Трета книга Моисеева - Левит - Глава  6

  1 И каза Господ на Моисея, думайки:

  2 ако някой съгреши и извърши престъпление пред Господа и отрече пред ближния си онова, що му е било поверено, или у него оставено, или от него откраднато, или измами ближния си,1

  3 или намери нещо изгубено и отрече това и лъжливо се закълне за каквото и да е, което човеците вършат и чрез това грешат, -2

  4 то, като съгреши и стане виновен, той трябва да върне откраднатото, що е откраднал, или отнетото, що е отнел, или повереното, що му е било оставено, или изгубеното, що е намерил:

  5 всичко това, за което лъжливо се е заклел, той трябва напълно да го върне и към това да прибави една пета част и даде ономува, комуто принадлежи, в деня, когато принася жертва за вина.3

  6 И за вината си нека принесе Господу при свещеника в жертва за вина от овчето стадо овен без недостатък, според твоя оценка,4

  7 а свещеникът ще го очисти пред Господа и ще му бъде простено, каквото и да е сторил, всичко, в каквото се е той провинил.5

  8 Каза още Господ на Моисея, думайки:

  9 заповядай на Аарона и на синовете му: ето законът за всесъжение: всесъжението нека стои върху огнището на жертвеника цяла нощ до сутринта, и огънят нека гори върху жертвеника (и да не изгасва).6

10 Нека свещеникът облече ленената си дреха, като надене също и долната ленена дреха, и нека снеме пепелта от всесъжението, което огънят е изгорил на жертвеника, и да я остави до жертвеника.7

11 След това нека съблече дрехите си и облече други дрехи и нека изнесе пепелта вън от стана на чисто място.8

12 А огънят на жертвеника да гори (и) да не изгасва; нека свещеникът запалва върху него дърва всяка заран, да слага отгоре му всесъжение, и да изгаря на него тлъстината на мирната жертва;9

13 нека огънят гори винаги на жертвеника и да не изгасва.

14 Ето законът за хлебния принос: (свещениците) синовете Ааронови да го донасят пред Господа при жертвеника.10

15 Нека (свещеникът) вземе с шепата си от хлебния принос и от пшеничното брашно и от елея и всичкия ливан, който е върху жертвата, и ги изгори на жертвеника: това е приятно благоухание, за спомен пред Господа.11

16 А останалото от него да ядат Аарон и синовете му; то трябва да се яде безквасно, на свето място; в двора на скинията на събранието да го ядат;12

17 то не бива да се пече квасно. Това Аз им давам за дял от Моите жертви. Това е велика светиня, както жертвата за грях и жертвата за вина.

18 Всички Ааронови потомци от мъжки пол могат да я ядат. Това е вечен дял от жертвите Господни в поколенията ви. Всичко, що се допре до тях, ще се освети.13

19 Каза още Господ на Моисея, думайки:

20 ето приносът от Аарона и от синовете му, който ще принесат Господу в деня, когато той бъде помазан: десета част от ефа пшенично брашно за постоянна жертва; едната половина от това за заран, а другата - за вечер.

21 Жертвата трябва да бъде приготвена в тава, с елей; напоена с елей, принасяй я на късове, както се начупва на късове хлебният принос; принасяй я за приятно Господу благоухание.

22 Това трябва да извършва свещеникът от синовете му, който е помазан вместо него: това е вечна Господня наредба. Жертвата трябва цяла да се изгаря.14

23 И всеки хлебен свещеников принос трябва цял да се изгаря, а не да се изяда.

24 Каза още Господ на Моисея, думайки:

25 кажи на Аарона и на синовете му: ето законът за жертвата за грях: жертвата за грях трябва да се коли пред Господа на онова място, дето се коли всесъжението. Това е велика светиня.15

26 Свещеникът, който извършва жертва за грях, нека я яде; тя трябва да се изяда на свето място - в двора на скинията на събранието.16

27 Всичко, що се допре до месото й, ще се освети; и ако с кръвта й се опръска дрехата, изпери опръсканото на свето място.

28 Глиненият съд, в който тя се е варила, трябва да се строши; ако ли се е варила в меден съд, той трябва да се изчисти и измие с вода.17

29 Всяко мъжко от свещенически род може да я яде: това е велика (Господня) светиня.18

30 А всяка жертва за грях, от чиято кръв се внася в скинията на събранието за очистяне в светилището, не бива да се яде: тя трябва да се изгаря на огъня.19


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 5:6

2 Изх. 23:4, Втор. 22:1

3 Изх. 22:1, Лук. 19:8

4 Числ. 5:8

5 Лев. 4:26

6 Изх. 29:38

7 Изх. 28:42

8 Лев. 4:12

9 2 Мак. 1:22

10 Лев. 2:1, Числ. 15:4

11 Лев. 1:9

12 Лев. 2:3, 8:31, Иез. 42:13

13 Числ. 18:10, Изх. 27:21, Лев. 10:9

14 Пс. 50:21

15 Лев. 4:3, 17:2

16 Лев. 6:16, Ос. 4:8

17 Лев. 8:31, Иез. 46:24

18 Лев. 7:6

19 Лев. 4:5, Евр. 13:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава