Трета книга Моисеева - Левит - Глава  20

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи още на синовете Израилеви: който от синовете Израилеви и от пришълците, заселени между израилтяните, даде на Молоха от децата си, да се умъртви: народът на страната с камъни да го убие;1

  3 и Аз ще обърна лицето Си против оня човек и ще го изтребя измежду народа му, задето е дал на Молоха от децата си, за да оскверни Моето светилище и да обезчести Моето свето име.

  4 И ако народът на страната закрива очи пред оня човек, когато даде на Молоха от децата си, и не го умъртви,

  5 то Аз ще обърна лицето Си против оня човек и против рода му, и ще изтребя измежду народа му него и всички, които го последват в блудството и ходят блудно след Молоха.

  6 И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й.2

  7 Освещавайте се и бъдете свети, защото Аз съм Господ, (свет) Бог ваш.3

  8 Пазете Моите наредби и ги изпълнявайте, защото Аз съм Господ, Който ви освещавам.

  9 Който хули баща си или майка си, да бъде умъртвен; той е хулил баща си и майка си: кръвта му е върху него.4

10 Ако някой прелюбодействува с омъжена жена, ако някой прелюбодействува с жената на ближния си, - да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.5

11 Който легне с бащината си жена, той е открил голотата на баща си; и двамата да бъдат умъртвени: кръвта им е върху тях.6

12 Ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени: те са извършили мръсотия, кръвта им е върху тях.7

13 Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.8

14 Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие; с огън да бъдат изгорени и той и те, за да няма беззаконие между вас.9

15 Който се съвъкупи с добитък, да бъде умъртвен, и добитъка убийте.10

16 Ако жена отиде при някой добитък, за да се съвъкупи с него, убий жената и добитъка: те трябва да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.

17 Ако някой вземе сестра си, бащина си дъщеря или майчина си дъщеря, и види голотата й, и тя види голотата му: това е срам; да бъдат изтребени пред очите на синовете на своя народ; той е открил голотата на сестра си: той да понесе греха си.11

18 Ако някой легне с жена, кога е болна от кръвотечение, и открие голотата й, той е открил нейните течения, и тя е открила течението на кръвта си: и двамата да бъдат изтребени измежду народа си.12

19 Голотата на майчината си сестра и голотата на бащината си сестра не откривай, защото такъв открива своята плът: такива да понесат греха си.13

20 Който легне със стрина си, той е открил голотата на стрика си: те да понесат греха си, бездетни да умрат.14

21 Ако някой вземе братова си жена: това е гнусно; той е открил голотата на брата си, те да бъдат бездетни.15

22 Пазете всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте, - за да ви не изхвърли земята, в която ви отвеждам да живеете.16

23 Не постъпвайте според обичаите на народите, които ще прогоня отпред вас; защото те всичко това са вършили, и Аз възнегодувах против тях,17

24 и ви казах: владейте земята им, и вам давам в наследство земята, дето тече мед и мляко. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви отделих от всички народи.18

25 Правете разлика между чист и нечист добитък, и между чиста и нечиста птица, и не осквернявайте душите си с добитък и птица и с всичко, що пълзи по земята, каквото съм отбелязал като нечисто.19

26 Пред Мене бъдете свети, защото Аз съм свет Господ (Бог ваш), и Аз ви отделих от народите, за да бъдете Мои.20

27 Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени: с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях.21


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 18:21, 4 Царств. 23:10

2 Лев. 19:31

3 Лев. 11:44, 19:2, 1 Петр. 1:15-16

4 Изх. 21:17, Притч. 20:20, Мат. 15:4, Марк. 7:10

5 Втор. 22:22, Иоан 8:4-5

6 Бит. 35:22

7 Бит. 38:16, 1 Кор. 6:9

8 Лев. 18:22, Рим. 1:27, 1 Кор. 6:9

9 Лев. 18:17

10 Лев. 18:23

11 Лев. 18:9

12 Лев. 15:24, Иез. 18:6

13 Лев. 18:12

14 Ос. 9:11-12

15 Лев. 18:16, Марк. 6:18

16 Лев. 18:28, 30

17 Лев. 18:24, Втор. 9:5

18 Изх. 3:8, 13:5

19 Втор. 14:4

20 Лев. 11:45, 19:2, Мат. 5:48

21 Втор. 18:11, 1 Царств. 28:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава