Книга на пророк Иеремия - Глава  52

  1 Седекия беше на двайсет и една година, когато почна да царува, и царува в Иерусалим единайсет години; името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Иеремия от Ливна.1

  2 И той върши зло пред очите на Господа, всичко това, що извърши Иоаким;

  3 заради туй гневът Господен биде над Иерусалим и над Иуда, докле ги отхвърли от лицето Си; и Седекия се отметна от вавилонския цар.2

  4 И в деветата година от царуването му, в десетия месец, в десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор, вавилонски цар, той и цялата му войска против Иерусалим, и обсадиха го и издигнаха около него насипи.3

  5 И стоя градът обсаден до единайсетата година на цар Седекия.

  6 В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, се усили гладът в града, и народът на страната нямаше хляб.4

  7 Биде направен пролом в града, и всички военни избягаха из града нощем през портите, които се намираха между двете стени до царската градина, и отидоха по пътя към степта; а халдеите бяха около града.

  8 Халдейската войска се спусна подир царя, и настигнаха Седекия в иерихонските равнини, и цялата му войска се разбяга от него.5

  9 И хванаха царя и го доведоха пред вавилонския цар в Ривла, в земя Емат, дето той произнесе съд над него.6

10 И закла вавилонският цар синовете на Седекия пред очите му, закла и всички иудейски князе в Ривла.7

11 А на Седекия извади очите и заповяда да го оковат в медни окови; и заведе го вавилонският цар във Вавилон и го тури в стражарницата до деня на смъртта му.8

12 В петия месец, в десетия ден на месеца, - тая беше деветнайсета година на вавилонския цар Навуходоносора, - дойде в Иерусалим Навузардан, началник на телопазителите, който предстоеше пред вавилонския цар,9

13 и изгори дома Господен, царския дом и всички къщи в Иерусалим, и всички големи къщи с огън изгори.10

14 И цялата войска халдейска, която беше с началника на телопазителите, събори всички стени около Иерусалим.

15 Навузардан, началник на телопазителите, изсели бедните от народа и другия народ, останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и изобщо останалия прост народ.

16 Само неколцина от бедния народ на страната Навузардан, началник на телопазителите, остави за лозари и земеделци.11

17 Халдейци изпочупиха и медните стълбове, които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море, което беше в Господния дом, и отнесоха всичката им мед във Вавилон.12

18 И взеха котли, лопатки, ножове, чаши, лъжици и всички медни съдове, които се употребяваха при богослужението;13

19 началникът на телопазителите взе и блюда, и щипци, и чаши, и котлета, и кандилца, и кадилници, и шулци, - всичко, що беше от злато и що беше от сребро;14

20 също - два стълба, едно море, дванайсет медни вола, които служеха за подстави, които цар Соломон направи в дома Господен, - медта на всички тия вещи не беше възможно да се претегли.15

21 Всеки от тия стълбове беше висок осемнайсет лакти, и връв от дванайсет лакти го обгръщаше, вътре беше кух, а стените му бяха дебели четири пръста.16

22 И имаше на него главулек меден, а главулекът беше висок пет лакти; и мрежицата и наровете наоколо бяха всички медни; същото беше и на другия стълб с наровете.

23 Наровете на всички страни бяха деветдесет и шест; всички нарове около мрежицата - сто.

24 Началникът на телопазителите взе също Сераия първосвещеника и Цефания, втория свещеник, и трима пазачи на прага.17

25 И от града взе един скопец, който беше началник над военните люде, и седем мъже, които предстояха пред лицето на царя, които се намираха в града, и главния писар във войската, който записваше народа на страната във войската, и шейсет мъже - от народа на страната, намерени в града.

26 И взе ги Навузардан, началник на телопазителите, и отведе ги при вавилонския цар в Ривла.

27 И порази ги вавилонският цар и ги умъртви в Ривла, в земя Емат; и изселен биде Иуда из земята си.18

28 Ето народа, който Навуходоносор изсели: в седмата година три хиляди двайсет и три иудеи;

29 в осемнайсетата година на Навуходоносора бяха изселени от Иерусалим осемстотин трийсет и двама души;

30 в двайсет и третата година на Навуходоносора Навузардан, началник на телопазителите, изсели седемстотин четирийсет и пет души иудеи; всичко - четири хиляди и шестстотин души.19

31 В трийсет и седмата година след преселението на иудейския цар Иоакима20, в дванайсетия месец, в двайсет и петия ден на месеца, Евилмеродах, вавилонски цар, в първата година от царуването си, издигна иудейския цар Иоакима и го изведе из тъмницата;21

32 и се разговаря с него приятелски, и тури престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон;

33 и промени тъмничните му дрехи, и той винаги с него обядваше през всички дни на живота си.

34 И разноските му, разноски постоянни, му се даваха от царя всеки ден до деня на смъртта му, през всички дни на живота му.


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 24:18, 2 Парал. 36:11

2 4 Царств. 24:20

3 4 Царств. 25:1, Иер. 39:1

4 4 Царств. 25:3

5 4 Царств. 25:5, Плач Иер. 4:19-20

6 4 Царств. 25:6

7 Иер. 39:6

8 4 Царств. 25:7, Иез. 12:13, 17:16

9 4 Царств. 25:8

10 4 Царств. 25:9, Иер. 39:8

11 4 Царств. 25:12

12 2 Парал. 3:15, Иер. 27:19

13 4 Царств. 25:14

14 4 Царств. 25:15

15 3 Царств. 7:23

16 3 Царств. 7:15, 4 Царств. 25:17

17 4 Царств. 25:18

18 4 Царств. 25:21

19 1 Ездр. 2:64

20 Иехония.

21 4 Царств. 25:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава