Трета книга Моисеева - Левит - Глава  23

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 обади на синовете Израилеви и им разправи за празниците Господни, през които трябва да се свикват свещени събрания. Ето Моите празници:

  3 шест дни може да вършите работа, а седмия т ден е събота за почивка, свещено събрание; никаква работа не вършете; това е събота Господня във всичките ви жилища.1

  4 Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно:

  5 в първия месец, на четиринайсетия (ден) от месеца, вечерта е Пасха Господня.2

  6 А на петнайсетия ден от същия месец е празникът Господен Безквасници; седем дена яжте безквасни хлябове;

  7 в първия ден имайте свещено събрание; не вършете никаква работа;

  8 и през седемте дена принасяйте жертви Господу; в седмия ден също така да има свещено събрание; не вършете никаква работа.3

  9 Каза още Господ на Моисея, думайки:

10 обади на синовете Израилеви и им кажи: кога дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника;4

11 той ще подигне тоя сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; на втория ден от празника свещеникът ще го подигне;5

12 и в деня, кога се повдига сноп, принесете във всесъжение Господу шиле, без недостатък,

13 и заедно с него за хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, в жертва Господу, за приятно благоухание, и за възлияние към него четвърт ин вино;6

14 никакъв нов хляб, нито сушени зърна, нито сурови не яжте до деня, в който ще принесете приноса на вашия Бог: това е вечна наредба в родовете ви по всички ваши жилища.7

15 Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици,8

16 до първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни, и тогава принесете Господу нов хлебен принос:9

17 от жилищата си принасяйте, като пръв плод Господу, два хляба за издигане, които трябва да бъдат из две десети от ефа пшенично брашно и квасни, изпечени.

18 Заедно с хлябовете представете седем агнета без недостатък, едногодишни, и от едрия добитък един телец и два овена (без недостатък); да бъде това за всесъжение Господу, и хлебен принос и възлияние към тях, в жертва, за приятно Господу благоухание.

19 Пригответе също от козето стадо един козел в жертва за грях и две шилета за мирна жертва (заедно с хляба от първия плод).

20 Свещеникът трябва да принесе това, като го полюшва пред Господа, заедно с полюшваните хлябове от първия плод и с двете шилета, и това ще бъде светиня Господу; (това да бъде) за свещеника (който го принася).

21 И свиквайте народа в тоя ден, имайте свещено събрание, никаква работа не вършете: това е вечна наредба по всичките ви жилища в поколенията ви.10

22 Кога жънете жетва в земята си, не дожънвай нивата си до края, кога жънеш, и останалото от твоята жетва не събирай: остави го за сиромаха и пришълеца. Аз съм Господ, Бог ваш.11

23 И рече Господ на Моисея, думайки:

24 кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте почивка, празник Тръби, свещено събрание (имайте);12

25 никаква работа не вършете и принасяйте жертва Господу.

26 И рече Господ на Моисея, думайки:

27 и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу;13

28 никаква работа не вършете в тоя ден, защото това е ден за очистяне, за да се очистите пред лицето на Господа, вашия Бог.

29 А всяка душа, която се не смири в тоя ден, ще бъде изтребена измежду народа си.

30 Ако ли някоя душа върши каква годе работа в тоя ден, тая душа ще изтребя измежду народа й.

31 Никаква работа не вършете: това е вечна наредба в поколенията ви, по всичките ви жилища;

32 това е за вас събота за почивка и смирявайте душите си, от вечерта на деветия (ден) от месеца; от вечерта до вечерта (на десетия ден от месеца) празнувайте вашата събота.14

33 И рече Господ на Моисея, думайки:

34 кажи на синовете Израилеви: от петнайсетия ден на същия седми месец е празник Шатри, седем дни за Господа;15

35 в първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите;

36 през седемте дена принасяйте жертва Господу; на осмия ден да имате свещено събрание, и принасяйте жертва Господу: това е отдание на празника, никаква работа да не вършите.16

37 Тия са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте в жертва Господу всесъжение, хлебен принос, клани жертви и възлияния, всяко в деня си,17

38 освен съботите Господни, освен даровете ви и освен всичките ви оброци и всичко, принасяно по ваше усърдие, що давате Господу.

39 А на петнайсетия ден от седмия месец, кога прибирате земните произведения, празнувайте празника Господен седем дена: в първия ден почивка и в осмия ден почивка.

40 В първия ден вземете си вейки от хубави дървета, вейки от палми и вейки от широколистни дървета и от речни върби, и веселете се пред Господа, вашия Бог, седем дена.18

41 И празнувайте тоя Господен празник седем дена в годината: това е вечна наредба в поколенията ви; празнувайте го през седмия месец.

42 В сенници живейте седем дена; всеки туземец израилтянин трябва да живее в сенници,

43 за да знаят поколенията ви, че Аз в сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ, Бог ваш.

44 И Моисей обади на синовете Израилеви за празниците Господни.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 20:9, Втор. 5:13, Евр. 4:4

2 Изх. 12:18, Числ. 28:16

3 Втор. 16:8

4 1 Кор. 15:20, Кол. 1:18

5 Изх. 29:28

6 Лев. 2:1, Изх. 16:36

7 Лев. 2:14

8 Втор. 16:9, Изх. 35:21

9 Числ. 28:26

10 Числ. 28:26

11 Лев. 19:9, Втор. 24:19

12 3 Царств. 3:2, Числ. 29:1, Пс. 80:4

13 Лев. 16:29

14 Лев. 16:31

15 Иоан 7:2

16 Числ. 29:35, Неем. 8:18, Иоан 7:37

17 Числ. 29:2

18 Неем. 8:14-16, Мат. 21:8, Пс. 117:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава