Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Трета книга Моисеева - Левит - Глава  12

Трета книга Моисеева - Левит - Глава  12

  1 И каза Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи на синовете Израилеви: жена, кога зачене и роди мъжко, да бъде нечиста седем дена; тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си страдание от очистяне;1

  3 а на осмия ден да му обрежат крайната плът;2

  4 и трийсет и три дена тя трябва да седи, за да се очисти от кървите си; тя не бива да се допира до нищо свещено и не трябва да се доближава до светилището, докато не изтекат дните на очистянето й.

  5 Ако пък роди женско, то през време на очистянето си да бъде нечиста две седмици, и шестдесет и шест дена да седи, за да се очисти от кървите си.

  6 След като изтекат дните на очистянето й, за сина или дъщерята, тя трябва да донесе на свещеника при входа на скинията на събранието едно шиле за всесъжение и млад гълъб или гургулица за жертва за грях.3

  7 Той ще принесе това пред Господа и ще я очисти, и тя ще бъде чиста от кръвотечението си. Това е законът за оная, която е добила мъжко или женско.

  8 Ако пък не бъде в състояние да донесе агне, нека вземе две гургулици, или два млади гълъба, един за всесъжение, а други за жертва за грях, и свещеникът ще я очисти, и тя ще бъде чиста.4

Предишна глава Следваща глава

1 Лук. 2:22

2 Бит. 17:10, Лук. 2:21, Иоан 7:22

3 Лев. 5:7

4 Лук. 2:24, Лев. 5:7

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава