Книга на пророк Иеремия - Глава  47

  1 Слово Господне, което биде към пророк Иеремия, за филистимци, преди фараонът да съсипе Газа.1

  2 Тъй казва Господ: ето, подигат се от север води, ще се обърнат на буен поток и ще потопят земята и всичко, що я изпълня, града и живеещите в него; тогава ще викнат людете и ще заридаят всички обитатели на страната.2

  3 От шумния тропот на копитата на силните му коне и от тропота на колесниците му, от тътнежа на колелата му бащите не ще обърнат поглед към децата си, защото ръцете им ще отпаднат3

  4 от оня ден, който ще дойде да изтреби всички филистимци, да отнеме от Тир и Сидон всички останали техни помощници, защото Господ ще разори филистимци, остатък от остров Кафтор.4

  5 Оплешивя Газа, гине Аскалон, остатък от долината им.

  6 Докога ще сечеш, о, мечо Господен! кога ще се успокоиш? върни се в ножницата си, престани и почини си.

  7 Но как да си починеш, когато Господ даде заповед против Аскалон и против морския бряг? натам го Той насочи.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 25:15

2 Откр. 17:15

3 Откр. 9:9

4 Ам. 1:10, Бит. 10:14, Втор. 2:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава