Книга на пророк Иезекииля - Глава  14

  1 И дойдоха при мене неколцина Израилеви старейшини и седнаха пред лицето ми.1

  2 И биде към мене слово Господне:

  3 сине човешки! тия люде допуснаха своите идоли в сърцето си и поставиха съблазънта на своето нечестие пред лицето си: мога ли Аз да им отговарям?2

  4 Затова говори с тях и кажи им: тъй казва Господ Бог: ако някой от дома Израилев допусне своите идоли в сърцето си и постави съблазънта на своето нечестие пред лицето си и дойде при пророка, - то Аз, Господ, мога ли, при многото му идоли, да му дам отговор?

  5 Нека домът Израилев проумее в сърцето си, че те всички със своите идоли станаха чужди за Мене.

  6 Затова кажи на дома Израилев: тъй казва Господ Бог: обърнете се и отвърнете се от вашите идоли, и от всички ваши гнусотии отвърнете лицето си.

  7 Защото, ако някой от дома Израилев и от пришълците, които живеят у Израиля, се отметне от Мене и допусне своите идоли в сърцето си, и постави съблазънта на своето нечестие пред лицето си и дойде при пророка да Ме попита чрез него, - то Аз, Господ, ще му дам ли отговор от Себе Си?3

  8 Аз ще обърна лицето Си против тоя човек, ще го съкруша за личба и приказ и ще го премахна из Моя народ, и ще познаете, че Аз съм Господ.4

  9 Ако пък пророк допусне да се измами и каже дума тъй, като че ли Аз, Господ, съм научил тоя пророк, то Аз ще простра против него Моята ръка и ще го премахна из Моя народ Израиля.5

10 И ще понесат вината за беззаконието си. Каквато е вината на запитвача, такава ще бъде и вината на пророка,

11 та занапред домът Израилев да не се отклонява от Мене, и вече да не оскверняват себе си с всякакви свои беззакония, а да бъдат Мой народ, и Аз да бъда техен Бог, казва Господ Бог.6

12 И биде към мене слово Господне:

13 сине човешки! ако някоя земя съгрешеше пред Мене, като вероломно отстъпеше от Мене, и Аз прострех върху нея ръката Си, унищожех у нея хлебната подпора, пратех върху нея глад и почнех да погубвам по нея люде и добитък,7

14 и ако се намереха в нея тия трима мъже: Ной, Даниил и Иов, - то те със своята праведност биха спасили само своите души, казва Господ Бог.8

15 Или, ако пратех върху тая земя люти зверове, които биха я осиротили, и тя поради зверовете станеше пуста и непроходна,9

16 то тия трима мъже сред нея, - жив съм Аз, казва Господ Бог, - не биха спасили ни синове, ни дъщери, а те, само те биха се спасили, земята пак би станала пустиня.

17 Или, ако напратех върху тая земя меч и кажех: "мечо, мини през земята!" и почнеше да изтребя по нея люде и добитък,

18 то тия трима мъже сред нея, - жив съм Аз, казва Господ Бог, - не биха спасили ни синове, ни дъщери, а само те биха се спасили.

19 Или, ако напратех върху тая земя мор и излеех върху нея яростта Си в кръвопролитие, за да изтребя в нея люде и добитък,

20 то Ной, Даниил и Иов сред нея, - жив съм Аз, казва Господ Бог, - не биха спасили ни синове, ни дъщери; със своята праведност те биха спасили само своите души.

21 Защото тъй казва Господ Бог: ако и четирите Мои тежки порази - меч и глад, люти зверове и мор - пратя върху Иерусалим, за да изтребят в него люде и добитък,10

22 и тогава ще остане в него остатък, синове и дъщери, които ще бъдат изведени оттам; ето, те ще дойдат при вас, и вие ще видите поведението им и делата им и ще се утешите за онова бедствие, що съм напратил върху Иерусалим, за всичко, що съм напратил върху него.11

23 Те ще ви утешат, кога видите поведението им и делата им; и ще познаете, че Аз не напразно съм извършил всичко онова, що извърших в него, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 8:1, 20:1

2 Иер. 8:5, Иез. 20:3

3 Соф. 1:6

4 Втор. 28:37, Иез. 5:15

5 Иез. 13:3

6 Изх. 19:5, Лев. 26:12, Иез. 36:28

7 Иез. 4:16, 5:16

8 Иер. 15:1, 2 Петр. 2:5, Иов 42:8

9 Лев. 26:22, Иез. 5:17

10 Лев. 26:16, Иер. 24:10, Иез. 5:17

11 Иер. 4:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава