Трета книга Моисеева - Левит - Глава  16

  1 И говори Господ на Моисея след смъртта на двамата Ааронови синове, когато те, след като пристъпиха (с чужд огън) пред лицето Господне, умряха,1

  2 и рече Господ на Моисея: кажи на брата си Аарона, да не влиза всяко време в светилището зад завесата пред очистилището, що е върху ковчега (на откровението), за да не умре, защото Аз ще се явявам над очистилището в облак.2

  3 Ето с какво трябва да влязва Аарон в светилището: с телец за жертва за грях и с овен за всесъжение;

  4 той трябва да облича свещения ленен хитон, на долната половина на тялото му да бъде ленена дреха, и да се опасва с ленен пояс и да налага ленен кидар: това са свещени одежди; нека измива тялото си с вода и тогава да ги облича.

  5 И от обществото на синовете Израилеви да вземе два козела (от козето стадо) в жертва за грях и един овен за всесъжение.3

  6 И да принесе Аарон телеца в жертва за грях за себе си и да очисти себе си и дома си.4

  7 Да вземе двата козела и да ги постави пред лицето Господне при входа на скинията на събранието.

  8 Аарон да хвърли жребие за двата козела: едно жребие за Господа, а друго жребие за отпущане.

  9 И да доведе Аарон козела, върху който е паднало жребието за Господа, и да го принесе в жертва за грях;

10 а козела, върху който е паднало жребието за отпущане, да остави жив пред Господа, за да извърши над него очистяне и да го изпрати в пустинята за отпущане (и той да понесе на себе си техните беззакония в непроходна земя).

11 След това Аарон да доведе телеца в жертва за грях за себе си, да очисти себе си и дома си и да заколи телеца в жертва за грях за себе си.5

12 И да вземе кадилница, пълна с разгорени въглени от жертвеника, що е пред лицето Господне, и пълни шепи с благовонно ситносчукано кадиво, и да внесе зад завесата;6

13 и да насипе кадивото върху огъня пред лицето Господне; и димът от кадивото ще покрие очистилището, що е над ковчега на откровението, за да не умре.

14 И да вземе от кръвта на телеца и с пръста си да поръси отпред очистилището и пред очистилището, седем пъти да поръси от кръвта с пръста си.7

15 Тогава да заколи козела в жертва за грях за народа, и да внесе кръвта му зад завесата, и с кръвта му да извърши същото, каквото е извършил с кръвта на телеца, и да поръси с нея очистилището и пред очистилището, -

16 и да очисти светилището от нечистотиите на синовете Израилеви и от престъпленията им, във всичките им грехове. Тъй трябва да постъпи той и със скинията на събранието, която е между тях, сред нечистотиите им.8

17 Кога влиза да очисти светилището и докато излезе, в скинията на събранието не бива да има никого другиго. Така той ще очисти себе си, дома си и цялото Израилево общество.9

18 След това да пристъпи към жертвеника, що е пред лицето Господне, да го очисти и да вземе от кръвта на телеца и от кръвта на козела, та да помаже роговете на жертвеника околовръст,

19 и да го поръси с кръвта от пръста си седем пъти, да го очисти и да го освети от нечистотиите на синовете Израилеви.10

20 И като очисти светилището, скинията на събранието и жертвеника (и като очисти свещениците), да доведе живия козел,

21 да възложи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, да изповяда над него всички беззакония на синовете Израилеви, всичките им престъпления и всичките им грехове, и да ги сложи върху главата на козела, па да го изпрати с нарочен човек в пустинята;

22 и козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в непроходна земя; тъй да пусне козела в пустинята.11

23 Тогава Аарон да влезе в скинията на събранието, да съблече ленените одежди, които бе облякъл при влизането си в светилището, и там да ги остави,

24 и да измие тялото си с вода на свето място, да облече дрехите си, да излезе и да извърши всесъжение за себе си и всесъжение за народа, и да очисти себе си (дома си) и народа (и свещениците);

25 тлъстината пък от жертвата за грях да изгори с дим върху жертвеника.

26 А оня, който е отвеждал козела за отпущане, да изпере дрехите си, да измие тялото си с вода, и тогава може да влезе в стана.

27 А телеца за грях и козела за грях, чиято кръв бе внесена за очистяне в светилището, да ги изнесат вън от стана, и да изгорят на огъня кожите им, месото им и нечистотата им;12

28 който ги изгори, да изпере дрехите си и да измие тялото си с вода, и тогава може да влезе в стана.

29 И това да бъде за вас вечна наредба: в седмия месец, на десетия (ден) от месеца, смирявайте душите си, и никаква работа не вършете, ни вие туземците, ни пришълецът, поселен между вас,13

30 защото в тоя ден ви очистват, за да ви направят чисти от всички ваши грехове, та да станете чисти пред лицето Господне;

31 това е събота - почивка за вас: смирявайте душите си: това е вечна наредба.

32 А очистянето да извършва оня свещеник, който ще бъде помазан и посветен да свещенодействува вместо баща си: той да облече ленени одежди, одежди свещени,

33 да очисти святая святих и скинията на събранието, жертвеника да очисти, и свещениците и целия събран народ да очисти.

34 Това да бъде за вас вечна наредба: да се извършва очистяне над синовете Израилеви от всичките им грехове веднъж в годината. И Аарон направи тъй, както бе заповядал Господ на Моисея.14


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 10:1-2, Числ. 3:4

2 Изх. 20:10, Евр. 9:7, 9:13

3 Числ. 29:10

4 Числ. 1:49

5 Евр. 7:27

6 Лев. 6:12, Изх. 30:34

7 Евр. 9:13, 10:14, Лев. 4:6, 4:17

8 Евр. 9:2

9 Лук. 1:10

10 Лев. 14:7

11 Лев. 16:10

12 Евр. 13:11

13 Лев. 23:27

14 Изх. 30:10, Лев. 16:2, Евр. 9:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава