Книга на пророк Иеремия - Глава  5

  1 Походете по иерусалимските улици, погледайте, разузнайте и потърсете по стъгдите му, не ще ли намерите човек, няма ли такъв, който да пази правда, който да търси истината? - Аз бих пощадил Иерусалим.1

  2 Макар те и да говорят: жив Господ! но се кълнат лъжливо.

  3 О, Господи, Твоите очи не са ли обърнати към истината? Ти ги поразяваш, а те не усещат болка; Ти ги изтребяш, а те не искат да се вразумят; направили са лицата си по-твърди от камък - не искат да се обърнат.2

  4 И рекох си: това са, може би, сиромаси; те са глупави, защото не знаят пътя Господен, закона на своя Бог.

  5 Ще ида при големците и ще поговоря с тях, защото те знаят пътя Господен, закона на своя Бог. Но и те всички строшиха ярем, разкъсаха вериги.3

  6 Поради това лъв из гората ще ги порази, пустинен вълк ще ги изтреби, леопард ще ги дебне край градовете им: който излезе из тях, ще бъде разкъсан; защото се умножиха престъпленията им, усилиха се техните отстъпничества.4

  7 Как да ти простя това? Твоите синове Ме оставиха и се кълнат в ония, които не са богове. Аз ги насищах, а те прелюбодействуваха и на тълпи отиваха в къщите на блудниците.5

  8 Това са охранени коне: всеки от тях цвили подир жената на ближния си.6

  9 Нима не ще накажа заради туй? казва Господ; и душата Ми не ще ли отмъсти на такъв народ, като тоя?7

10 Качвайте се на стените му и събаряйте, но не докрай; унищожете зъберите им, защото те не са Господни;8

11 защото домът Израилев и домът Иудин постъпиха с Мене твърде вероломно, казва Господ:

12 те слъгаха против Господа и рекоха: "няма Го, беда не ще ни сполети, и ние не ще видим ни меч, ни глад.9

13 И пророците са вятър, и слово (Господне) няма в тях, върху тях самите нека това се сбъдне".10

14 Затова тъй казва Господ, Бог Саваот: задето говорите такива думи, ето, Аз ще направя Моите думи в устата ти огън, а тоя народ - дърва, и тоя огън ще ги погълне.11

15 Ето, ще доведа против вас, доме Израилев, народ отдалеч, казва Господ, народ силен, народ стародавен, народ, чийто език не знаеш, и не ще разбираш, какво той говори.12

16 Колчанът му е като отворен гроб; всички те са храбри люде.

17 И ще изядат жетвата ти и хляба ти, ще изядат синовете ти и дъщерите ти, ще изядат овците ти и воловете ти, ще изядат лозето ти и смокините ти; ще разрушат с меч укрепените ти градове, на които ти се надяваш.13

18 Но и в ония дни, казва Господ, не ще ви изтребя докрай.

19 И ако кажете: защо нашият Господ Бог ни прави всичко това? отговори: понеже Ме оставихте и служихте на чужди богове в своя земя, то ще служите на чужденци не във ваша земя.

20 Обявете това в дома Иаковов, разгласете в Иудея, думайки:

21 чуй това, народе глупав и неразумен, който имаш очи, а не видиш, имаш уши, а не чуваш:14

22 от Мене ли се не боите, казва Господ, пред Мене ли не треперите? Аз турих пясъка за граница на морето, за вечен предел, който то не ще премине; и макар вълните му да навалят, но не могат да надделеят; макар те да вилнеят, но не могат го прехвърли.15

23 А тоя народ има сърце буйно и размирно: те отстъпиха и тръгнаха;16

24 и не рекоха в сърцето си: да се уплашим от нашия Господ Бог, Който ни дава овреме дъжд ранен и късен, пази за нас седмиците, отредени за жетва.17

25 Вашите беззакония отблъснаха това, и вашите грехове отстраниха от вас това добро.

26 Защото измежду Моя народ има нечестивци: пазят като птицеловци, нишат се по земята, залагат примка и удавят човеци.18

27 Като клетка, пълна с птици, домовете им са пълни с измама: чрез това те се и въздигнаха и разбогатяха,

28 затлъстяха, угоиха се, преминаха дори всяка мярка на злото, не разгледват съдебни дела, дела на сираци; добруват и не отсъждат справедливите дела на сиромаси.19

29 Нима не ще накажа заради това? казва Господ; и не ще ли отмъсти душата Ми на такъв народ, като тоя?20

30 Нещо изумително и ужасно става в тая земя:

31 пророци пророкуват лъжа, свещеници господаруват чрез тях - и Моят народ обича това. Какво прочее ще правите след всичко това?21


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 18:24, Пс. 13:2, Иер. 6:6

2 Ис. 1:5, 9:13

3 Пс. 2:3

4 Иер. 4:7, Соф. 3:3, Ос. 13:7

5 Втор. 32:21, Ос. 13:6, Иер. 23:10

6 Иер. 13:27, Иез. 22:11

7 Иер. 9:9

8 Мат. 24:6, Иер. 4:27

9 Ис. 28:15

10 Иер. 22:22

11 Иер. 1:9

12 Втор. 28:49, Иер. 1:15

13 Лев. 26:17

14 Ис. 6:9, Мат. 13:14, Марк. 4:12, Лук. 8:10, Иоан 12:40, Деян. 28:26, Рим. 11:8

15 Иов 38:8

16 Втор. 31:27

17 Втор. 11:14

18 Притч. 1:11

19 Втор. 32:15, Ис. 1:23, Зах. 7:10

20 Иер. 9:9

21 Иер. 23:25, Иез. 13:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава