Книга на пророк Иезекииля - Глава  13

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! изречи пророчество против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на ония, които пророкуват от свое сърце: чуйте словото Господне!1

  3 Тъй казва Господ Бог: горко на безумните пророци, които се водят от свой дух, и нищо не са видели!2

  4 Твоите пророци, Израилю, са като лисици в развалини.3

  5 В проломи вие не влизате и не ограждате със стена дома Израилев, за да стои твърдо в битка в деня Господен.4

  6 Те виждат суета и предсказват лъжа, думайки: "Господ каза", а Господ не ги е изпратил; и дават надежда, че словото ще се сбъдне.5

  7 Не суетно ли видение видяхте вие? и не лъжливо ли предвестие изричате, думайки: "Господ каза", пък Аз не съм казвал?6

  8 Затова тъй казва Господ Бог: понеже говорите суета и виждате във виденията лъжа, Аз съм против вас, казва Господ Бог.

  9 И ще бъде ръката Ми против тия пророци, които виждат суета и предсказват лъжа; в съвета на Моя народ те не ще бъдат, в списъка на дома Израилев не ще бъдат вписани и в земята Израилева не ще влязат; и ще познаете, че Аз съм Господ Бог.7

10 Задето въвеждат Моя народ в заблуда, думайки: "мир", а пък мир няма; и когато той гради стена, те я с кал мажат,8

11 кажи на тия, които мажат стената с кал, че тя ще падне. Ще ливне проливен дъжд, и ти, каменна градушко, ще удариш, и силен вятър ще я разкъса.9

12 И ето, стената ще падне; тогава не ще ли ви кажат: "де е мазилката, с която мазахте?"

13 Затова тъй казва Господ Бог: ще пусна силен вятър в гнева Си, и ще ливне проливен дъжд в яростта Ми, и каменна градушка в яда Ми за изтреба.

14 Ще срутя стената, която мажехте с кал, и ще я хвърля на земята; ще се открие основата й, и ще падне, и вие заедно с нея ще загинете, и ще познаете, че Аз съм Господ.

15 И ще излея яростта Си върху стената и върху ония, които я мажат с кал, и ще ви кажа: няма стена, и няма ония, които я мажеха -

16 пророците Израилеви, които пророкуваха на Иерусалим и му възвестяваха мирни видения, когато мир няма, - казва Господ Бог.10

17 А ти, сине човешки, обърни лицето си към дъщерите на твоя народ, които пророкуват от свое сърце, изречи против тях пророчество

18 и кажи: тъй казва Господ Бог: горко на ония, които пришиват магийски кесийки под мишниците си и правят покривала на глава за всеки ръст, души да ловят! Нима, като улавяте душите на Моя народ, вие ще спасите вашите души?11

19 И Ме безчестите пред Моя народ за шепа ечемик и за късове хляб, умъртвявайки души, които не трябва да умират, и оставяйки да живеят души, които не трябва да живеят, като лъжете народа, който слуша лъжа.12

20 Затова тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против вашите магийски кесийки, с които там ловите души като птички, и ще ги изтръгна изпод мишниците ви и ще пусна на свобода душите, които вие ловите като птички.

21 Ще раздера вашите покривала и ще избавя народа Си от ръцете ви; те не ще бъдат вече плячка във ваши ръце, и ще познаете, че Аз съм Господ.

22 Задето с лъжа разтъжвате сърцето на праведника, което Аз не исках да разтъжвам, и поддържате ръцете на беззаконника, та той да се не обърне от порочния си път и да не запази живота си, -13

23 затова вече не ще имате суетни видения и занапред не ще предугаждате; и Аз ще избавя Моя народ от ваши ръце, и ще познаете, че Аз съм Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 23:1, Плач Иер. 2:14, 2 Кор. 2:17

2 Иез. 14:9

3 Пес. на песн. 2:15

4 Иез. 22:30

5 Иер. 5:31

6 Иер. 14:14

7 Зах. 13:4

8 Иер. 6:14

9 Ис. 28:17

10 Иер. 6:14, 8:11, Иез. 13:10

11 Мих. 3:5, Рим. 16:18, 2 Тим. 3:6

12 Соф. 3:4, 1 Петр. 5:2, Притч. 17:15

13 Иер. 23:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава