Трета книга Моисеева - Левит - Глава  24

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 заповядай на синовете Израилеви да ти донесат елей чист, изцеден, за светиво, за да гори постоянно светилникът;1

  3 Аарон (и синовете му) трябва да го слагат пред Господа отвън завесата на ковчега на откровението в скинията на събранието всякога от вечер до заран: това е вечна наредба в поколенията ви;2

  4 на светилника от чисто злато да слагат кандилцата пред Господа всякога.3

  5 И вземи пшенично брашно и изпечи от него дванайсет хляба; във всеки хляб да има по две десети от ефа;4

  6 сложи ги в два реда, по шест в ред, на трапезата от чисто злато пред Господа.5

  7 И тури на (всеки) ред чист ливан (и сол); и това да бъде при хляба за спомен в жертва Господу.6

  8 Всеки съботен ден постоянно да се слагат тия хлябове пред Господа от страна на синовете Израилеви; това е вечен завет.7

  9 Те да принадлежат на Аарона и синовете му, които да ги ядат на свето място, защото това за тях е велика светиня от жертвите Господни: това е вечна наредба.8

10 Тогава излезе пред синовете Израилеви синът на една израилтянка, когото бе родила от египтянин, и в стана се скара с един израилтянин;

11 синът на израилтянката хулеше името (Господне) и злословеше. И го доведоха при Моисея; (майка му се именуваше Саломит, Давриинова дъщеря, от Даново племе;)9

12 и туриха го под стража, докле им се обяви волята Господня.10

13 И рече Господ на Моисея, думайки:

14 изведи хулителя вън от стана, и всички, които са чули, нека турят ръцете си върху главата му, и цялото общество да го убие с камъни;

15 и на синовете Израилеви кажи: който хули своя Бог, ще понесе греха си;

16 който хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, или туземец, ако почне да хули името (Господне), да бъде умъртвен.11

17 Който убие човек, да бъде умъртвен.12

18 Който убие добитък, да го заплати: добитък за добитък.

19 На оногова, който причини повреда върху тялото на ближния си, да се направи също, каквото е той направил:13

20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; както той е причинил повреда на човека, тъй и нему да се направи.14

21 Който убие добитък, да го заплати, а който убие човек, да бъде умъртвен.

22 Един съд да имате както за пришълеца, тъй и за туземеца, защото Аз съм Господ, Бог ваш.15

23 Тогава Моисей говори на синовете Израилеви; и изведоха хулителя вън от стана и го убиха с камъни, и синовете Израилеви направиха, както бе заповядал Господ Моисею.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 27:20

2 1 Царств. 3:3, Изх. 27:21

3 Изх. 25:31, Иоан 1:7

4 Изх. 25:20, Мат. 12:4, Лук. 6:4

5 Изх. 25:30

6 Иоан 6:35

7 Мат. 12:5

8 Лев. 8:31, Изх. 29:32, Мат. 12:4, Марк. 2:26

9 Втор. 28:58, Мат. 9:3

10 Числ. 15:34

11 Изх. 20:7, Мат. 26:65

12 Изх. 21:12

13 Изх. 21:24, Втор. 19:21

14 Изх. 21:24, Втор. 19:21, Мат. 5:38

15 Изх. 12:49, Втор. 1:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава