Трета книга Моисеева - Левит - Глава  18

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на синовете Израилеви и им кажи: Аз съм Господ, Бог ваш.1

  3 Не постъпвайте според делата на Египетската земя, в която живяхте, не постъпвайте и според делата на Ханаанската земя, в която ви водя, и не ходете според наредбите им:

  4 изпълнявайте Моите закони, пазете Моите наредби, и според тях постъпвайте. Аз съм Господ, Бог ваш.2

  5 Пазете Моите наредби и Моите закони: който човек ги изпълнява, ще бъде жив. Аз съм Господ (Бог ваш).3

  6 Никой не бива да се приближава до сродница по плът, за да открие голотата й. Аз съм Господ.4

  7 Голотата на баща си и голотата на майка си не откривай: тя ти е майка, не откривай голотата й.5

  8 Голотата на бащината си жена не откривай: това е бащина ти голота.6

  9 Голотата на сестра си, бащина ти или майчина ти дъщеря, родена в къщи или вън от къщи, не откривай голотата им.7

10 Голотата на синовата си дъщеря или на щеркината си дъщеря, не откривай голотата им, защото те са твоя голота.

11 Голотата на дъщерята от бащината ти жена, родена от баща ти, не откривай голотата й, тя ти е сестра (по баща).

12 Голотата на бащината си сестра не откривай; тя е еднокръвна с баща ти.8

13 Голотата на майчината си сестра не откривай, защото тя е еднокръвна с майка ти.

14 Голотата на бащиния си брат не откривай и до жена му се не доближавай: тя ти е стрина.9

15 Голотата на снаха си не откривай; тя е жена на сина ти, не откривай голотата й.10

16 Голотата на братовата си жена не откривай, тя е братова ти голота.11

17 Голотата на жена и на дъщеря й не откривай; дъщерята на сина й и дъщерята на дъщеря й не вземай, за да откриеш голотата им: те й са еднокръвни; това е беззаконие.12

18 Не вземай жена заедно със сестра й, та да я направиш съперница, за да откриеш при нея голотата й, докато е жива.

19 И до жена, докле трае очистянето от нечистотиите й, не се доближавай, за да откриеш голотата й.13

20 И с жената на ближния си не лягай, за да излееш семе и да се оскверниш с нея.14

21 От децата си не давай за жертва на Молоха и не безчести името на твоя Бог. Аз съм Господ.15

22 Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия.16

23 И с никакъв добитък не лягай, за да излееш (семе) и да се оскверниш от него; и жена не бива да се подлага под добитък, за да се съвъкупи с него: това е гнусота.17

24 Не се осквернявайте с нищо такова, защото с всичко това са се осквернили народите, които Аз прогонвам от вас:18

25 и земята се оскверни, и Аз погледнах на беззаконието й, и земята изхвърли своите жители.19

26 А вие пазете Моите наредби и Моите закони и не вършете всички тия гнусотии, нито вие туземците, нито пришълецът, който живее между вас,

27 защото всички тия гнусотии са вършили людете на тая земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни;

28 та земята да не изхвърли и вас, когато почнете да я осквернявате, както тя изхвърли народите, които бяха преди вас.20

29 Защото, ако някой върши всички тия гнусотии, то душите на ония, които вършат това, ще бъдат изтребени измежду народа си.

30 И тъй, пазете Моите заповеди, за да не постъпвате според гнусните обичаи, както постъпваха преди вас, и да се не осквернявате с тях. Аз съм Господ, вашият Бог.21


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 11:44

2 Мат. 15:3

3 Иез. 20:11, Неем. 9:29, Рим. 10:5, Гал. 3:12

4 2 Царств. 16:22

5 Бит. 9:22-23, 19:32, Иер. 22:10

6 Втор. 27:20, 2 Царств. 16:22, Иез. 22:10

7 Втор. 27:22, 2 Царств. 13:22, Иез. 22:11

8 Лев. 20:19

9 Лев. 20:20

10 Бит. 38:16, Втор. 27:23, Иез. 22:11

11 Лев. 20:21, Мат. 14:4, Марк. 6:18

12 Лев. 20:14

13 Лев. 15:19

14 Лев. 20:10

15 Лев. 20:2, 4 Царств. 23:10

16 Рим. 1:27, 1 Кор. 6:9

17 Изх. 22:19

18 Лев. 20:23, 4 Царств. 17:15

19 Ис. 26:21

20 Лев. 20:22

21 Лев. 19:37, 20:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава