Трета книга Моисеева - Левит - Глава  19

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на цялото общество Израилеви синове и им кажи: бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.1

  3 Всеки да се бои от майка си и баща си и да пази Моите съботи. Аз съм Господ, Бог ваш.2

  4 Не се обръщайте към идоли, и излени богове не си правете. Аз съм Господ, Бог ваш.3

  5 Кога принасяте Господу мирна жертва, принасяйте я, за да си придобиете благоволение.4

  6 Тя трябва да се яде в деня, когато я принасяте, и на втория ден, а каквото остане за третия ден, да се изгори на огън.5

  7 Ако някой я яде на третия ден, това е гнусно, това няма да бъде благоприятно.6

  8 Оня, който я яде, ще понесе грях върху си, понеже е осквернил светинята Господня, и такава душа ще бъде изтребена измежду народа си.7

  9 Кога жънете жетва на земята си, не дожънвай нивата си до края, а падналите при жетвата ти класове не събирай,8

10 и лозето си не обирай досущ, и изпадалите в лозето зърна не събирай; остави това за сиромаха и пришълеца. Аз съм Господ, Бог ваш.

11 Не крадете, не лъжете и не се мамете един други.9

12 Не се кълнете лъжливо в Мое име, и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш).10

13 Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сутринта.11

14 Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, о което може да се препъне; бой се от (Господа) твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш).

15 Не вършете неправда, кога съдите; не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на големец; съди ближния си по правда.12

16 Не ходи да клюкарствуваш между народа си и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ (Бог ваш).

17 В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи ближния си, и няма да понесеш грях заради него.13

18 Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си. Аз съм Господ (Бог ваш).14

19 Пазете Моите наредби; не свождай добитъка си с друга порода; не засявай нивата си с два рода семена; дреха от разнородна прежда, от вълна и лен не обличай.

20 Ако някой преспи с жена, и тя е робиня, сгодена за мъж, но още неоткупена, или свобода още не й е дадена, да се накажат и двамата, ала не със смърт, защото тя не е била освободена:

21 нека той доведе Господу при входа на скинията на събранието жертва за вина, един овен в жертва за вината си;

22 и чрез овена за вината свещеникът да го очисти пред Господа от греха, що е извършил, и стореният грях ще му се прости.15

23 Кога дойдете в земята, (която Господ Бог ще ви даде) и посадите какво и да е плодно дърво, считайте плодовете му за нечисти: три години те трябва да се считат за нечисти, не бива да се ядат;16

24 а на четвъртата година всичките му плодове да бъдат посветени за хвала Господу;17

25 на петата пък година можете да ядете плодовете му и да си берете всичката му рожба. Аз съм Господ, Бог ваш.

26 Не яжте нищо с кръв; не врачувайте и не гадайте.18

27 Не стрижете главата си наоколо и не разваляйте края на брадата си.

28 Заради мъртвец не правете резки по снагата си и не чертайте по себе си букви. Аз съм Господ (Бог ваш).19

29 Не допущай дъщеря си да се оскверни с блудство, за да не изпадне земята в блудство, и да се не напълни земята с разврат.20

30 Съботите Ми пазете и светилището Ми почитайте. Аз съм Господ.21

31 Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят. Аз съм Господ, Бог ваш.22

32 Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец и бой се от (Господа) твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш).23

33 Кога пришълец се засели в земята ви, не го притеснявайте:24

34 пришълецът, заселен между вас, да ви бъде също като ваш туземец; обичайте го като себе си; защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя. Аз съм Господ, Бог ваш.

35 Не вършете неправда, кога съдите, кога мерите, кога теглите и кога измервате:

36 къпоните ви да бъдат верни, теглилките ви верни, ефата вярна и инът верен. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя.25

37 Пазете всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте. Аз съм Господ (Бог ваш).26


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 11:14, 1 Петр. 1:15-16

2 Изх. 20:12, Сир. 3:6-9, Изх. 20:8

3 Изх. 20:4

4 Лев. 3:1

5 Лев. 7:16-17

6 Лев. 7:18

7 Бит. 17:14

8 Лев. 23:22, Втор. 24:19

9 Изх. 20:15

10 Изх. 20:7, Втор. 5:11, Мат. 5:33

11 Сир. 10:6, Втор. 10:6, Втор. 24:14, Тов. 4:14, Сир. 34:22

12 Втор. 1:17, 16:19, Сир. 42:1, Притч. 24:23, Иак. 2:1

13 1 Иоан 2:11, 3:15, Мат. 18:14, Лук. 17:3

14 Мат. 5:43, 22:39, Марк. 12:31, Рим. 13:9, Гал. 5:14, Иак. 2:8

15 Лев. 4:26, 5:13

16 Втор. 20:6

17 Неем. 10:35

18 Втор. 18:10, 4 Царств. 21:6

19 Втор. 14:1, 3 Царств. 18:28

20 Сир. 26:13

21 Лев. 23:2

22 Лев. 20:6, Втор. 18:11, Ис. 8:19

23 Сир. 8:7

24 Изх. 22:21

25 Втор. 25:13, 25:15, Притч. 11:1, Иез. 45:10

26 Лев. 18:30, Втор. 7:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава