Книга на пророк Иеремия - Глава  46

  1 Слово Господне, което биде към пророк Иеремия за езическите народи:

  2 за Египет, за войската на фараона Нехао, египетски цар, която беше при река Ефрат в Кархамис и която разби Навуходоносор, вавилонски цар, в четвъртата година на Иоакима, Иосиев син, иудейски цар.1

  3 Гответе щитове и копия и влизайте в битка;2

  4 оседлавайте коне и възсядайте, конници, и нареждайте се в шлемове; острете копия, надявайте брони.3

  5 А защо, гледам, те се уплашиха и се обърнаха назад? юнаците им са разбити и бягат, без да поглеждат назад: отвред ужас, казва Господ.4

  6 Не ще убегне бързоногият, и не ще се избави юнакът; на север, при река Ефрат, ще се спънат и ще паднат.

  7 Кой се подига като река, и като потоци се вълнуват водите му?

  8 Подига се Египет като река, и като потоци се развълнуваха водите му, и казва: ще се подигна и ще покрия земята, ще погубя града и жителите му.

  9 Възсядайте коне и припкайте с колесници, излизайте, юнаци, етиопци и ливийци, въоръжени с щит, и лидийци, които държите и опъвате лъкове;5

10 защото тоя ден е за Господа, Бога Саваота, ден за отмъщение, за да отмъсти на враговете Си; и меч ще пояжда, ще се насити и ще се опие с кръвта им; защото това ще бъде за Господа, Бога Саваота, жертвен принос в северната земя, при река Ефрат.6

11 Иди в Галаад и вземи балсам, дево, египетска щерко; напусто ще трупаш лекарства - изцеление за тебе няма.7

12 Чуха народите твоята посрама, и твоят писък изпълни земята; защото юнак се с юнак удари, и двамата заедно паднаха.

13 Слово, което Господ рече на пророка Иеремия за нашествието на Навуходоносора, вавилонски цар, за да порази Египетската земя:

14 известете в Египет, и обадете в Магдол, обадете в Ноф и в Тафнис; кажете: "стани и готви се, защото меч пояжда твоите околности!"8

15 Защо твоят юнак е свален? - Не устоя, защото Господ го погна.

16 Той умножи падащите, дори падаха един върху друг и думаха: "ставай да си вървим при нашия народ в родната си земя - далеч от пагубния меч".

17 А там викат: "фараонът, царят на Египет, се смути; той пропусна уреченото време".

18 Жив съм Аз, казва Царят, Комуто името е Господ Саваот: както е Тавор всред планините и както е Кармил край морето, тъй бездруго ще дойде той.9

19 Готви си нужното за преселване, щерко - Египетска жителко, защото Ноф ще бъде опустошен, разорен, та не ще остане нито един жител.

20 Египет е прекрасна телица; но гибел иде, иде от север.

21 И наемниците му сред него са като угоени телци, - и сами удариха на бяг, побягнаха всички, не устояха, защото дойде върху им техният гибелен ден, времето да ги посетя.10

22 Гласът му съска като на змия; те идат с войска, ще дойдат върху него с брадви като дървари;

23 ще изсекат леса му, казва Господ, защото те са безчетни; те са повече от скакалци, и брой нямат.

24 Посрамена е дъщерята Египетска, предадена е в ръцете на северния народ.

25 Господ Саваот, Бог Израилев, казва: ето, Аз ще посетя Амона, който е в Но, фараона и Египет, боговете му и царете му, фараона и ония, които нему се надяват;11

26 и ще ги предам в ръцете на ония, които искат душата им, и в ръцете на Навуходоносора, вавилонски цар, и в ръцете на рабите му; но след това той ще бъде населен, както и в предишни дни, казва Господ.

27 А ти не бой се, рабе Мой Иакове, и не се плаши, Израилю: защото, ето, Аз ще те избавя от далечната земя, и семето ти - от земята на плена им; и ще се върне Иаков и ще живее спокойно и мирно, и никой не ще го заплашва.12

28 Не бой се, рабе Мой Иакове, казва Господ, защото Аз съм с тебе; Аз ще изтребя всички народи, при които те прогоних, но тебе не ще изтребя; а само ще те накажа с мярка; но ненаказан не ще те оставя.13


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 35:20, Иер. 25:19

2 Иез. 23:24

3 Иер. 51:11

4 Иер. 47:3

5 Иез. 27:10

6 Ис. 2:12, Иер. 25:33

7 Иер. 8:22

8 Иер. 44:1

9 3 Царств. 18:19, Ам. 9:3

10 Иер. 50:31

11 Иез. 30:15

12 Ис. 44:2-4, Иер. 30:10

13 Бит. 26:24, Ис. 27:8, 41:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава