Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на пророк Иезекииля - Глава  10

Книга на пророк Иезекииля - Глава  10

  1 И видях, и ето на свода, който е над главите на Херувимите, като че камък сапфир, като че нещо прилично на престол се виждаше над тях.1

  2 И говори Той на човека, облечен с ленена дреха, и каза: влез между колелата под Херувимите, вземи пълна шепа разпалени въглища измежду Херувимите и разхвърли ги върху града; и той влезе пред очите ми.2

  3 Херувимите пък стояха от дясна страна на Дома, когато влезе оня човек, и облак изпълняше вътрешния двор.

  4 И славата Господня се подигна от Херувима към прага на Дома, и Домът се изпълни с облак, и дворът се изпълни със сияние от славата Господня.3

  5 И шумът от крилата на Херувимите се чуваше дори на външния двор, като че глас на Бога Всемогъщи, кога Той говори.

  6 И когато Той даде заповед на човека, облечен с ленена дреха, и каза: "вземи огън измежду колелата, измежду Херувимите", и когато той влезе и застана между колелата, -4

  7 тогава изсред Херувимите един Херувим простря ръката си към огъня, който бе между Херувимите, и взе, та даде в шепата на облечения с ленена дреха. Тоя взе и излезе.

  8 И под крилата на Херувимите се виждаше подобие на човешки ръце.

  9 И видях: и ето четири колела до Херувимите, по едно колело до всеки Херувим, и колелата наглед бяха като от камък топаз.5

10 И на вид всички четири еднакви като че ли колело се намираше в колело.

11 Когато те вървяха, вървяха на четирите си страни; когато вървяха, не се обръщаха, но отиваха към онова място, накъдето беше обърната главата; като вървяха, не се обръщаха.

12 И цялото им тяло, и гърбът им, и ръцете им, и крилата им, и колелата наоколо бяха пълни с очи, - всичките им четири колела.6

13 На тия колела чух да се казва: галгал7.

14 И всяко животно имаше четири лица: първото лице - лице херувимско, второто лице - лице човешко, третото лице - лице лъвско и четвъртото - лице орлово.8

15 Херувимите се подигнаха. Това бяха същите животни, които видях при река Ховар.9

16 Когато вървяха Херувимите, вървяха до тях и колелата; когато Херувимите подигаха крилата си, за да се издигнат от земята, и колелата не се отделяха, а бяха при тях.

17 Когато те стояха, стояха и ония; когато те се подигаха, подигаха се и ония, защото в тях беше духът на животните.10

18 И славата Господня се отмахна от прага на Дома и застана над Херувимите.11

19 И подигнаха Херувимите крилата си и се издигнаха пред очите ми от земята; когато те тръгваха, и колелата бяха до тях; и застанаха при входа на източните врата на Господния Дом, и славата на Бога Израилев беше над тях отгоре.

20 Това бяха същите животни, които видях в подножието на Бога Израилев при река Ховар. И аз познах, че това са Херувими.12

21 Всеки имаше по четири лица и всеки - по четири крила, а под крилата им подобие на човешки ръце.13

22 А лицата им приличаха като ония лица, които видях при река Ховар, - същият вид, същите те. Всеки вървеше право в тая посока, която беше пред лицето му.

Предишна глава Следваща глава

1 Иез. 1:26

2 Иез. 9:2, Пс. 17:9

3 Ис. 6:4, Иез. 9:3, 43:4

4 Иез. 9:2

5 Иез. 1:15-16

6 Иез. 1:15, Откр. 4:6

7 Вихър.

8 Иез. 1:6, 41:19

9 Иез. 1:3

10 Иез. 1:19-20

11 Иез. 11:23

12 Иез. 1:3

13 Иез. 1:6

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава