Трета книга Моисеева - Левит - Глава  8

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 вземи Аарона и синовете му с него, и одежди и помазен елей, и телец за жертва за грях и два овена, и кошница с безквасни хлябове,1

  3 и събери целия народ при входа на скинията на събранието.

  4 Моисей направи тъй, както му заповяда Господ, и народът се събра при входа на скинията на събранието.

  5 И рече Моисей на народа: ето що заповяда Господ да се направи.

  6 И доведе Моисей Аарона и синовете му и ги уми с вода;2

  7 облече Аарона с хитон, препаса му пояса, облече му горната риза, тури му ефода, препаса го с пояса на ефода, като с него му стегна ефода,

  8 преметна му нагръдника, а върху нагръдника тури "урим" и "тумим",

  9 възложи на главата му кидара и на кидара отпред тури златната плочица, венец на светинята, както бе заповядал Господ на Моисея.

10 Тогава Моисей взе помазен елей и помаза скинията и всички неща, що бяха в нея, и ги освети;3

11 поръси с него жертвеника седем пъти и помаза жертвеника и всичките му принадлежности, и умивалника и подножника му, за да ги освети.

12 И изля (Моисей) от помазния елей върху главата на Аарона и го помаза, за да го освети.4

13 Доведе Моисей синовете Ааронови, облече им хитони, препаса им пояси, и им тури кидари, както бе заповядал Господ на Моисея.

14 И доведе (Моисей) телеца за жертва за грях, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на телеца, принасян за грях;5

15 и закла го (Моисей), па взе от кръвта и с пръст помаза роговете на жертвеника околовръст, и очисти жертвеника, а останалата кръв изля при подножието на жертвеника, и го освети, за да го направи чист.6

16 След това (Моисей) взе всичката тлъстина, що е по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека и тлъстината им и ги изгори на жертвеника;7

17 а телеца - кожата му, месото му и нечистотата му - изгори на огън вън от стана, както бе заповядал Господ на Моисея.

18 И доведе (Моисей) овена за всесъжение, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на овена;8

19 след това Моисей го закла и поръси с кръвта жертвеника околовръст,

20 разсече овена на части и изгори главата и частите и тлъстината;

21 а вътрешностите и нозете Моисей изми с вода и изгори на жертвеника целия овен; това е всесъжение за приятно благоухание, това е жертва Господу, както бе заповядал Господ на Моисея.9

22 И доведе (Моисей) другия овен, овена на посвещението, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на овена;10

23 и Моисей го закла, и взе от кръвта му, и мазна края на дясното ухо на Аарона и палеца на дясната му ръка и големия пръст на дясната му нога.11

24 И доведе Моисей синовете Ааронови и мазна с кръв края на дясното им ухо и палеца на дясната им ръка и палеца на дясната им нога, и поръси Моисей с кръвта жертвеника околовръст.

25 След това (Моисей) взе тлъстината, опашката и всичката тлъстина, която е по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека и тлъстината им и дясната плешка;12

26 и от кошницата с безквасните хлябове, която е пред Господа, взе един безквасен хляб и един хляб с елей и една питка, и ги сложи върху тлъстината и върху дясната плешка.13

27 И всичко това тури в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, и го принесе, като го полюшваше пред лицето Господне.

28 И взе Моисей това от ръцете им и го изгори на жертвеника заедно с всесъжението: това е жертва на посвещението за приятно благоухание, това е жертва Господу.14

29 Взе Моисей гърдите и ги принесе, като ги полюшваше пред лицето Господне: това беше Моисеев дял от овена на посвещението, както бе заповядал Господ на Моисея.15

30 Взе Моисей от помазния елей и от кръвта, която беше на жертвеника, и поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него; и тъй освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.16

31 И каза Моисей на Аарона и на синовете му: сварете месото пред входа на скинията на събранието и там го яжте с хляба, който е в кошницата на посвещението, както ми бе заповядано и казано: Аарон и синовете му да го ядат;17

32 а остатъците от месото и от хляба изгорете на огъня.

33 Седем дни не се отдалечавайте от вратата на скинията на събранието, докле не изтекат дните на вашето посвещение, защото посвещението ви трябва да се извършва през седем дена:

34 както днес бе направено, тъй ще се прави, по заповед Господня, за ваше очистване.

35 При входа на скинията на събранието стойте денем и нощем седем дена и бъдете на стража пред Господа, за да не умрете, защото тъй ми е заповядано (от Господа Бога).18

36 Аарон и синовете му извършиха всичко, що бе заповядал Господ пред Моисея.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 28:1, Лев. 9:18, 22

2 Изх. 28:1, 40:12

3 Изх. 30:25, Числ. 7:1

4 Изх. 29:7, Числ. 35:25, Пс. 132:2, Сир. 45:18

5 Изх. 29:10

6 2 Парал. 29:22, Изх. 29:16

7 Лев. 3:4

8 Изх. 29:15

9 Изх. 29:18, Лев. 1:9

10 Изх. 29:19

11 Лев. 14:14

12 Изх. 29:22

13 Изх. 29:23

14 Лев. 1:9

15 Изх. 29:24, Лев. 7:33

16 Изх. 29:21, Сир. 45:18

17 Изх. 29:32, Лев. 24:9, Мат. 12:4, Марк. 2:26, Лук. 6:4

18 Лев. 10:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава