Книга плач Иеремиев - Глава  5

  1 Спомни си, Господи, какво се извърши над нас; милостно погледни и виж нашето поругание:1

  2 нашето наследство у чужди премина, нашите къщи - у другоплеменници;2

  3 останахме сираци, без баща; майките ни са като вдовици.

  4 Пием водата си срещу сребро, доставяме дървата си с пари.3

  5 Бият ни по врата, работим - и отдих за нас няма.

  6 Протягаме ръка към египтяни, към асирийци, за да се нахраним с хляб.

  7 Бащите ни грешиха: тях ги няма вече, а ние търпим наказание за техните беззакония.4

  8 Роби владеят над нас, и няма кой да ни избави от ръцете им.5

  9 Хляба си добиваме с опасност за живота - пред меч в пустинята.

10 Кожата ни е почерняла като пещ, от лют глад.6

11 Жени безчестят на Сион, девици - в градовете иудейски.7

12 Князе избесиха със свои ръце, лица на старци не уважиха.8

13 Юноши вземат при хромели, и момчета падат под товари дърва.

14 Старци вече не седят при порти; юноши не пеят.

15 Свърши се радостта на сърцето ни; нашите хора се обърнаха на тъга.9

16 Падна венецът от главата ни; горко ни, задето съгрешихме!10

17 От това и чезне сърцето ни; от това потъмняха нашите очи.11

18 Защото опустя планина Сион, лисици ходят по нея.

19 Ти, Господи, пребъдваш вовеки; Твоят престол е из рода в род.12

20 Защо ни съвсем забравяш, оставяш ни за дълго време?13

21 Обърни ни към Тебе, Господи, и ще се обърнем; обнови нашите дни, както в старо време.14

22 Нима си ни съвсем отхвърлил, разгневил си се на нас безмерно?


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 5:14

2 Иер. 6:12

3 Иез. 4:16

4 Изх. 20:5, Иер. 31:29, Иез. 18:2

5 Втор. 28:48

6 Иез. 22:22

7 Втор. 28:30

8 Плач Иер. 4:16

9 Ос. 2:11

10 Иер. 13:18

11 Иер. 13:16

12 Пс. 9:8

13 Пс. 12:2

14 Иер. 31:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава