Трета книга Моисеева - Левит - Глава  17

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на Аарона и на синовете му и на всички синове Израилеви и им кажи: ето какво заповядва Господ:1

  3 ако някой от дома Израилев (или от пришълците, присъединени към вас) заколи телец или овца или коза в стана, или вън от стана,

  4 а не доведе при входа на скинията на събранието, (за да принесе всесъжение или жертва за спасение, угодна Господу, за приятно благоухание, и ако някой заколи вън от стана и не донесе при входа на скинията на събранието,) за да представи за жертва Господу пред жилището Господне, то на оня човек да се вмени кръвта: той е пролял кръв, затова да се изтреби оня човек измежду народа си.2

  5 Това ще става, за да довеждат синовете Израилеви жертвите си, които колят на полето, да ги довеждат пред Господа при входа на скинията на събранието, при свещеника, и да ги колят Господу за мирни жертви,

  6 и за да поръси свещеникът с кръвта жертвеника Господен при входа на скинията на събранието и да изгори тлъстината за приятно Господу благоухание;3

  7 та занапред да не принасят жертвите си на идолите, подир които блудно ходят. Това да бъде за тях вечна наредба в поколенията им.4

  8 Кажи им още: ако някой от дома Израилев или от пришълците, които живеят между вас, принася всесъжение или жертва

  9 и я не доведе при входа на скинията на събранието, за да я принесе Господу, то такъв човек да се изтреби измежду народа си.5

10 Ако някой от дома Израилев и от пришълците, които живеят между вас, яде каквато и да е кръв, то ще обърна лицето Си против душата на оногова, който яде кръв, и ще я изтребя измежду народа й,6

11 защото душата на тялото е в кръвта, и Аз съм ви я отредил за жертвеника, за да се извършва чрез нея очистяне на душите ви, понеже тая кръв очистя душата;7

12 поради това и казах на синовете Израилеви: никоя душа между вас не бива да яде кръв, па и пришълецът, който живее между вас, не бива да яде кръв.

13 Ако някой от синовете Израилеви и от пришълците, които живеят между вас, хване на лов звяр или птица, която се яде, той да остави кръвта й да изтече и да я засипе с пръст;

14 защото душа на всяко тяло е кръвта му, тя е неговата душа; поради това казах на синовете Израилеви: не яжте кръв от никакво тяло, защото душа на всяко тяло е кръвта му: всеки, който я яде, ще бъде изтребен.8

15 И всеки, който яде мърша или звероядина, туземец или пришълец, да изпере дрехите си, да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта, а след това ще бъде чист;9

16 ако пък не изпере (дрехите си) и не измие тялото си, ще понесе върху си своето беззаконие.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 6:25

2 Бит. 17:14

3 Евр. 13:11, Изх. 29:18

4 Лев. 20:3, Втор. 32:17

5 Иис. Нав. 22:16

6 Бит. 9:4, Втор. 12:23, Пс. 33:17

7 Втор. 12:23, Кол. 1:20, Евр. 9:13

8 Бит. 9:4, Лев. 3:17

9 Лев. 11:40, Втор. 14:21, Иез. 44:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава