Книга на пророк Иеремия - Глава  50

  1 Слово, което Господ изрече чрез пророк Иеремия за Вавилон и за Халдейската земя:1

  2 явете и разгласете между народите, дигнете знаме, обявете, не скривайте, думайте: Вавилон е превзет, Вил е посрамен, Меродах е съкрушен, истуканите му са посрамени, идолите му са съборени.2

  3 Защото откъм север се подигна върху него народ, който ще направи земята му пустиня, и никой не ще живее там, - и човек, и добитък, всички ще се вдигнат и ще си отидат.3

  4 В ония дни и в онова време, казва Господ, ще дойдат Израилевите синове, те и Иудините синове заедно, ще ходят, ще плачат и ще потърсят своя Господ Бог;4

  5 ще питат за пътя към Сион и, обърнати с лице към него, ще думат: идете и се присъединете към Господа с вечен съюз, който не ще се забрави.

  6 Моят народ беше като загинали овци; пастирите им ги отвърнаха от пътя, разгониха ги по планини; скитаха се те от планина на хълм, забравиха леглото си.5

  7 Всички, които ги намираха, ги изяждаха, и притеснителите им казваха: "ние не сме виновни, защото те съгрешиха пред Господа, пред жилището на правдата, и пред Господа, надеждата на отците им.

  8 Бягайте изсред Вавилон, отивайте си от Халдейската земя и бъдете като козли пред овче стадо.6

  9 Защото ето, Аз ще подигна и ще доведа върху Вавилон сбирщина големи народи от северната земя, и ще се разположат срещу него, и той ще бъде превзет: стрелите им, като у изкусен воин, напразно не се връщат.

10 И Халдея ще стане тяхна плячка: и опустошителите й ще се наситят, казва Господ.

11 Защото вие, грабители на Моето наследство, се веселихте, тържествувахте, скачахте от радост, като телица на трева, и цвилехте като бойни коне.7

12 В голям срам ще бъде майка ви, ще се зачерви, която ви е родила: ето, бъднината на тия народи - пустиня, суха земя и степ.

13 От Господния гняв тя ще стане необитаема и цяла ще запустее; всеки, който минава през Вавилон, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки всичките му рани.8

14 Наредете се в боен ред около Вавилон; всички, които опъвате лък, стреляйте в него, не жалете стрели, защото той съгреши против Господа;

15 дигнете вик против него от всички страни; той простря ръка; паднаха твърдините му, засъбаряха се стените му, защото това е Господня отплата; отмъщавайте му; както той постъпваше, тъй и вие постъпвайте с него;9

16 изтребете във Вавилон и сеяч, и оногова, който работи със сърп по жетва; от страх пред пагубния меч нека всеки се върне у народа си и нека всеки бяга в земята си.

17 Израил е пръснато стадо; лъвове го разгониха; първом го гризеше асирийският цар, а отпосле Навуходоносор, вавилонски цар, и костите му строши.10

18 Затова тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ето, Аз ще посетя вавилонския цар и земята му, както посетих асирийския цар;11

19 и ще върна Израиля на неговото пасбище, и ще пасе по Кармил и по Васан, и душата му ще се насища на Ефремова планина и в Галаад.12

20 В ония дни и в онова време, казва Господ, ще търсят неправдата Израилева, и не ще я има, и - греховете на Иуда, и не ще се намерят; защото ще опростя ония, които оставя живи.13

21 Иди против нея, против размирната земя, и накажи нейните жители: опустошавай и изтребвай всичко след тях, казва Господ, и направи всичко, що ти заповядах.

22 Шум от битка по земята и голямо разрушение!

23 Как е разбит и съкрушен чукът на цялата земя! Как Вавилон стана за ужас между народите!14

24 Аз поставих примки за тебе, и хванах те, Вавилоне, без да предвидиш това; ти си намерен и хванат, защото въстана против Господа.

25 Господ отвори оръжницата Си и взе оттам оръдията на гнева Си, защото Господ, Бог Саваот, има работа в Халдейската земя.15

26 Отивайте против нея от всички краища, разтваряйте житниците й, тъпчете я като снопи, съвсем я изтребете, та нищо да не остане от нея;

27 убивайте всичките й волове, нека идат на клане; горко им! защото дойде денят им, времето на тяхното посещение.16

28 Чува се глас от бягащи и от ония, които се спасяват от Вавилонската земя, за да възвестят в Сион отмъщението на Господа, нашия Бог, отмъщение за Неговия храм.

29 Свикайте против Вавилон стрелци; всички, които опъвате лък, разположете се на стан около него, за да не се избави никой из него, въздайте му според делата му; както той постъпваше, тъй постъпете и с него, защото той се дигна против Господа, против Светия Израилев.17

30 Затова неговите младежи ще паднат на улиците му, и всичките му войници ще бъдат изтребени в оня ден, казва Господ.18

31 Ето, Аз съм против тебе, о, гордост, казва Господ, Бог Саваот; защото дойде денят ти, времето на твоето посещение.19

32 И ще се препъне тая гордост и ще падне, и никой не ще я дигне; и ще запаля огън в градовете й, и той ще унищожи всичко около нея.20

33 Тъй казва Господ Саваот: угнетени са синовете Израилеви, както и синовете Иудини, и всички, които ги плениха, яко ги държат и не искат да ги отпуснат.

34 Но Изкупителят им е силен, Господ Саваот е името Му; Той ще разгледа делото им, за да умири земята и да докара в трепет вавилонските жители.

35 Меч против халдейци, казва Господ, и против жителите на Вавилон, и против князете му, и против мъдреците му,

36 меч против магьосниците му, и те ще обезумеят; меч против войниците му, и те ще се изплашат;

37 меч против конете му, против колесниците му и против всички разноплеменни народи посред него, и те ще бъдат като жени; меч против съкровищата му, и те ще бъдат разграбени;21

38 суша за водите му, и те ще пресекнат; защото това е земя на истукани, и те се хвалят с идолските си страшилища.

39 И ще се заселят там пустинни зверове с чакали, и ще живеят на нея камилски птици, и не ще бъде обитаема довека и населвана от рода в род.22

40 Както Бог съсипа Содом и Гомора и съседните им градове, казва Господ, тъй и тук не ще живее ни един човек, и човешки син не ще се спира там.23

41 Ето, иде народ откъм север, и народ голям, и много царе се дигат от земните краища;24

42 държат в ръце лък и копие; те са жестоки и немилосърдни; гласът им бучи като море; носят се на коне, наредили се като един човек, за да се ударят с тебе, дъще вавилонска!

43 Чу вавилонският цар вест за тях, и ръцете му отмаляха; скръб го обзе, мъки - като на жена, кога ражда.25

44 Ето, възлиза той като лъв от висините Иордански към укрепените жилища; но Аз ще ги принудя да излезнат бързо от него; и който е избран, нему ще го поверя, защото кой е Мене подобен? и кой ще поиска отговор от Мене? И кой пастир ще Ми се опре?26

45 И тъй, изслушайте решението на Господа, което Той взе против Вавилон, и намеренията Му, които Той има за Халдейската земя; наистина, тях, най-малките от стадата, ще ги повлекат; наистина, Той ще опустоши жилищата им с тях.27

46 От шума при превзимането на Вавилон ще се потресе земята, и писък ще се чуе измежду народите.28


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 13:1, 14:4

2 Ис. 46:1

3 Иер. 4:25, 9:10

4 Ис. 55:6, Ос. 3:5, 6:1

5 Иер. 2:8, 10:21, Иез. 34:1-13

6 Ис. 48:20, Иер. 51:6, Откр. 18:4

7 Иез. 34:18, 34:21

8 Иер. 18:16, 49:17

9 Втор. 32:25, Рим. 12:19

10 4 Царств. 15:19, 16:7, 17:3

11 4 Царств. 19:35, Ис. 37:26

12 3 Царств. 18:19, Втор. 32:14

13 Иер. 31:34, 33:8, Дан. 9:24

14 Ис. 13:19, 14:4, Откр. 18:17

15 Втор. 32:34, Ис. 13:5, Рим. 2:5

16 Иер. 46:21, 4 Царств. 25:9

17 Откр. 17:16, 18:6

18 Иер. 49:26

19 Иер. 46:10, Откр. 18:8

20 Иер. 11:16

21 Иер. 51:30

22 Ис. 13:21, Откр. 18:2

23 Бит. 19:25, Иер. 49:18

24 Иер. 6:22, Мих. 5:5

25 Дан. 5:5-6

26 Иер. 49:19, Иов 41:1

27 Иер. 49:20, 49:29

28 Иер. 49:21, 51:29, Откр. 18:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава