Книга на пророк Иеремия - Глава  6

  1 Бягайте, деца Вениаминови, изсред Иерусалим, тръбете с тръба в Текоя и обадете чрез огън в Беткарем, защото откъм север се явява беда и голяма гибел.1

  2 Аз ще разруша дъщерята Сионова, гиздава и изнежена.

  3 Ще дойдат при нея пастири със стадата си, ще разпънат шатри около нея; всеки ще пасе своя дял.2

  4 Гответе против нея война; ставайте да тръгнем попладне. Горко ни! денят вече преваля, стелят се вечерни сенки.3

  5 Ставайте, да вървим и нощем, и да съборим нейните чертози!

  6 Защото тъй казва Господ Саваот: сечете дървета и дигайте насипи против Иерусалим; тоя град трябва да се накаже: в него се върши всякакво угнетение.4

  7 Както от извор блика вода, тъй и от него блика зло: в него се чуе насилие и грабеж, пред Моето лице има винаги обиди и рани.5

  8 Вразуми се, Иерусалиме, за да се не острани от тебе душата Ми и да те не направя пустиня, земя необитаема.

  9 Тъй казва Господ Саваот: докрай ще оберат останките на Израиля, като грозде; работи с ръката си, както берач на грозде, кога пълни кошници.6

10 Кому да говоря и кого да убеждавам, за да слушат? Ето, тяхното ухо е необрязано, и те не могат да чуват; ето, словото Господне у тях е на присмех; то им е неприятно.7

11 Поради това аз съм преизпълнен с Господня ярост, не мога да я държа в себе си; ще я излея върху децата на улицата и върху събранието на младежите; ще бъдат взети мъж с жена, старец с престарял.8

12 И къщите им ще преминат у други, също нивите и жените; защото ще простра ръката Си върху жителите на тая земя, казва Господ.9

13 Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на корист, и пророк и свещеник - всички действуват лъжливо;10

14 лекуват раните на Моя народ лекомислено, думайки: "мир! мир!", а мир няма.11

15 Срамуват ли се те, като вършат гнусотии? Не, никак не се срамят и не се червят. Затова ще паднат между падналите, и във време на Моето посещение ще бъдат съборени, казва Господ.12

16 Тъй казва Господ: спрете се във вашите пътища, разгледайте и разпитайте за стародавните пътища, де е добрият път, вървете по него, и ще намерите покой на душите си. Но те рекоха: няма да вървим.13

17 И поставих пазачи над вас, като рекох: слушайте тръбния звук. Но те казаха: няма да слушаме.14

18 И тъй, чуйте народи, и знай, събрание, какво ще стане с тях.

19 Чуй, земьо: ето, ще напратя върху тоя народ гибел, плод на помислите им; защото те не слушаха Моите думи и Моя закон отхвърлиха.15

20 За какво Ми е ливан, който иде от Сава, и благовонна тръстика - от далечна страна? Вашите всесъжения не са Ми угодни, и вашите жертви не са Ми приятни.16

21 Затова тъй казва Господ: ето, поставям пред тоя народ препънки, и ще се препънат о тях баща и деца заедно, съсед и негов приятел, и ще загинат.

22 Тъй казва Господ: ето, иде народ от северна земя, и голям народ се подига от земните краища;17

23 в ръце държат лък и копие; те са жестоки и немилостиви, гласът им бучи като море, и летят на коне, наредени като един човек, за да се ударят с тебе, дъще Сионова.

24 Чухме вест за тях, и ръцете ни отпаднаха, скръб ни обзе, мъки - като жена при раждане.18

25 Не излизайте на нива и по друм не ходете, защото неприятелски меч и ужас отвред.19

26 Дъще на моя народ! опаши се с вретище и посипи се с пепел; тъжи като че за смъртта на едничък син - горчиво плачи; защото внезапно ще дойде върху нас пагубник.20

27 Поставих те за кула всред Моя народ, за стълб, за да знаеш и изследваш техните пътища.21

28 Всички те са упорити отстъпници, живеят с клевета; това са мед и желязо - всички са развратители.22

29 Духалото изгоря; оловото се изгуби от огъня; леярът топи напразно, защото злите не се отлъчиха;

30 ще ги нарекат отхвърлено сребро, защото Господ ги отхвърли.23


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 10:9, Иер. 4:5

2 Иер. 12:10

3 Иер. 51:27

4 Ис. 5:7

5 Иер. 9:3

6 Иер. 8:13, 17:6

7 Деян. 7:51-52

8 Иер. 7:20

9 Втор. 28:30

10 Ис. 56:11, Иер. 8:10

11 Иер. 8:11, 23:17

12 Иер. 18:11

13 Иер. 18:15, Мат. 11:29

14 Ис. 62:6

15 Числ. 14:35, Ис. 1:2

16 Ис. 1:11, Ам. 5:21, Мих. 6:7

17 Втор. 28:49, Иер. 5:15, 50:41

18 Иер. 4:31, 13:21, 22:23

19 Мат. 24:17

20 Иер. 4:8

21 Иер. 1:10

22 Иез. 22:18

23 Ис. 1:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава