Книга на пророк Иезекииля - Глава  2

  1 Такова беше видението на отблясъка от славата Господня. Като видях това, паднах ничком и чух гласа на Говорещия, и Той ми рече: "сине човешки! стани на нозете си, и Аз ще говоря с тебе".1

  2 И както Той ми говореше, влезе в мене дух и ме постави на нозете ми и чух Оногова, Който ми говореше.

  3 И Той ми каза: "сине човешки! Аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се възбунтуваха против Мене; те и бащите им са изменници пред Мене дори до ден днешен.2

  4 И тия са синове с огрубяло лице и с жестоко сърце, - при тях те пращам, и ти ще им кажеш: тъй казва Господ Бог!3

  5 Ще слушат ли те, или не, - понеже те са размирен дом - но нека знаят, че е имало пророк между тях.4

  6 А ти, сине човешки, не бой се от тях и не се плаши от думите им, ако те бъдат за тебе тръни и бодили, и ти ще живееш у скорпии, - не бой се от думите им и не се плаши от лицата им, защото те са размирен дом;5

  7 и говори им Моите думи, - слушат ли те, или не, - понеже те са упорити.

  8 А ти, сине човешки, слушай, какво ще ти говоря: не бъди упорит като тоя размирен дом; отвори устата си и изяж, което ще ти дам".6

  9 И видях, и ето ръка протегната към мене, и в нея - книжен свитък.7

10 И Той го разви пред мене, и ето, свитъкът беше изписан отвътре и отвън, и беше написано на него: "плач, охкане и тъга".


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:55, Откр. 21:11, Дан. 8:17

2 Пс. 77:8, Иер. 3:25, 7:26

3 Ис. 48:4, Иер. 5:3, Марк. 10:5

4 Иез. 3:11, 12:2, Ис. 30:9

5 Иер. 1:8, Мих. 7:2

6 Откр. 10:9

7 Иер. 1:9, Откр. 5:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава