Трета книга Моисеева - Левит - Глава  4

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи на синовете Израилеви: кога някой неволно съгреши против каквито и да било заповеди Господни, и извърши нещо, което не бива да върши, -1

  3 ако помазаният свещеник е съгрешил и обвинил народа, то за греха си, с който е съгрешил, нека той от едрия добитък представи телец, без недостатък, Господу в жертва за грях,2

  4 и доведе телеца пред Господа при вратата на скинията на събранието, като възложи ръката си върху главата на телеца и заколи телеца пред Господа.

  5 И да вземе помазаният свещеник (посветен чрез съвършено посвещение) от кръвта на телеца и да я внесе в скинията на събранието;3

  6 и да потопи той пръста си в кръвта и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището.4

  7 След това свещеникът да помаже с кръвта (от телеца) пред Господа роговете на жертвеника за благовонните кадения, който е в скинията на събранието, а останалата кръв на телеца да излее при подножието на жертвеника за всесъжение, който е при входа на скинията на събранието.5

  8 И да извади той от телеца за грях всичката му тлъстина, тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите,6

  9 и двата бъбрека и тлъстината по тях, която е по бедрата, и булото на черния дроб; да отдели това заедно с бъбреците,7

10 както се отделя от телеца за мирна жертва; и свещеникът да ги изгори на жертвеника за всесъжение.8

11 Кожата пък на телеца и всичкото му месо с главата и нозете му и вътрешността му и нечистотиите му,9

12 целия телец да изнесе вън от стана на чисто място, дето се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва в огън: дето се изсипва пепелта, там да бъде изгорен.10

13 Ако пък цялото израилско общество неволно е съгрешило, и делото бъде скрито от очите на събранието, и извърши против заповедите Господни нещо, което не бива да върши, и стане виновно,11

14 то, кога се узнае грехът, с който са съгрешили, нека представят от цялото общество телец из едрия добитък в жертва за грях и да го доведат пред скинията на събранието;

15 народните стареи да възложат ръцете си върху главата на телеца пред Господа и да заколят телеца пред Господа.12

16 А помазаният свещеник да внесе от кръвта на телеца в скинията на събранието

17 и, като потопи пръста си в кръвта (от телеца), да поръси седем пъти пред Господа пред завесата (на светилището);13

18 и да помаже той с кръвта роговете на жертвеника (за благовонните кадения), що е пред лицето Господне в скинията на събранието, а останалата кръв да излее при подножието на жертвеника за всесъжение, който е при входа на скинията на събранието.14

19 И да извади той от него всичката му тлъстина и да я изгори на жертвеника;

20 да извърши с телеца онова, което се извършва с телеца за грях; тъй трябва да направи с него, и тъй свещеникът ще ги очисти, и ще им се прости.15

21 След това да изнесе телеца вън от стана и да го изгори тъй, както бе изгорил по-напрежния телец. Това е жертва за грях на народа.

22 Ако пък е съгрешил началник и неволно извършил нещо против заповедите на Господа, своя Бог, каквото не е трябвало да върши, и е станал виновен,

23 то, щом узнае греха си, с който е съгрешил, нека приведе за жертва козел без недостатък

24 и, като възложи ръката си върху главата на козела, да го заколи на мястото, дето се коли всесъжение пред Господа: това е жертва за грях.

25 Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата кръв да излее при подножието на същия жертвеник;

26 всичката му пък тлъстина да изгори на жертвеника, както тлъстината от мирната жертва. Тъй свещеникът ще го очисти от греха му, и ще му бъде простено.16

27 Ако някой от народа на страната неволно е съгрешил и извършил нещо против заповедите Господни, каквото не е трябвало да прави, и е станал виновен,17

28 то, щом узнае греха, с който е съгрешил, нека приведе за жертва коза без недостатък, за греха си, с който е съгрешил,

29 и, като възложи ръката си върху главата на жертвата за грях, да заколи (козата) в жертва за грях на мястото, (дето колят) жертва за всесъжение.18

30 Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта й и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата й кръв да излее при подножието на жертвеника;

31 и да отдели той всичката й тлъстина, както се отделя тлъстината от мирната жертва, и да я изгори на жертвеника за приятно Господу благоухание. Тъй свещеникът ще го очисти, и ще му бъде простено.19

32 Ако пък поиска да принесе жертва за грях от овчето стадо, нека принесе женско без недостатък

33 и, като възложи ръката си върху главата на жертвата за грях, да я заколи в жертва за грях на мястото, дето колят жертва за всесъжение.

34 Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на тая жертва за грях и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата й кръв да излее при подножието на жертвеника.

35 Всичката й пък тлъстина да отдели, както се отделя овчата тлъстина от мирната жертва, и да изгори това на жертвеника в жертва Господу. Тъй свещеникът ще го очисти от греха, с който е съгрешил, и ще му бъде простено.20


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 5:15

2 Лев. 7:7, Иез. 45:23, 2 Кор. 5:21

3 Лев. 6:30

4 Лев. 8:11, 14:7

5 Изх. 27:1, 30:3, Числ. 18:17

6 Лев. 2:9

7 Изх. 29:13, Лев. 3:4

8 Лев. 3:5

9 Лев. 8:17, Числ. 19:5

10 Лев. 6:11, Евр. 13:11

11 Лев. 9:7, 9:15, Числ. 15:24

12 Лев. 3:16, 2 Парал. 29:23, Мат. 26:57

13 Лев. 8:11, 14:7

14 Изх. 40:6

15 Рим. 3:25, Евр. 10:4

16 Лев. 3:3, 5:13

17 Изх. 12:44

18 Лев. 1:3

19 Лев. 3:14, Изх. 29:18

20 Лев. 5:13, 16:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава