Книга на пророк Иезекииля - Глава  19

  1 А ти подеми плач за Израилевите князе

  2 и кажи: каква лъвица е майка ти? разположила се сред лъвове, между млади лъвове отгледа своите лъвчета.1

  3 И отхрани тя едно от своите лъвчета; то стана млад лъв и се научи плячка да лови, люде ядеше.2

  4 И чуха за него народите; той биде хванат в тяхната яма, и във вериги го отведоха в земята Египетска.3

  5 И след като почака и видя, че надеждата й пропадна, тя взе друго свое лъвче и го направи млад лъв.4

  6 И като стана млад лъв, той почна да ходи между лъвове и се научи плячка да лови, люде ядеше,

  7 оскверняваше вдовиците им и градовете им опустошаваше; и запустя земята и всичките й селища от неговия рик.5

  8 Тогава се подигнаха против него народите от околните области и простряха му мрежата си; той биде хванат в тяхната яма.6

  9 И туриха го в клетка във вериги и заведоха го при вавилонския цар; заведоха го в крепостта, за да не се чува вече по Израилевите планини гласът му.7

10 Твоята майка биде като лоза, посадена при вода; плодовита и клонеста биде тя от многото вода.

11 И имаше у нея пръчки силни за скиптри на владетели, и високо се издигна стволът й между гъстите пръчки; и изпъкваше с височината си, с многото си пръчки.

12 Но в гняв тя биде изтръгната, хвърлена наземи, и източният вятър изсуши плода й; откъснати и изсъхнали са силните й пръчки, огън ги погълна.8

13 А сега тя е пресадена в пустинята, в земя суха и жадна.

14 И излезе огън от ствола на нейните пръчки, погълна плодовете й, и не останаха по нея силни пръчки за скиптър на владетеля. Това е жална песен, и ще остане за плач.


Предишна глава Следваща глава


1 Наум 2:11, Соф. 3:3

2 4 Царств. 23:31, Зах. 11:3

3 4 Царств. 23:33, Иер. 22:11-13

4 4 Царств. 23:24

5 Ам. 3:4, 3:6

6 Иез. 17:20

7 2 Парал. 36:6

8 Ос. 13:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава