Книга на пророк Иеремия - Глава  7

  1 Слово, което биде към Иеремия от Господа:

  2 застани при вратата на дома Господен и обяви там това слово и кажи: чуйте словото Господне, всички иудеи, които влизате през тия врата да се покланяте на Господа.1

  3 Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: изправете вашите пътища и вашите дела, и Аз ще ви оставя да живеете на това място.2

  4 Не се уповавайте на лъжливите думи: "тук е храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен".3

  5 Но ако изправите напълно вашите пътища и вашите дела, ако вярно извършвате съд между човека и съперника му,4

  6 не притеснявате другоземец, сирак и вдовица, не проливате невинна кръв на това място и не тръгнете след други богове за ваша беда,5

  7 Аз ще ви оставя да живеете на това място, в тая земя, която дадох на вашите отци от века до века.

  8 Ето, вие се уповавате на лъжливи думи, които не ще ви принесат полза.6

  9 Как! вие крадете и убивате, прелюбодействувате и се кълнете в лъжа, кадите Ваалу и ходите след други богове, които не познавате,7

10 и после дохождате и се изправяте пред лицето Ми в тоя дом, над който е призовано Моето име, и казвате: "спасени сме", та занапред да вършите всички тия гнусотии!8

11 Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки вертеп тоя дом, над който е призовано Моето име? Ето, Аз видях това, казва Господ.9

12 Но идете на Моето място в Силом, дето по-преди бях отредил да пребъдва Моето име, и вижте, какво направих с него поради нечестието на Моя народ Израил.10

13 И сега, понеже вършите всички тия работи, казва Господ, и Аз ви говорих от ранно утро, а вие не слушахте, и виках ви, а вие не отговаряхте, -11

14 то Аз също тъй ще постъпя с тоя дом, над който е призовано Моето име, на който вие се уповавате, и с мястото, което дадох вам и на бащите ви, както постъпих със Силом.12

15 И ще ви отхвърля от лицето Си, както отхвърлих всички ваши братя, цялото Ефремово семе.13

16 А ти не се моли за тоя народ и не възнасяй заради него молитви и просби, и не ходатайствувай пред Мене, защото няма да те чуя.14

17 Не виждаш ли, какво вършат те в градовете на Иудея и по улиците иерусалимски?

18 Децата събират дърва, а бащите кладат огън, и жените месят тесто, за да правят банички за богинята на небето и да извършват възлияние на други богове, за да Ме огорчават.15

19 Но Мене ли огорчават те? казва Господ; не себе си ли - за техен срам?

20 Затова тъй казва Господ Бог: ето, излива се Моят гняв и Моята ярост върху това място, върху люде и върху добитък, върху полски дървета и върху земни плодове, ще се запали и не ще угасне.16

21 Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: вашите всесъжения слагайте при вашите жертви и яжте месото;17

22 защото Аз не говорих на бащите ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оня ден, когато ги изведох из Египетската земя,18

23 а такава заповед им дадох: слушайте Моя глас и Аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ, и ходете по всякой път, който ви заповядвам, за да ви е добре.19

24 Но те не послушаха и не наклониха ухо, и живяха по внушението и по упорството на злото си сърце, и обърнаха Ми гръб, а не лице.20

25 От оня ден, когато бащите ви излязоха из Египетската земя, до днес пращах при вас всичките Мои раби - пророците, пращах всеки ден от ранно утро;21

26 но те не Ме послушаха и не наклониха ухо, а станаха твърдоглави, постъпваха по-зле от бащите си.22

27 И когато ще им говориш всички тия думи, те не ще те послушат; и когато ще ги викаш, не ще ти отговорят.

28 Тогава им кажи: ето народ, който не слуша гласа на Господа, своя Бог, и не приема поука! Няма у тях истина, тя е отнета от устата им.23

29 Острижи косата си и я хвърли, и надай плач по планините, защото Господ отхвърли и остави рода, който навлече гнева Му.24

30 Защото синовете на Иуда вършат зло пред Моите очи, казва Господ; поставиха своите гнусотии в дома, над който е призовано Моето име, за да го осквернят;25

31 и наредиха оброчища на Тофет в долината на Еномовите синове, за да изгарят в огън синовете си и дъщерите си, което не съм заповядал и което на ум не Ми е идвало.26

32 Затова ето, идат дни, казва Господ, когато това място не ще се вече нарича Тофет и долина на синовете Еномови, но долина на убийство, и в Тофет ще погребват по нямане на място.27

33 И труповете на тоя народ ще бъдат храна на небесни птици и на земни зверове, и не ще има кой да ги пропъжда.28

34 В градовете на Иудея и по улиците иерусалимски ще прекратя глас на тържество и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста; защото тая земя ще стане пустиня.29


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 29:21

2 4 Царств. 17:13, Иер. 26:13

3 Иер. 13:25

4 Иер. 5:28

5 Иер. 22:3

6 Ис. 59:4

7 Ис. 1:23, Иер. 9:2

8 Ис. 1:12

9 Ис. 56:7, Мат. 21:13, Марк. 11:17, Лук. 19:46

10 Иис. Нав. 18:1

11 Иер. 11:7-8, 35:14, Притч. 1:24, Ис. 65:12, 66:4

12 1 Царств. 4:12, Пс. 77:60, Иер. 26:6

13 4 Царств. 17:18

14 Изх. 32:10, Иер. 11:14

15 Иер. 44:17, 44:19

16 Иер. 4:4

17 Иер. 6:20

18 Ис. 1:12

19 11:4

20 Иер. 11:8, 16:12, 17:23

21 Иер. 25:4

22 Иер. 6:10, Изх. 32:8, 33:5, Втор. 9:13

23 Ос. 4:1

24 Втор. 32:19-20

25 Иез. 8:5

26 Лев. 18:21, 4 Царств. 23:10, Иер. 19:6

27 Иер. 19:11

28 Иер. 16:4, 34:20

29 Иер. 16:9, 25:10, Иез. 26:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава