Трета книга Моисеева - Левит - Глава  22

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи на Аарона и на синовете му, да постъпват предпазливо със светините на синовете Израилеви и да не безчестят светото Мое име с това, що Ми посвещават. Аз съм Господ.1

  3 Кажи им: ако някой от цялото ви потомство във вашите родове, като има връх себе си нечистота, пристъпи към светините, които синовете Израилеви посветяват Господу, да се изтреби оная душа отпред лицето Ми. Аз съм Господ (Бог ваш).

  4 Оня от семето Аароново, който е прокажен, или има течение, не бива да яде от светините, докле се не очисти: и който се допре до нещо нечисто от мъртвец, или комуто се случи изливане на семе,2

  5 или който се допре до някой нечист гад, и от него стане нечист, или до човек, и от него се оскверни от каквато и да е нечистота, -3

  6 тоя, който се е допрял до това, да бъде нечист до вечерта и не бива да яде от светините, преди да измие тялото си с вода;4

  7 но, щом залезе слънце, и той се очисти, тогава може да яде от светините, понеже това е негова храна.

  8 Мърша или звероядина той не бива да яде, за да се не оскверни от това. Аз съм Господ.5

  9 Да пазят заповедите Ми, за да не понесат върху си грях и да не умрат в него, кога нарушат това. Аз съм Господ (Бог), Който ги освещавам.6

10 Никой външен не бива да яде от светинята; който се е заселил у свещеник, както и наемникът, не бива да яде от светинята;7

11 ако свещеникът си купи човек с пари, тоя може да яде от нея; също тъй и челядта му може да яде от неговия хляб.

12 Ако свещеническа дъщеря се омъжи за външен, тя не бива да яде от принасяните светини;

13 а кога свещеническа дъщеря остане вдовица, или бъде разведена, и няма деца, и се върне в бащината си къща, както е била в младините си, тогава тя може да яде хляба на баща си; но никой външен не бива да го яде.8

14 Който по погрешка изяде нещо от светинята, трябва да върне на свещеника светинята и да прибави към нея петата й част.9

15 Самите свещеници не бива да опорочват светините, принасяни Господу от синовете Израилеви,

16 и не бива да навличат върху си вина за престъпление, кога ядат светините си, защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.10

17 И рече Господ на Моисея, думайки:

18 обади на Аарона и на синовете му и на всички синове Израилеви и им кажи: ако някой от дома Израилев, или от пришълците (заселени) между израилтяните, било по някакъв оброк или от усърдие, принася своя жертва, каквато се принася Господу за всесъжение,11

19 то, за да се придобие благоволение чрез това от Бога, жертвата трябва да бъде от едър добитък, от овци и от кози, мъжко, без недостатък;

20 никакво животно, което има недостатък, не принасяйте (Господу), защото с това няма да придобиете благоволение.12

21 И ако някой принася Господу мирна жертва, изпълнявайки оброк, или от усърдие, (или през вашите празници) от едър или дребен добитък, то жертвата трябва да бъде без недостатък, за да бъде угодна Богу: тя не бива да има никакъв недостатък.13

22 Животно сляпо, или хромо, или кърно, или болно, или краставо, или шугаво, - такива не принасяйте Господу и от тях не давайте за жертва на жертвеника Господен.14

23 Телец и агне с несъразмерно дълги или къси членове можеш да принесеш в жертва от усърдие; но ако е по оброк, това няма да бъде угодно Богу.

24 Животно подвито, чукано, с извадени зърна или скопено, не принасяйте Господу; и в земята си не правете това.

25 И от ръцете на другоземци не приемайте никакви такива животни за дар на вашия Бог, защото те са с повреда, имат недостатък: с тях няма да придобиете благоволение.

26 И рече Господ на Моисея, думайки:

27 кога се роди теле, или агне, или яре, да престои при майка си седем дена, а от осмия ден и по-нататък ще бъде благоугодно за принасяне в жертва Господу;15

28 но не колете нито крава, нито овца в един ден заедно с рожбата й.16

29 Ако принасяте Господу благодарствена жертва, принасяйте я тъй, че да придобиете чрез нея благоволение;17

30 тя трябва да се изяде в същия ден, не оставяйте от нея до сутринта. Аз съм Господ.18

31 Пазете заповедите Ми и ги изпълнявайте. Аз съм Господ.19

32 Не безчестете светото Мое име, за да бъда свет между синовете Израилеви. Аз съм Господ, Който ви освещавам20

33 и Който ви изведох из Египетската земя, за да бъда ваш Бог. Аз Съм Господ.21


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 6:25, Числ. 6:23

2 Лев. 15:2, 15:16, 1 Парал. 30:18

3 Лев. 11:29

4 Лев. 11:24, 2 Петр. 3:14

5 Изх. 22:31, Иез. 44:31

6 Лев. 5:1

7 Изх. 12:44

8 Лев. 10:14

9 Лев. 5:15

10 Лев. 21:8

11 Пс. 49:14

12 Втор. 15:21, Сир. 35:11

13 Лев. 7:16

14 Мал. 1:8, 1:13

15 Изх. 22:30

16 Втор. 22:6

17 Лев. 7:12

18 Лев. 7:15-16

19 Лев. 18:30

20 Лев. 10:3, 21:8

21 Изх. 13:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава