Книга на пророк Варуха - Глава  4

  1 Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат о нея, ще живеят, а които я оставят, ще умрат.1

  2 Обърни се, Иакове, и я вземи, ходи при блясъка на светлината й!

  3 Не давай другиму твоята слава, и теб полезното - на чужди народ.

  4 Честити сме, Израилю, че знаем, що е благоугодно Богу.2

  5 Дерзай, народе мой, паметнико Израилев!

  6 Вие сте предадени на езичници не да загинете, а задето разгневявахте Бога; вие сте предадени на враговете,

  7 защото раздразнихте Тогова, Който ви създаде, като принасяхте жертви на бесове, а не Богу.3

  8 Вие забравихте вечния Бог, Който ви храни, а също огорчихте и Иерусалим, който ви отгледа,

  9 защото той видя пратения от Бога върху вас гняв и каза: чуйте, съжители сионски, Бог напрати върху ми голяма скръб,

10 защото аз видях пленението на моите синове и дъщери, което Вечният напрати върху тях.

11 Аз ги храних с радост, а отпуснах с плач и жалост.

12 Никой да се не радва за мене вдовеца и оставен от мнозина; аз запустях заради греховете на моите деца, защото те се отклониха от Божия закон;4

13 не познаха наредбите на Бога, не ходиха по пътя на Божиите заповеди и не стъпиха в пътеките към учението за Неговата правда.

14 Дойдете, съжители сионски, и си спомнете пленението на моите синове и дъщери, което Вечният напрати върху им.

15 Защото Той напрати върху им народ отдалеч, народ безсрамен и другоезичен, понеже се не засрамиха от старец и не пожалиха младенец,5

16 и отведоха на вдовица милите синове и лишиха самотната от дъщерите.

17 Аз пък с какво мога да ви помогна?

18 Който напрати върху вас тия бедствия, Той ще ви и избави от ръцете на враговете ви.

19 Дойдете, деца, дойдете, защото аз запустях.

20 Аз снех от себе си дрехата на мира и надянах вретището на моята молитва; ще викам към Вечния през дните си.

21 Дерзайте, деца, викайте към Бога, и Той ще ви избави от насилие, от вражи ръце.

22 Защото от Вечния очаквах аз вашето спасение, и върху мене дойде от Светия радост за милостта, която скоро ще ви дойде от Вечния, Спасителя наш.

23 Аз ви отпущах с печал и жалост, но Бог ще ми върне вас с радост и веселие навеки.

24 Защото, както сега съжителите сионски видяха вашето пленение, тъй ще видят скоро вашето от Бога спасение, което ще ви дойде с голяма слава и величие от Вечния.

25 Деца, потърпете Божия гняв, който ви е постигнал: преследвал те е враг, но ти скоро ще видиш неговата гибел и ще стъпиш на врата му.

26 Тия, които съм отгледал в нега, тръгнаха по грапави пътища, хванати като стадо, разграбено от врагове.

27 Дерзайте, деца, и викайте към Бога, защото за вас ще си спомни Оня, Който ви напрати това.6

28 Каквато беше вашата решителност да се отдалечите от Бога, увеличете я десетократно да се обърнете и Го подирите,

29 защото Оня, Който ви напрати тия бедствия, ще напрати върху ви вечно веселие със спасение.

30 Дерзай, Иерусалиме! Този, Който ти е име дарувал, ще те утеши.

31 Клети са ония, които те оскърбяваха и се радваха на твоето падане.7

32 Клети са градовете, на които служиха твоите деца; клета е земята, която прие твоите синове;

33 защото, както тя се радва за твоето падане и се весели за твоето поражение, тъй ще скърби за своето опустошение.

34 Аз ще я направя да се не радва на много народ, и хвалбите й ще се обърнат в печал;

35 защото ще дойде върху нея огън от Вечния за дълги дни, и дълго, дълго време ще я обитават бесове.8

36 Озърни се, Иерусалиме, на изток и виж радостта, която ти иде от Бога.9

37 Ето, идат твоите синове, които си отпуснал, идат събрани от изток до запад с думата на Светия, обрадвани за Божията слава.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 20:11

2 Втор. 4:8, Пс. 147:8

3 Втор. 32:17

4 Мих. 7:8

5 Втор. 28:49

6 Ис. 49:14-15

7 Пс. 136:7-8

8 Ис. 34:14

9 Варух 5:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава