Трета книга Моисеева - Левит - Глава  14

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 ето законът за прокажения, когато тоя трябва да бъде очистен: да го доведат при свещеника;1

  3 свещеникът да излезе вън от стана, и ако свещеникът види, че прокаженият се е изцерил от болестта проказа,

  4 да заповяда да се вземат за оногова, който се очистя, две живи чисти птици, кедрово дърво, червена нишка и исоп.2

  5 И да заповяда свещеникът да се заколи едната птица над глинен съд, над жива вода;

  6 а той сам да вземе живата птица, кедровото дърво, червената нишка и исопа, и да натопи тях и живата птица в кръвта от птицата, заклана над живата вода,

  7 и да поръси седем пъти оногова, който се очистя от проказа, и да го обяви за чист, па да пусне живата птица в полето.3

  8 Оня, който се очистя, да изпере дрехите си, да остриже всичките си косми, да се умие с вода, и ще бъде чист; след това да влезе в стана и да престои седем дена вън от шатрата си.4

  9 На седмия ден той да си обръсне всичките косми, главата си, брадата си, веждите над очите си, всичките си косми да обръсне, да изпере дрехите си, да умие тялото си с вода, и ще бъде чист;

10 на осмия ден да вземе две мъжки шилета без недостатък, и едно женско шиле без недостатък, и три десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос, и един лог елей.

11 Свещеникът, който извършва очистянето, да постави оногова, който се очистя, заедно с тях пред Господа при входа на скинията на събранието.

12 И да вземе свещеникът едното мъжко шиле, и да го представи жертва за вина, и лога с елея, и да принесе това, като го полюшва пред Господа;5

13 и да заколи мъжкото шиле на онова място, дето колят жертви за грях и всесъжение, на свето място, защото жертвата за вина, както и жертвата за грях, принадлежи на свещеника: това е велика светиня.6

14 Свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина и да помаже крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога.7

15 След това свещеникът да вземе елей от лога и да излее на лявата си длан,

16 да потопи десния си пръст в елея, що е на лявата му длан, и с пръста си да поръси от елея седем пъти пред лицето Господне.8

17 А с останалия елей, що е на дланта му, свещеникът да помаже крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога, на местата, дето е кръвта от жертва за вина.

18 Останалия пък елей, що е на дланта на свещеника, той да излее върху главата на оногова, който се очистя, и свещеникът ще го очисти пред лицето Господне.

19 И свещеникът да извърши жертва за грях и да очисти оногова, който се очистя, от нечистотата му; след това да заколи жертвата за всесъжение;

20 свещеникът да сложи всесъжението и хлебния принос върху жертвеника; и да очисти той човека, и тоя ще бъде чист.

21 Ако пък е беден и му не стига ръка, нека вземе за полюляване един овен в жертва за вина, та да се очисти, и една десета част от ефа пшенично брашно, смесено с елей, за хлебен принос, и един лог елей,

22 и две гургулици, или два млади гълъба, каквото намери, - една от тия птици в жертва за грях, а другата за всесъжение.9

23 В осмия ден на очистянето си да ги донесе той на свещеника при входа на скинията на събранието, пред лицето Господне.

24 Свещеникът да вземе шилето за жертва за вина и лога с елея, и да принесе това свещеникът, като го полюшва пред Господа.

25 И след като заколи шилето в жертва за вина, свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина, да помаже крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, и палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога.10

26 А от елея свещеникът да излее на лявата си длан;

27 и с елея, що е на лявата му длан, той да поръси с десния си пръст седем пъти пред лицето Господне.

28 И да помаже свещеникът с елея, що е на дланта му, крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога, на местата, дето е кръвта от жертвата за вина.

29 Останалия пък елей, що е на дланта му, да излее той върху главата на оногова, който се очистя, за да го очисти пред лицето Господне.

30 И да принесе свещеникът едната гургулица, или единия млад гълъб, каквото намери оня, който се очистя,

31 от онова, що му ръка стига, едната птица в жертва за грях, а другата за всесъжение, заедно с хлебния принос; и свещеникът да очисти оногова, който се очистя, пред лицето Господне.

32 Този е законът за прокажения, който през време на очистянето си няма достатъчно средства.

33 И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки:

34 кога влезете в Ханаанската земя, която ви давам да владеете, и пратя зараза от проказа по къщите в земята на вашето владение,

35 тогава оня, чиято е къщата, трябва да отиде при свещеника и да каже: като че зараза се е появила в къщата ми.11

36 Тогава свещеникът да заповяда да изпразнят къщата, преди да влезе свещеникът да прегледа заразата, за да не стане нечисто всичко, що е в къщата; след това свещеникът да дойде да прегледа къщата.

37 Ако той, след като прегледа заразата, види, че заразата по стените на къщата се състои от зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат вдлъбнати в стената,

38 свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена.

39 На седмия ден свещеникът пак да дойде и, ако види, че заразата се е разпространила по стените на къщата,

40 да заповяда да изкъртят камъните, по които има зараза, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място;

41 а къщата извътре цяла да изстържат, и изстърганата мазилка да изхвърлят вън от града на нечисто място;

42 и да вземат други камъни и да ги зазидат вместо ония камъни, и да вземат друга мазилка, па да измажат къщата.

43 Ако заразата пак се появи и почне да вирее в къщата, след като са били изкъртени камъните и къщата изстъргана и измазана,

44 свещеникът да дойде и да прегледа, и ако заразата се е разпространила в къщата, това е люта проказа в оная къща; тя е нечиста.12

45 Тая къща да се събори, а камъните й, дървата й и всичката мазилка от къщата да се изнесе вън от града на нечисто място.

46 Оня, който влиза в къщата през всичкото време, когато тя е била затворена, е нечист до вечерта;13

47 и който спи в оная къща, трябва да изпере дрехите си (и да бъде нечист до вечерта); и който яде в оная къща, той трябва да изпере дрехите си (и да бъде нечист до вечерта).

48 Ако пък свещеникът дойде и види, че заразата в къщата не се е разпространила, след като къщата е била измазана, свещеникът да обяви къщата за чиста, понеже заразата е преминала.

49 И за да очисти къщата, да вземе две птици, кедрово дърво, червена нишка и исоп,

50 и да заколи едната птица над глинен съд, над жива вода.

51 След това да вземе кедровото дърво и исопа, червената нишка и живата птица, и да ги натопи в кръвта на закланата птица и в живата вода, па да поръси къщата седем пъти,14

52 и да очисти къщата с кръвта на птицата и с живата вода, с живата птица и с кедровото дърво, с исопа и с червената нишка;

53 подир това да пусне живата птица в полето вън от града и да очисти къщата, и тя ще бъде чиста.

54 Този е законът за всяка зараза от проказа и за кел,15

55 и за проказа по дрехи и по къщи, и за оток, и за лишеи и петна, -

56 за да се посочи, кога тия неща са нечисти и кога чисти: този е законът за проказата.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 8:2-3, Марк. 1:44, Лук. 5:14, 17:14

2 Числ. 19:6, Евр. 12:22

3 Лев. 4:6, 8:11

4 Числ. 8:7, Пс. 50:9, 1 Петр. 1:2

5 Изх. 29:24

6 Лев. 7:7

7 Лев. 8:23

8 Лев. 16:14

9 Лев. 12:8, 15:14

10 Лев. 8:24

11 Лев. 13:2

12 Лев. 13:51

13 Лев. 11:24

14 Лев. 4:6, 8:11

15 Лев. 16:16, 16:33

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава