Трета книга Моисеева - Левит - Глава  26

  1 Не си правете идоли и истукани, и не си издигайте стълбове, и не изправяйте в земята си камъни с образи, за да им се покланяте, защото Аз съм Господ, Бог ваш.1

  2 Пазете Моите съботи и почитайте Моето светилище: Аз съм Господ.

  3 Ако постъпвате според Моите наредби и пазите Моите заповеди и ги изпълнявате,2

  4 ще ви дам дъждове, когато потрябва, и земята ще даде рожбата си, и полските дървета ще дадат плода си.

  5 И вършитбата ще трае у вас до гроздобер, гроздоберът ще трае до сеитба, и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете на земята (си) безопасно.3

  6 Ще дам мир на земята (ви), ще легнете, и никой не ще ви обезпокои, ще пропъдя лютите зверове от земята (ви), и меч не ще мине през вашата земя.

  7 И ще гоните враговете си, и те от меч ще паднат пред вас;4

  8 петима от вас ще прогонят сто души, и сто от вас ще прогонят десет хиляди, и враговете ви ще паднат от меч пред вас.5

  9 Ще погледна милостно към вас (и ще ви благословя), ще ви направя родливи, ще ви размножа, и ще утвърдя завета Си с вас.

10 И ще ядете от старото - ланското, и ще изхвърлите старото зарад новото.6

11 Ще поставя жилището Си между вас, и душата Ми няма да се погнуси от вас.7

12 Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ.8

13 Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя, за да не бъдете там роби, и строших жеглите на ярема ви и ви поведох с дигнати глави.9

14 Ако пък Ме не слушате и не изпълнявате всички тия заповеди,10

15 ако презрете Моите наредби, и ако душата ви се погнуси от Моите закони, тъй че не ще изпълнявате всичките Ми заповеди, като нарушите завета Ми, -11

16 то и Аз ще постъпя с вас тъй: ще ви пратя страхотии, изтощение и треска, от които ще ослабнат очите и ще се измъчи душата, и ще сеете семето си напразно, и вашите врагове ще го изядат.12

17 Ще обърна лицето Си против вас, и ще паднете пред враговете си; над вас ще владеят враговете ви, и вие ще бягате, кога ви никой не гони.13

18 Ако и при всичко това Ме не послушате, седмократно ще увелича наказанието за греховете ви;

19 ще сломя гордата ви упоритост, ще направя небето ви като желязо, и земята ви като мед;14

20 и напразно ще се изтощава силата ви, и земята ви не ще даде своята рожба, и дървесата на земята (ваша) не ще родят плодовете си.15

21 Ако ли (след това) тръгнете против Мене и не поискате да Ме слушате, ще ви прибавя седмократни удари за греховете ви:

22 ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви.16

23 Ако и след това се не поправите и тръгнете против Мене,

24 то и Аз ще тръгна (с ярост) против вас и ще ви поразя седмократно за греховете ви.17

25 И ще пратя срещу вас отмъстителен меч в отмъщение заради завета; ако пък се скриете в градовете си, ще ви пратя мор, и ще паднете в ръцете на врага.18

26 Хляба, който подкрепя, ще унищожа у вас; десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви дават хляба с теглилка; ще ядете и няма да бъдете сити.19

27 Ако ли и след това Ме не послушате и тръгнете против Мене,

28 и Аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа седмократно за греховете ви,20

29 и ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете.21

30 Ще разоря вашите оброчища, ще разруша стълбовете ви, и ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли, и душата Ми ще се погнуси от вас.

31 Градовете ви ще обърна на пустиня и ще опустоша светилищата ви, и няма да мириша приятно благоухание от вашите (жертви).22

32 Ще опустоша земята (ви), тъй че ще се смаят над нея вашите врагове, които се заселят в нея;23

33 вас пък ще разпилея между народите и ще изтръгна меч подире ви; земята ви ще бъде пуста, и градовете ви - разорени.

34 Тогава земята ще се възнагради за своите съботи през всички дни, докато бъде пуста; когато бъдете в земята на вашите врагове, земята ще си почива и ще се възнагради за своите съботи;24

35 тя ще си почива през всички дни, докато бъде пуста, колкото не си е почивала през съботите ви, когато живяхте в нея.

36 На останалите от вас ще вселя в сърцата страх в земята на враговете им, и шумът от разлюлян лист ще ги подгоня, и ще бягат като от меч, и ще падат, когато никой ги не гони;25

37 и ще се спъват един друг, като бягащи от меч, без да ги гони някой, и не ще имате сила да противостоите на враговете си.

38 И ще загинете между народите, и ще ви погълне земята на враговете ви;

39 а останалите от вас ще изтлеят поради беззаконията си в земите на вашите врагове и поради беззаконията на бащите си ще изчезнат.

40 Тогава ще изповядат своето беззаконие и беззаконието на бащите си, задето са вършили престъпления против Мене и са отивали срещу Мене,26

41 за което и Аз отидох (с ярост) против тях и ги отведох в земята на враговете им; тогава ще се смири необрязаното им сърце, тогава за беззаконията си ще получат отплата.27

42 И Аз ще спомня завета Си с Иакова и завета Си с Исаака, и завета Си с Авраама ще спомня, и земята ще спомня.28

43 Когато земята бъде напусната от тях и ще се възнаграждава за своите съботи, като бъде опразнена от тях, и те ще получат отплата за беззаконията си, задето презираха законите Ми и душата им се гнусеше от наредбите Ми,

44 и когато те бъдат в земята на враговете си, - Аз няма да ги презра и няма да се погнуся от тях дотам, че да ги изтребя и да разваля завета Си с тях, защото Аз съм Господ, техен Бог.29

45 Ще си спомня заради тях завета с техните прадеди, които Аз изведох из Египетската земя пред очите на народите, за да им бъда Бог. Аз съм Господ.30

46 Това са наредбите, заповедите и законите, които Господ чрез Моисея нареди между Себе Си и синовете Израилеви на планина Синай.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 20:4, Втор. 5:8, Пс. 96:7

2 Втор. 28:1

3 Иов 11:19

4 Втор. 6:19

5 Втор. 32:3, Иис. Нав. 23:10, 2 Парал. 14:9

6 Пес. на песн. 7:14

7 Втор. 4:7

8 2 Кор. 6:16

9 Иер. 27:2, 28:2

10 Втор. 28:15, Плач Иер. 2:17, Мал. 2:2, Варух 2:10

11 Ис. 24:5

12 Втор. 28:21, 21:66, 1 Царств. 2:33

13 Лев. 17:10, Пс. 33:17

14 Втор. 28:23

15 Иер. 8:13, Иоил 1:12

16 Прем. 11:16, 11:18

17 2 Царств. 22:27, Пс. 17:25

18 Иез. 21:14

19 Пс. 104:16, Иез. 4:16, Мат. 15:38

20 Втор. 32:23

21 4 Царств. 6:28-29, Иер. 19:9, Плач Иер. 2:20

22 Иер. 7:14, Ис. 1:13, Ам. 5:21

23 Иер. 19:8, 25:9, Иез. 23:25

24 Лев. 25:2

25 Втор. 20:3, Ис. 7:4, Иов 15:21

26 Втор. 4:30, Иез. 36:31, Дан. 9:16

27 Иер. 9:26, Иез. 44:7

28 Изх. 2:24, Втор. 4:29, Ис. 54:10

29 Втор. 4:29, Иер. 14:9

30 Изх. 6:5, 16:6, 19:5, Пс. 78:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава