Трета книга Моисеева - Левит - Глава  10

  1 Надав и Авиуд, синове Ааронови, взеха всеки своята кадилница, и туриха в тях огън, и на него посипаха кадиво, и донесоха пред Господа чужд огън, за който Той не бе им заповядал;1

  2 и излезе огън от Господа и ги изгори, и те умряха пред лицето Господне.

  3 И каза Моисей на Аарона: ето за кое говореше Господ, когато рече: в ония, които се приближават до Мене, ще се осветя и пред целия народ ще се прославя. Аарон мълчеше.2

  4 И повика Моисей Мисаила и Елцафана, синове на Узиила, Ааронов чичо, и каза им: идете, изнесете братята си от светилището вън от стана.

  5 Отидоха и ги изнесоха в хитоните им вън от стана, както каза Моисей.3

  6 А на Аарона и на синовете му Елеазара и Итамара Моисей каза: главите си не откривайте и дрехите си не раздирайте, за да не умрете и да не навлечете гняв върху цялото общество; но братята ви, целият дом Израилев, могат да оплакват изгорените, които Господ изгори;4

  7 и не излизайте от вратата на скинията на събранието, за да не умрете, защото помазният елей Господен е върху нас. И сториха според думите Моисееви.

  8 И рече Господ на Аарона, думайки:

  9 вино и силни пития да не пиеш, ти и синовете ти с тебе, когато влизате в скинията на събранието, (или пристъпвате към жертвеника,) за да не умрете; това е вечна наредба в поколенията ви,5

10 за да може да отличавате свещено от несвещено и нечисто от чисто,6

11 и да учите синовете Израилеви на всички наредби, които Господ им е казал чрез Моисея.7

12 И каза Моисей на Аарона и на останалите му синове Елеазара и Итамара: вземете хлебния принос, останал от жертвите Господни, и го яжте безквасен при жертвеника, защото това е велика светиня;8

13 яжте го на свето място, защото това е твой дял и дял на синовете ти от жертвите Господни: тъй ми е заповядано (от Господа).9

14 Полюлените гърди и плешката на възношението яжте на чисто място, ти и синовете ти и дъщерите ти с тебе, защото това ти е дадено като твой дял и като дял на синовете ти от мирните жертви на синовете Израилеви.10

15 Плешката на възношението и полюлените гърди да принасят заедно с жертвите на тлъстината, като ги полюшват пред лицето Господне, и това да бъде вечен дял за тебе и за синовете ти (и за дъщерите ти) с тебе, както заповяда Господ (на Моисея).11

16 И подири Моисей козела за жертвата за грях, и ето, той бе изгорен. И разгневи се (Моисей) на Елеазара и Итамара, останалите Ааронови синове, и каза:12

17 защо не ядохте жертвата за грях на свето място? тя е велика светиня и ви е дадена, за да снемете греховете от обществото и да ги очиствате пред Господа:13

18 ето, кръвта й не е внесена вътре в светилището, а вие трябваше да я ядете на свето място, както ми е заповядано.

19 Аарон каза на Моисея: ето, днес принесоха те жертвата си за грях и всесъжението си пред Господа, и такова нещо ми се случи; ако аз днес изям жертвата за грях, ще ли бъде това угодно Господу?

20 Чу Моисей и одобри.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 3:4, 26:61, 1 Парал. 24:2

2 Изх. 19:22, Иез. 42:13, 1 Парал. 4:17

3 Деян. 5:6, 5:10

4 Лев. 13:45, 21:10

5 Иез. 44:21, 1 Тим. 3:3, Тит 1:7

6 Иез. 44:23, Евр. 5:14, Лев. 11:1-47

7 Втор. 33:10, Мал. 2:4

8 Лев. 2:3, 2:6, 2:16

9 Лев. 2:3, 6:16

10 Лев. 9:21

11 Изх. 29:27

12 2 Мак. 2:11

13 Лев. 6:26, Изх. 28:38

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава