Книга на пророк Иеремия - Глава  8

  1 В него време, казва Господ, ще изхвърлят из гробовете костите на царете на Иуда, и костите на князете му, и костите на свещениците, и костите на пророците, и костите на жителите иерусалимски;1

  2 и ще ги разхвърлят пред слънцето и месечината и пред цялото небесно воинство2, които са те обичали, на които са служили и след които са ходили, които са търсили и на които са се покланяли; те не ще ги съберат и не ще ги погребат: те ще бъдат тор на земята.3

  3 И ще предпочитат смърт пред живот всички ония, които останат от това зло племе навред, където ги Аз изгоня, казва Господ Саваот.4

  4 И кажи им: тъй казва Господ: нима падналите не стават, и отклонилите се от пътя не се връщат?

  5 Защо тоя народ иерусалимски стои в упорно отстъпничество? те се държат яко о измамата и не искат да се обърнат.5

  6 Аз наблюдавах и слушах: те не говорят право, никой се не разкайва за нечестието си, никой не казва: "какво сторих?" всеки се впуща в своя път като кон, който се втуря в битка.6

  7 И щъркелът под небето знае своите определени времена; гургулица, лястовица и жерав пазят времето, кога да прелетят, а Моят народ не знае Господните решения.7

  8 Как думате: ние сме мъдри, и законът Господен е у нас? А ето, лъжливото перо на книжовниците и него превръща в лъжа.8

  9 Посрамиха се мъдрите, смутиха се и се заплетоха в мрежа: ето, те отхвърлиха словото Господне; де е тогава тяхната мъдрост?9

10 Затова жените им ще дам на други, нивята им - на други владелци, защото всички те, от малък до голям, се предадоха на користолюбие; от пророк до свещеник - всички действуват лъжливо.10

11 И лекуват лекомислено раната на дъщерята на Моя народ, думайки: "мир, мир!", а мир няма.11

12 Срам ли ги е, като вършат гнусотии? Не, никак ги не е срам и не се червят. Затова ще паднат между падналите; кога ги посетя, те ще бъдат повалени, казва Господ.12

13 Докрай ще ги обера, казва Господ: не ще остане ни един грозд на лоза, ни смокиня на смоковница, ще опадат и листата, и което им съм дал, ще отлети от тях.13

14 "Защо стоим? Сбирайте се, да идем в укрепените градове и там да загинем; защото Господ, Бог наш, ни е определил да загинем и ни дава да пием вода с жлъчка, задето сме грешили пред Господа."14

15 Очакваме мир, а няма нищо добро, - време за излекуване, а ето ужаси.15

16 От Дан се чуе пръхкане на конете му, от громкото цвилене на жребците му трепери цяла земя; ще дойдат и ще опустошат земята и всичко по нея, града и които живеят в него.16

17 Защото, ето, Аз ще напратя върху ви змии, василиски, против които баилка няма, и те ще ви хапят, казва Господ.17

18 Кога ще се утеша в тъгата си! сърцето ми се стопи.

19 Ето, слушам от далечна страна писък от дъщерята на Моя народ: нима няма Господ на Сион? нима Царят му не е там? - Защо Ме разгневиха със своите идоли, чуждоземни, нищожни?

20 Мина жетва, свърши се лятото, а ние не сме спасени.

21 Поради съкрушението у дъщерята на моя народ и аз съм съкрушен, ходя мрачен, ужас ме обзе.

22 Нима няма балсам в Галаад? нима там няма лекар? А защо няма изцеление за дъщерята на моя народ?18


Предишна глава Следваща глава


1 Плач Иер. 2:20, 4 Царств. 23:16

2 Пред звездите.

3 4 Царств. 17:16, Иер. 16:4

4 Откр. 9:6

5 Иез. 14:3

6 Ос. 4:16

7 Мат. 16:3, Лук. 19:42

8 2 Тим. 3:5

9 Иов 5:13

10 Ис. 13:16, 56:11, Иер. 6:13, 23:11

11 Иер. 6:14

12 Иер. 6:15

13 Ис. 5:2, Мат. 21:19, Лук. 13:6

14 Иер. 4:5, 9:15

15 Иер. 14:19

16 Иер. 4:15

17 Пс. 57:5

18 Иер. 46:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава