Книга на пророк Иезекииля - Глава  18

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 защо употребявате в Израилевата земя тая пословица, думайки: "бащите ядоха кисело грозде, а на децата зъбите скоминясаха"?1

  3 Жив съм Аз! казва Господ Бог, - занапред не ще говорят тая пословица в Израиля.

  4 Защото ето, всички души са Мои: както душата на бащата, тъй и душата на сина са Мои: която душа греши, тя ще умре.2

  5 Ако някой е праведен и върши съд и правда,

  6 по планините жертвено не яде и към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява и до жена си, кога се очистя от своята нечистота, не се приближава,3

  7 никого не притеснява, на длъжник връща залога му и грабежи не върши, хляба си дава на гладния и голия облича с дреха,4

  8 под лихва не дава и лихва не взима, въздържа ръката си от неправда и извършва праведен съд между човек с човек,5

  9 постъпя според Моите заповеди и пази искрено Моите наредби, - то той е праведник, той бездруго ще бъде жив, казва Господ Бог.

10 Но ако му се е родил син разбойник, който пролива кръв и върши какво и да било от всичко това,

11 което той сам никак не е вършил: и по планини яде жертвено, и жената на ближния си осквернява,

12 беден и сиромах притеснява, отнима насила, залог не връща и към идоли обръща очи, върши гнусота,

13 дава под лихва и взима лихва, - ще бъде ли той жив? Не, той не ще бъде жив. Който върши всички такива гнусотии, той бездруго ще умре, кръвта му ще бъде върху него.6

14 Но ако някому се е родил син, който, виждайки всички грехове на баща си, каквито той върши, вижда - и не върши подобни работи:

15 по планини жертвено не яде, към идолите на дома Израилев не обръща очи, жената на ближния си не осквернява

16 и човек не притеснява, залог не взима и насила не отнима, хляба си дава на гладен и гол с дреха облича,7

17 върху беден ръка не дига, връхнини и лихви не взима, изпълнява Моите повели и постъпва по Моите заповеди, - тоя не ще умре заради беззаконието на баща си; той ще бъде жив.

18 А баща му, понеже е жестоко притеснявал, брата ограбвал и вършил недобро сред народа си, ето - той ще умре поради своето беззаконие.

19 Вие казвате: "защо пък синът не носи вината на баща си?" - Защото синът постъпва законно и праведно, пази всички Мои наредби и ги изпълнява: той ще бъде жив.

20 Душа, която съгрешава, ще умре; син не ще понесе вината на баща, и баща не ще понесе вината на син, правдата на праведния при него си и остава, и беззаконието на беззаконния при него си и остава.8

21 И беззаконник, ако се обърне от всички свои грехове, каквито е вършил, ако пази всички Мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив, не ще умре.9

22 Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се спомнят; в своята правда, която ще върши, той ще бъде жив.10

23 Нима Аз искам смъртта на беззаконника? казва Господ Бог. Нали това искам - той да се обърне от пътищата си и да бъде жив?11

24 И праведник, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат спомнени: поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете си, с които е грешил, той ще умре.12

25 Но вие казвате: "не е прав пътят Господен". Послушайте, доме Израилев! Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи?13

26 Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил.

27 И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил, и извършва съд и правда, - ще върне душата си към живот.

28 Защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил; той ще бъде жив, не ще умре.14

29 А домът Израилев казва: "не е прав пътят Господен!" Моите ли пътища са неправи, доме Израилев? Не са ли вашите пътища неправи?

30 Затова Аз ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва Господ Бог; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.15

31 Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев?16

32 Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог; но обърнете се - и живейте!17


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 31:29

2 Втор. 24:16, Рим. 2:9

3 Лев. 18:20

4 Изх. 22:26-27, Лев. 19:13, Втор. 15:17, Ис. 58:7, Мат. 25:35

5 Изх. 22:25

6 Иез. 22:12, Неем. 5:7

7 Втор. 15:8, Ис. 58:7

8 Втор. 24:16, 4 Царств. 14:6, 2 Парал. 25:4

9 Иер. 18:8

10 Мих. 7:19

11 Ис. 55:7, Иез. 33:11

12 Иез. 3:20

13 Иез. 33:17, 33:20

14 3 Царств. 12:16

15 Мат. 3:2

16 Иер. 32:39, Иез. 11:19

17 2 Царств. 14:14, Прем. 1:13, Иез. 33:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава