Книга на пророк Варуха - Глава  3

  1 Господи, Вседържителю, Боже Израилев! утеснена душа и унил дух вика към Тебе:

  2 чуй, Господи, и помилувай, защото Ти си Бог милосърден; помилувай, защото съгрешихме пред Тебе;

  3 Ти вечно пребъдваш, а ние вечно гинем.1

  4 Господи Вседържителю, Боже Израилев! чуй молитвата на Израилевите умрели и на техните синове, които съгрешиха пред Тебе, които не послушаха гласа на Господа, своя Бог, затова ни и сполетяха бедствия.2

  5 Не си спомняй неправдите на бащите ни, а спомни ръката Си и името Си в това време,

  6 защото Ти си Господ, Бог наш, и ние ще Те прославим, Господи!

  7 Затова си вселил Твоя страх в нашето сърце, за да призоваваме Твоето име; и ние ще Те прославяме в нашето преселение, защото отхвърлихме от нашето сърце всяка неправда на бащите си, които съгрешиха пред Тебе.

  8 Ето, ние сме сега в нашето преселение, където Ти ни разпръсна за хула, за клетва и за отплата поради всички неправди на бащите ни, които отстъпиха от Господа, нашия Бог.3

  9 Чуй, Израилю, заповедите на живота, внимавайте, за да разумеете мъдростта.

10 Що значи туй, Израилю, че ти се намираш в земята на враговете? Остаря ти в чужда земя, оскверни се заедно с мъртвите,

11 причислен си към тия, които са в ада,

12 оставил си източника на премъдростта.4

13 Ако беше ходил по Божия път, щеше да живееш мирно довека.5

14 Познай де се намира мъдростта, де силата, де знанието, та заедно с това да узнаеш, де се намира дългоденствието и животът, де се намира светлината на очите и мирът.

15 Кой е намерил нейното място, и кой е влязъл в нейната съкровищница?

16 Де са князете на народите и ония, които владееха над зверове земни, които се забавляваха с птици небесни6

17 и събираха сребро и злато, на които се надяват людете, и чиито имоти край нямат?

18 Де са ония, които се занимаваха със сребърни изделия, и чиито изделия брой нямат?7

19 Те изчезнаха и слязоха в ада, и вместо тях се други издигнаха.

20 По-сетнешните видяха светлина и живяха на земята, но пътя на мъдростта не познаха;8

21 не разбраха пътеките й, и техните синове я не достигнаха; те бяха далеч от нейния път.

22 И не се чуваше за нея в Ханаан, нито я виждаха в Теман.

23 Синовете на Агар диреха земно знание, също и търговците от Мера и Теман, и баснословците и изследвачите на знанието, но пътя на премъдростта не познаха и не забелязаха нейните пътеки.9

24 О, Израилю! колко е голям Божият дом, и колко е пространно мястото на неговото владение!

25 Голям е той и няма край, висок е и неизмерим.

26 Там отначало имаше прочути исполини, твърде големи, изкусни във война.10

27 Но не тях избра Бог, и не тям откри пътя на премъдростта;11

28 и те загинаха затова, че нямаха мъдрост, загинаха от своето безумие.

29 Кой се качи на небето, и я взе и свали от облаците?12

30 Кой премина морета и я намери, и кой ще донесе нея - по-добрата от чисто злато?

31 Никой не знае пътя й, ни помисля за пътеките й.13

32 Но Знаещият всичко я знае; Той я откри със Своя разум, Оня, Който направи земята за вечни времена и я изпълни с четириноги животни,14

33 Който праща светлината, - и тя иде, повика я, - и тя го послуша с трепет;

34 и звездите заблестяха на стражите си и се зарадваха.

35 Той ги повика, и те казаха: "ето ни", и заблестяха от радост пред своя Творец.

36 Този е нашият Бог, и никой друг не ще се сравни с Него.15

37 Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на Своя раб Иакова и на Своя възлюбен Израиля.16

38 След това Той се яви на земята и живя между людете.17


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 91:9, 101:27

2 Пс. 9:14, Иез. 14:13

3 Втор. 28:27

4 Иер. 2:13

5 Пс. 80:14

6 Иер. 28:14

7 Мат. 6:25

8 Рим. 1:21, Прем. 13:1

9 Сир. 15:7, 15:9, 1 Кор. 1:20, 1:22

10 Бит. 6:4

11 1 Кор. 1:27

12 Втор. 30:12

13 1 Кор. 2:7-8

14 Бит. 1:24

15 Изх. 15:11

16 Ис. 28:26

17 Прем. 2:15, Иоан 1:10, 1:14, 1 Тим. 1:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава