Книга на пророк Иезекииля - Глава  17

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! предложи гатанка и кажи притча към дома Израилев.1

  3 Кажи: тъй казва Господ Бог: голям орел с големи крила, с дълги пера, бухлест, пъстър прилетя на Ливан и отне върха на един кедър,2

  4 откърши най-горния от младите му клончета, донесе го в Ханаанската земя и го тури в града на търговците;

  5 взе от семето на тая земя, пося го в годна земя и го постави до голяма вода, както садят върба.

  6 И то израсна и стана лоза, широка, ниска на ръст, чиито пръчки се навеждаха към нея, и корените й бяха под нея, и стана лоза - и пусна филизи и даде пръчки.

  7 И още имаше друг орел с големи крила и бухлест; и ето, тая лоза се провлече към него с корените си и простря към него пръчките си, за да я полива из браздите на разсадника си.

  8 Тя биде посадена на добра земя, при голяма вода, тъй че можа да пуска пръчки и да дава плод, да стане великолепна лоза.

  9 Кажи: тъй казва Господ Бог: ще успее ли тя? Не ще ли изтръгнат корените й, не ще ли изпокъсат плодовете й, тъй че тя да изсъхне? всички млади пръчки, израсли от нея, ще изсъхнат. И не с голяма сила и не с много люде ще я изтръгнат с корените й.

10 И ето, макар да е посадена, но ще успее ли тя? Не ще ли изсъхне тя, щом я лъхне източен вятър? ще изсъхне тя в лехите, дето е израсла.3

11 И биде към мене слово Господне:

12 кажи на размирния дом: нима не знаете, що значи това? - Кажи: ето, дойде вавилонският цар в Иерусалим, хвана царя му и князете му и ги отведе при себе си във Вавилон.4

13 И хвана другиго от царския род, сключи с него съюз и го обвърза с клетва, като взе със себе си силните на тая страна,5

14 за да бъде покорно царството, да не може да се подигне, за да се пази съюзът и да стои твърдо.

15 Но той се отметна от него, като прати свои пратеници в Египет, за да му дадат коне и много люде. Ще успее ли той? Ще оцелее ли този, който върши това? Той наруши съюза - и ще оцелее ли?6

16 Жив съм Аз, казва Господ Бог: в пребивалището на царя, който го постави за цар и комуто дадената клетва той презря и наруши съюза си с него, той ще умре у него във Вавилон.7

17 С голямата сила и с многобройния народ фараонът нищо не ще направи за него в тая война, когато бъде насипан обкопът и бъдат съградени обсадните кули за гибел на много души.8

18 Той презря клетвата, за да наруши съюза, и ето, подаде ръката си и извърши всичко това; той не ще оцелее.9

19 Затова тъй казва Господ Бог: жив съм Аз! Моята клетва, която той презря, и Моя съюз, който той наруши, Аз ще обърна върху главата му.10

20 Ще хвърля върху него Моята мрежа, и ще бъде хванат в Моите примки; ще го доведа във Вавилон и там ще се съдя с него за вероломството му против Мене.11

21 А всичките му бежанци от всичките му полкове ще паднат от меч, а останалите ще бъдат разпилени по всички ветрове; и ще познаете, че Аз, Господ, съм казал това.12

22 Тъй казва Господ Бог: и ще взема от върха на висок кедър - и ще посадя; от най-горните му клони ще откъсна нежно клонче и ще го посадя на висока и величествена планина.13

23 На високата Израилева планина ще го посадя, - и то ще пусне клони, ще даде плод и ще стане величествен кедър; и ще обитават под него всякакви птици, всякакви пернати ще обитават под сянката на клоните му.14

24 И ще познаят всички полски дървета, че Аз, Господ, високо дърво снишавам, ниско дърво издигам, зелено дърво изсушавам, а сухо дърво раззеленявам; Аз, Господ, казах - и ще направя.15


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 20:49

2 Дан. 7:4, Ос. 8:1, Иез. 31:3

3 Иез. 27:26

4 4 Царств. 24:10, 2 Парал. 36:10

5 Иер. 34:19

6 4 Царств. 24:20, Ис. 30:2

7 4 Царств. 24:17, 24:20, Иер. 34:3

8 4 Царств. 25:1, Ис. 29:3, Иез. 4:2

9 1 Ездр. 10:19

10 Иез. 9:10

11 Иез. 12:13, 32:3

12 Иез. 12:14

13 Иез. 31:3

14 Дан. 4:9

15 Иез. 36:36, 37:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава