биде слово Господне към Иеремия:

20 тъй казва Господ: ако можете развали завета Ми с деня и завета Ми с нощта, тъй че ден и нощ да не идват на свое време,16

21 то може да се развали и заветът Ми с Моя раб Давида, тъй че да няма у него син, който да царува на престола му, и също с левитите-свещеници, Мои служители.

22 Както е небесното воинство безчетно, и неизмерим е морският пясък, тъй ще размножа племето на Моя раб Давида и на левитите, които Ми служат.17

23 И биде слово Господне към Иеремия:

24 не видиш ли, че тоя народ казва: "двете племена, които Господ избра, Той отхвърли", и с това те презират Моя народ, като че ли той не беше вече народ в очите им?

25 Тъй казва Господ: ако не съм утвърдил Моя завет с деня и нощта и наредбите на небето и на земята,18

26 то и племето на Иакова и на Моя раб Давида ще отхвърля, за да не вземат вече от неговото племе владелци за племето на Авраама, Исаака и Иакова, понеже ще върна пленниците им и ще ги помилувам.19


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 32:2

2 Изх. 15:3, Пс. 82:19

3 Втор. 22:10

4 Втор. 31:17

5 Иер. 30:17

6 Иер. 29:14, 30:3, 31:4

7 Иер. 31:34

8 Втор. 26:19

9 Иер. 32:43

10 Пс. 135:1

11 Иер. 23:5

12 Ис. 11:1, Иер. 23:5

13 Втор. 33:28, Иер. 23:6

14 Ис. 11:1, Лук. 1:32

15 1 Петр. 2:5, Ис. 61:6, Мал. 3:3

16 Иер. 31:37

17 Бит. 15:5, 22:17, 28:14

18 Иер. 31:36, 33:20

19 Пс. 125:1, Иер. 31:20, Иез. 39:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава