Книга на пророк Иеремия - Глава  48

  1 За Моава тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: горко на Нево! той е опустошен; Кариатаим е посрамен и превзет: Мизгав е посрамен и съкрушен.1

  2 Няма вече славата на Моава; в Есевон кроят зло против него: "да идем, да го изтребим измежду народите. И ти, Мадмено, ще загинеш; меч те следи.2

  3 Чува се писък от Оронаим, опустошение и разрушение голямо!

  4 Съкрушен е Моав; писък дигнаха децата му.

  5 На възхода за Лухит се дига плач след плач; и на спуска от Оронаим неприятелят слуша писък от разорение.3

  6 Бягайте, спасявайте живота си и бъдете като оголено дърво в пустиня.

  7 Понеже ти се надяваше на делата си и на съкровищата си, то ще бъдеш хванат, и Хамос ще отиде в плен заедно със свещениците и с князете си.4

  8 И ще дойде опустошител върху всеки град, и град не ще оцелее; ще загине долината и ще запустее равнината, както каза Господ.

  9 Дайте крила на Моава, за да може улетя; градовете му ще станат пустиня, защото не ще има кой да живее в тях.

10 Проклет, който върши нехайно делото на Господа, и проклет, който удържа меча Му от кръв.

11 От младини Моав си беше в покой, седеше на дрождието си и не е бивал преливан от съд в съд и в плен не е ходил; затова си оставаше в него вкусът му, и миризмата му се не изменяше.5

12 Затова ето, идат дни, казва Господ, когато ще пратя при него преливачи, които ще го прелеят и ще изпразнят съдовете му и ще разбият стомните му.

13 И ще бъде посрамен Моав заради Хамоса, както Израилевият дом биде посрамен заради Ветил, негова надежда.6

14 Как вие казвате: "ние сме люде храбри и силни за война"?

15 Опустошен е Моав, и градовете му горят, и отборните му младежи отведоха на клане, казва Царят - Господ Саваот е името Му.

16 Близка е гибелта на Моава, и бързо иде нещастието му.

17 Съжалете го всички негови съседи, и всички, които знаете името му, кажете: "как се строши мощният жезъл и славната патерица!"

18 Слез от висината на величието и седни в жадната земя, щерко - жителко на Дивон, защото опустошителят на Моава ще дойде при тебе и ще разруши твоите крепости.7

19 Застани на пътя и разгледай, жителко Ароерска, питай бягащия и спасяващия се: "какво стана?"

20 Посрамен е Моав, защото е съкрушен; ридайте и викайте, явете в Арнон, че Моав е опустошен.8

21 И съд дойде върху равнината, върху Халон, върху Яаца и върху Мофат,

22 върху Девон, върху Нево и върху Бет-Дивлатаим,

23 върху Кариатаим, върху Бет-Гамул и върху Бет-Маон,

24 върху Кериот, върху Восор и върху всички градове на Моавската земя, далечни и близки.9

25 Отсечен е рогът на Моава, и съкрушена е мишцата му, казва Господ.10

26 Опийте го, защото той се дигна против Господа; нека Моав се валя в бълвотината си, и сам ще стане за присмех.

27 Не беше ли у тебе Израил за присмех? нима той между крадци биде хванат, та ти, щом само заговореше за него, клатеше глава?11

28 Жители моавски, оставете градовете и живейте по скалите и бъдете като гълъби, които вият гнезда при входа на пещера.

29 Чухме за гордостта на Моава, гордост извънмерна, за неговото високомерие и неговата надменност, за неговото перчене и горделивото му сърце.12

30 Зная Аз дързостта му, казва Господ, но това е безнадеждно; празни са думите му: не ще сторят нищо.

31 Затова ще ридая за Моава и ще пищя за целия Моав; ще въздишат за кирхареските мъже.

32 Ще плача за тебе, севамско лозе, както плача за Иазера; твоите лозини прехвърляха морето, достигаха до езеро Иазерско; опустошителят нападна твоите летни плодове и узрялото лозе.13

33 Радост и веселие се отне от Кармил и от земята Моавска. Аз ще направя да се свърши виното в линовете; не ще тъпчат вече в тях с песни; боен вик ще има, а не радостен вик.14

34 От писъка на Есевон до Елеала и до Иааца те ще подигнат глас от Сихор до Оронаим, до трета Егла, защото и водите на Нимрим ще пресекнат.15

35 Ще изтребя у Моава, казва Господ, ония, които принасят жертви по оброчища и които кадят на боговете му.

36 Затова сърцето ми като пищялка стене за Моава; за кирхареските жители стене сърцето ми като пищялка, защото придобитите от тях богатства загинаха:16

37 всекиму главата е гола и всекиму брадата е остригана, у всички на ръцете - драсканици, и на кръста - вретище.17

38 По всички покриви на Моава и по улиците му всичко плаче, защото Аз съкруших Моава като непотребен съд, казва Господ.18

39 Как е съкрушен той, ще казват, ридаейки; как Моав се покри със срам, като обърна тил! и ще бъде Моав за присмех и ужас за всички, които го окръжават,

40 защото тъй казва Господ: ето, като орел ще полети той и ще простре крила над Моава.19

41 Градовете ще бъдат превзети, и крепостите завладяни, и сърцето на храбрите моавци ще бъде в оня ден като сърце на жена, измъчвана при раждане.20

42 И ще бъде изтребен Моав измежду народите, защото въстана против Господа.

43 Ужас, яма и клопка - за тебе, моавски жителю, каза Господ.21

44 Който избегне ужаса, ще падне в яма; а който излезе из ямата, ще падне в примка; защото ще напратя върху него, върху Моава, годината на тяхното наказание, казва Господ.22

45 Под сянката на Есевон се спряха ония, които отпаднали бягаха; но огън излезе из Есевон, и пламък - изсред Сихон, и ще изгори хълбока на Моава и темето на размирните синове.23

46 Горко ти, Моаве! загина народът хамоски, защото синовете ти заграбиха в плен, и дъщерите ти - в плен.24

47 Но в последните дни ще върна моавските пленници, казва Господ. Дотук е съдът над Моава.25


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 25:8-9

2 Иер. 11:19

3 Ис. 15:5

4 Иер. 5:17, 49:4, 3 Царств. 11:7

5 Соф. 1:12

6 3 Царств. 12:29

7 Ис. 47:1

8 Ис. 16:7

9 Ам. 2:2, Ис. 63:1

10 Плач Иер. 2:3, Иез. 30:21

11 Иер. 2:26

12 Ис. 16:6

13 Ис. 16:8-9

14 Ис. 16:10

15 Иер. 25:25, Ис. 15:4-6

16 Ис. 16:11, Плач Иер. 1:20

17 Ис. 15:2-3, Иез. 7:18

18 Иер. 22:28, 51:34

19 Ав. 1:8, Дан. 7:4, Ос. 8:1

20 Иер. 30:6

21 Ис. 24:17

22 Ам. 5:19

23 Числ. 21:28

24 Числ. 21:29

25 Иер. 49:39

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава