Книга на пророк Иезекииля - Глава  16

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! изкажи на Иерусалим неговите гнусотии1

  3 и речи: тъй казва Господ Бог на дъщерята Иерусалимова: твоят корен и твоята родина е в Ханаанската земя; баща ти е амореец, и майка ти - хетеянка;2

  4 при твоето рождение - в деня, когато ти се роди - пъпа ти не отрязаха, с вода те не умиха за очистяне, със сол те не посолиха и с пелени не повиха.

  5 Ничие око не се смили над тебе, та от милост към тебе да ти направят нещо от това; но те изхвърлиха на полето от презрение към живота ти, в деня на твоето раждане.

  6 И минавах Аз покрай тебе и те видях, захвърлена да те тъпчат в кръвта ти, и ти казах: "в кръвта си живей!" Тъй ти казах Аз: "в кръвта си живей!"3

  7 Размножих те като полските растения; ти порасна, стана голяма и достигна превъзходна красота: твоите гърди се надигнаха, и косата ти порасна; но ти беше гола и непокрита.4

  8 И минавах Аз покрай тебе и те видях, и ето, това беше времето ти, време за любов; и прострях полите на дрехите Си върху тебе и покрих твоята голота; и заклех ти се и встъпих в съюз с тебе, казва Господ Бог, - и ти стана Моя.5

  9 Умих те с вода, измих от тебе кръвта ти и те с елей помазах.

10 Облякох ти пъстрошити дрехи и ти обух червени сандали, опасах те с висон и те покрих със свилено покривало.6

11 Окичих те с накити и турих на ръцете ти гривни и на шията ти - огърлие.

12 И турих пръстен на носа ти, обеци на ушите ти, и на главата ти - прекрасен венец.7

13 Тъй се гиздеше ти със злато и сребро, и дрехата ти беше висон, свила и пъстрошита тъкан; хранеше се ти с хляб от най-добро пшенично брашно, с мед и дървено масло и беше извънредно красива и достигна царствено величие.8

14 И разнесе се славата ти между народите поради твоята красота, защото тя беше в пълно съвършенство при тоя великолепен накит, с който Аз те накитих, казва Господ Бог.

15 Но ти се довери на красотата си и, ползувайки се от славата си, почна да блудствуваш, и живееше безпътно с всеки минувач, като му се отдаваше.9

16 И взе от дрехите си и си направи шарени оброчища и блудствува на тях, както никога не ще се случи и не ще бъде.10

17 И взе своите накити от Мое злато и от Мое сребро, които Аз ти дадох, и си направи мъжки образи и блудствува с тях.

18 И взе своите пъстрошити дрехи, облече ги с тях, и тури пред тях Моя елей, Моя тамян;

19 и Моя хляб, който ти давах, пшеничното брашно, елея и меда, с които Аз те храних, ти ги туряше пред тях в приятно благоухание; и това стана, казва Господ Бог.

20 И взе синовете си и дъщерите си, които ти Ми роди, и ги принасяше жертва, за да бъдат погълнати. Малко ли ти блудствува?11

21 Но ти и Моите синове колеше и им ги даваше, прекарвайки ги през огън.12

22 И при всички твои гнусотии и твои блудствувания, ти не си спомни за дните на твоята младост, когато беше гола и непокрита и хвърлена да бъдеш тъпкана в кръвта си.

23 И след всички тия злодеяния, - горко, горко ти! казва Господ Бог, -

24 ти си построи блудилища и си направи на всяка стъгда оброчища;13

25 в началото на всеки път си направи оброчища, позореше красотата си и размяташе нозете си за всеки минувач; и умножи своите блудствувания.

26 Блудствува с египетските синове - с твоите съседи, люде снажни - умножаваше блудствуванията си и Ме разгневяваше.14

27 И ето, Аз прострях върху тебе ръката Си, умалих назначеното за тебе и те предадох на произвола на дъщерите филистимски, които те мразеха и които се засрамиха от твоето срамно поведение.

28 Ти блудствува със синовете на Асур - и не се насити, блудствува с тях, но с това не се задоволи;

29 ти умножи блудствуванията си в Ханаанската земя до Халдея, но и с това се не задоволи.

30 Колко изнурено трябва да е сърцето ти, казва Господ Бог, когато ти всичко това върши като необуздана блудница!15

31 Когато ти строи блудилища в началото на всеки път и си прави оброчища на всяка стъгда, ти беше не като блудница, защото отхвърляше подаръци,16

32 но като прелюбодейна жена, която вместо своя мъж прибира чужди.17

33 На всички блудници дават подаръци, а ти сама дава подаръци на всичките си любовници и ги подкупва, та да дохождат при тебе от всички страни, за да блудствуват с тебе.18

34 У тебе в твоите блудствувания ставаше обратно на това, което става с жени: не към тебе припкаха, а ти даваше подаръци, пък на тебе не даваха подаръци; и затова ти постъпваше обратно на другите.

35 Затова изслушай, блуднице, словото Господне!19

36 Тъй казва Господ Бог: задето тъй пръска парите си, и в твоите блудствувания биваше разкривана твоята голота пред твоите любовници и пред всички твои гнусни идоли, и за кръвта на твоите синове, които ти им даваше, -

37 затова ето, Аз ще събера всички твои любовници, с които ти се наслаждава и които ти люби, с всички ония, които мрази, и ще ги събера отвред против тебе и ще разкрия пред тях твоята голота, и ще видят всичкия ти срам.20

38 Аз ще те съдя, както съдят прелюбодейки и ония, които кръв проливат, - и ще те предам на кървава ярост и ревност;21

39 ще те предам в ръцете им, - и те ще разрушат твоите блудилища и ще разхвърлят твоите оброчища, ще свлекат от тебе твоите дрехи, ще вземат твоите накити и ще те оставят гола и непокрита.

40 Ще свикат против тебе събрание, ще те убият с камъни и ще те разсекат с мечовете си.22

41 Ще изгорят с огън твоите къщи и ще извършат над тебе съд пред очите на много жени; и ще туря край на твоето блудство, и не ще даваш вече подаръци.23

42 Ще утоля над тебе Моя гняв, и ще отстъпи от тебе Моето негодуване, ще се успокоя и вече не ще се гневя.24

43 Задето не спомни дните на младостта си и с всичко това Ме дразни, ето, и Аз ще обърна поведението ти върху твоята глава, казва Господ Бог, за да не се предаваш вече на разврат след всички твои гнусотии.25

44 Ето, всеки, който говори с притчи, може да каже за тебе: "каквато майката, такава и дъщерята".26

45 Ти си дъщеря като майка си, която е оставила мъжа си и децата си, и ти си сестра като сестрите си, които са оставили мъжете си и децата си. Вашата майка е хетеянка и баща ви амореец.27

46 Твоя пък по-голяма сестра е Самария, която с дъщерите си живее наляво от тебе, и по-малка твоя сестра, която живее надясно от тебе, е Содома с дъщерите си.28

47 Но ти и по техните пътища не ходи и по техните гнусотии не постъпва; това бе малко: ти постъпваше по-развратно от тях във всички твои пътища.

48 Жив съм Аз, казва Господ Бог; дори Содома, сестра ти, и дъщерите й не вършиха това, що ти върши и твоите дъщери.29

49 Ето, в какво се състоеше беззаконието на сестра ти Содома и на дъщерите й: в гордост, пресищане, празност, и тя не подкрепяше ръката на сиромах и нужделив.30

50 И възгордяха се те и вършиха гнусотии пред Моето лице, и, като видях това, Аз ги отхвърлих.

51 Самария и половината от твоите грехове не извърши; ти ги надмина с твоите гнусотии, и чрез твоите мръсотии, които извърши, твоите сестри се оказаха по-прави от тебе.31

52 Носи тогава срама си и ти, която осъждаше сестрите си; според твоите грехове, с които ти опозори себе си повече от тях, те са по-прави от тебе. Черви се тогава от срам и ти и носи срама си като тъй оправда сестрите си.32

53 Но Аз ще върна пленниците им, пленниците на Содома и на дъщерите й, пленниците на Самария и на дъщерите й и твоите в плен пленени между тях,33

54 за да носиш срама си и да се срамуваш от всичко това, що върши, като им бъдеш утеха.34

55 И твоите сестри, Содома и дъщерите й, ще се върнат в предишното си състояние; също Самария и дъщерите й ще се върнат в предишното си състояние; и ти и твоите дъщери ще се върнете в предишното си състояние.

56 За сестра ти Содома и помен няма в устата ти в дните на твоята гордост,

57 докле още не беше открито твоето нечестие, както във времето, когато ти беше посрамена от сирийските дъщери и от всички, които я окръжаваха, от филистимските дъщери, които гледаха на тебе отвред с презрение.

58 Поради твоя разврат и поради твоите гнусотии ти търпиш, казва Господ.

59 Защото тъй казва Господ Бог: Аз ще постъпя с тебе, както постъпи ти, като презря клетвата, нарушавайки съюза.35

60 Но Аз ще си спомня Моя съюз с тебе в дните на твоята младост и ще възстановя с тебе вечен съюз.36

61 И ти ще си спомниш за твоите пътища, и ще те е срам, кога почнеш да приемаш сестрите си, по-големите от тебе, както и по-малките от тебе, и кога почна да ти ги давам за дъщери, но не от твоя съюз.37

62 Аз ще възстановя Моя съюз с тебе, и ще познаеш, че Аз съм Господ,38

63 за да помниш и да се срамуваш, и занапред да не можеш да отвориш от срам и уста, кога ти простя всичко, що ти върши, казва Господ Бог.39


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 58:1

2 Бит. 10:16, 27:46

3 Лук. 15:20, Ам. 5:4

4 Откр. 3:17

5 Изх. 19:4, Ос. 2:19

6 Ис. 61:10, Откр. 19:8

7 Ис. 28:5, Притч. 4:9

8 Лук. 22:29

9 Ис. 1:21, Ос. 2:2

10 Ос. 2:8-9

11 Лев. 18:21

12 Иез. 20:31

13 Иер. 3:2

14 Иез. 23:20

15 Кол. 2:11, Иез. 23:44

16 Ос. 8:11

17 Притч. 7:19

18 Бит. 38:16-17

19 Ос. 5:3

20 Наум 3:5

21 Иез. 23:10

22 Иез. 23:47

23 4 Царств. 25:9, Иер. 52:10

24 Иез. 5:13

25 Иез. 9:10

26 Ос. 2:5

27 Иез. 16:3

28 Иер. 3:7, Ос. 2:1, Рим. 9:29

29 Бит. 18:20

30 Сир. 16:9, Лук. 17:28

31 4 Царств. 17:7, Иез. 23:11

32 Иер. 3:11

33 Иер. 29:14, Иез. 39:25

34 Иез. 5:15

35 Неем. 10:29

36 Лук. 1:72, Евр. 8:8

37 Иез. 36:31

38 Гал. 4:6

39 Иез. 6:9, Рим. 6:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава