Книга на пророк Иезекииля - Глава  15

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! кое предимство има дървото на лозата пред всяко друго дърво, и пръчките на лозата - пред дърветата в гората?

  3 Взимат ли от него къс за някое изделие? Взимат ли от него поне за клечка, да окачват на нея някоя вещ?

  4 Ето, хвърлят го в огъня да изгори; двата му края огън пояда, и обгоря средата му; става ли то за някакво изделие?1

  5 И когато то беше цяло, не ставаше за никакво изделие; още повече, когато огънят го пояде, и то обгоря, става ли то за някакво изделие?

  6 Затова тъй казва Господ Бог: както лозовото дърво между горските дървета предадох на огън, за да изгори, тъй нему ще предам и иерусалимските жители.

  7 И ще обърна лицето Си против тях; из един огън ще излязат, и друг огън ще ги погълне, - и ще познаете, че Аз съм Господ, кога обърна против тях лицето Си.

  8 И ще направя тая земя пустиня, задето те вероломно постъпваха, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 23:6, Иоан 15:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава