Книга на пророк Иеремия - Глава  4

  1 Ако искаш да се обърнеш, Израилю, казва Господ, към Мене се обърни; и ако махнеш гнусотиите си от Моето лице, ти не ще се скиташ.

  2 И ще се кълнеш: жив Господ! в истина, съд и правда; и народите от Него ще се благославят и с Него ще се хвалят.1

  3 Защото тъй казва Господ към мъжете на Иуда и на Иерусалим: разорете си нови ниви и не сейте между тръни.2

  4 Обрежете се заради Господа и снемете крайната плът от сърцето си, Иудини мъже и иерусалимски жители, да се не яви Моят гняв като огън и да не пламне неугасно поради вашите лоши наклонности.3

  5 Обявете в Иудея и разгласете в Иерусалим, говорете и тръбете с тръба по земята; викайте гръмко и казвайте: "съберете се, и да отидем в укрепените градове".4

  6 Издигнете знаме към Сион - бягайте, не се спирайте, защото Аз ще докарам от север нещастие и голяма гибел.5

  7 Излиза лъв из своя гъстак, и тръгва изтребителят на народите: той излиза от мястото си, за да направи земята ти пустиня, градовете ти ще бъдат съсипани, ще останат без жители.6

  8 Затова препашете се с вретище, плачете и ридайте, защото яростта на Господния гняв не ще се отвърне от нас.7

  9 И в оня ден, казва Господ, ще замре сърцето на царя и сърцето на князете, ще се ужасят свещеници и ще се слисат пророци.8

10 И рекох: о, Господи Боже! Нима Ти само лъга тоя народ и Иерусалим, като думаше: "мир ще бъде у вас"; а между това меч допря до душата?9

11 В него време ще бъде казано на тоя народ и на Иерусалим: палещ вятър духа от пустинните височини върху пътя на дъщерята на Моя народ, не за да вее, нито да очистя.10

12 И оттам ще дойде към Мене вятър по-силен от тоя, и Аз ще произнеса съд над тях.11

13 Ето, подига се той като облак, и колесниците му са като вихър, конете му са по-бързи от орли; горко ни! защото ще бъдем съсипани.12

14 Измий злото от сърце си, Иерусалиме, за да се спасиш: докога ще се гнездят злочестиви мисли в тебе?13

15 Защото вече се носи глас от Дан, и гибелна вест - от Ефремова планина:14

16 обадете на народите, известете на Иерусалим, че идат от далечна земя обсаждачи и с виковете си изпълнят градовете на Иудея.15

17 Като пазачи на ниви те го обграждат отвред, защото той се дигна против Мене, казва Господ.

18 Това ти причиниха твоите пътища и твоите работи; от твоето нечестие ти е тъй горчиво, че достига до сърце ти.16

19 Утробо моя! утробо моя! скърбя вдън-сърце си, вълнува се в мене сърцето ми, не мога да мълча; защото ти чуваш, душо моя, звук от тръба, шум от битка.17

20 Беда след беда: цяла земя се опустошава, внезапно се събориха шатрите ми, мигновено - сенниците ми.

21 Дълго ли време ще гледам знаме, ще слушам тръбен звук?

22 Това произлиза оттам, че Моят народ е глупав, не Ме познава: те са неразумни деца, и няма у тях разсъдък: те са умни за зло, ала не умеят да вършат добро.18

23 Гледам земята - и ето, тя е разорена и пуста, - небесата, и няма на тях светлина.19

24 Гледам планините - и ето, те треперят, и всички хълмове се клатят.

25 Гледам - и ето, няма човек, и всички небесни птици са отлетели.20

26 Гледам - и ето, Кармил е пустиня, и всичките му градове са съсипани от лицето Господне, от яростта на гнева Му.21

27 Защото тъй рече Господ: цялата земя ще бъде опустошена, ала пълно изтребление няма да направя.22

28 Ще заплаче земята поради това, и небесата ще се помрачат горе, защото Аз казах, Аз реших, и не ще се разкая за това, нито ще отстъпя от него.23

29 От шума на конници и на стрелци ще се разбягат всички градове: те ще отидат в гъсти лесове и ще се възкачат по скали; всички градове ще бъдат напуснати, и в тях не ще има ни един жител.24

30 А ти, опустошена, какво ще правиш? Ако и да се обличаш в пурпур, ако и да се украсяваш със златни накити, изписваш с краски очите си - напразно се украсяваш: презряха те любовниците - те търсят душата ти.

31 Защото Аз слушам глас като на жена, кога ражда, стон като на тази, която ражда пръв път, глас на дъщерята Сионска; тя стене, простирайки ръце: "о, горко ми! душата ми чезне пред убийците".25


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 6:13, 10:20, Ис. 45:25

2 Ос. 10:12

3 Втор. 10:16, Иер. 21:12

4 Иер. 8:14

5 Иер. 1:14

6 Ис. 5:29, 34:5, Иер. 2:15

7 Иер. 6:26

8 Иез. 32:10

9 Иер. 6:14

10 Иер. 18:17, 51:1

11 Иер. 1:16

12 Ав. 1:8

13 Ис. 1:16

14 Иер. 8:16

15 Иер. 2:15

16 Прем. 1:8

17 Ис. 9:1

18 Лук. 16:4

19 Ис. 5:30

20 Иер. 9:10, 50:3

21 Иер. 2:7

22 Иез. 12:20, 14:22, Иер. 5:10

23 Иер. 18:8

24 Иер. 4:25

25 Плач Иер. 1:20, Иер. 6:24, 13:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава