Книга на пророк Иезекииля - Глава  22

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 и ти, сине човешки, искаш ли да съдиш, да съдиш кървавия град? изкажи ми всички негови гнусотии1

  3 и кажи: тъй казва Господ Бог: о, граде, който проливаш кръв сред себе си, за да дойде времето ти, и който си правиш идоли, за да се оскверняваш!

  4 С кръвта, която ти си пролял, ти се обвини, и с идолите, които си направил, ти оскверни себе си, приближи дните си и достигна времето си. Затова ще те предам за присмех на народите, за поругание на всички земи.2

  5 Близки и далечни твои ще се ругаят над тебе, който оскверни името си, който се прочу с буйство.

  6 Ето, началниците у Израиля, всеки според силите си, бяха у тебе, кръв да проливат.3

  7 У тебе баща и майка хулят, пришълец обиждат сред тебе, сирак и вдовица притесняват у тебе.4

  8 Моите светини не уважаваш и Моите съботи нарушаваш.

  9 У тебе има клеветници, кръв да проливат, и по планините ядат у тебе идоложертвено, сред тебе вършат гнусотии.

10 У тебе откриват на баща голотата, у тебе изнасилват жена през време, кога тя се очистя от нечистотиите си.5

11 Един върши гнусотии с жената на ближния си, друг оскверни снаха си, друг изнасиля сестра си, дъщерята на баща си.6

12 У тебе взимат подкуп, кръв да проливат; ти взимаш лихва и връхнина и с насилие изнудваш облага от ближния си, а Мене забрави, казва Господ Бог.7

13 И ето, Аз плеснах с ръце за твоето користолюбие, което се разкрива у тебе, и за кръвнината, която се извършва сред тебе.

14 Ще устои ли твоето сърце, ще бъдат ли твърди твоите ръце в дните, когато ще действувам против тебе? Аз, Господ, казах - и ще извърша.8

15 Ще те разпилея измежду народите, ще те развея по земите и ще туря край на твоите гнусотии сред тебе.9

16 И сам ще направиш да бъдеш презрян пред очите на народите, и ще познаеш, че Аз съм Господ.

17 И Биде към мене слово Господне:

18 сине човешки! Домът Израилев стана у Мене сгурия; те всички са калай, мед, желязо и олово в горнило; станаха като сребърна сгурия.10

19 Затова тъй казва Господ Бог: понеже всички вие станахте сгурия, затова, ето, Аз ще ви събера в Иерусалим.

20 Както в горнило турят заедно сребро, мед, желязо, олово и калай, за да раздухат върху тях огън и разтопят, тъй в гнева Си и в яростта Си ще ви съборя, туря и разтопя.

21 Ще ви събера и ще духна върху вас огъня на Моето негодувание, и ще се разтопите сред него.11

22 Както сребро се топи в горнило, тъй ще се разтопите и вие сред него, и ще познаете, че Аз, Господ, излях яростта Си върху вас.12

23 И биде към мене слово Господне:

24 сине човешки! кажи му: ти си земя неочистена, ненапоявана с дъжд в гневния ден.13

25 Съзаклятието на пророците й сред нея е като лъв, който рика, който разкъсва плячка; те сяждат души, обират имоти и скъпоценности и умножават броя на вдовиците.14

26 Свещениците й нарушават Моя закон и оскверняват Моите светии, не отделят свето от несвето и не правят разлика между чисто и нечисто; от Моите съботи закриха очите си, и Аз съм унизен сред тях.15

27 Князете й са като вълци, които грабят плячка, проливат кръв, погубват души, за да придобият корист.16

28 А пророците й всичко замазват с кал, виждат суетното и предсказват им лъжливото, думайки:"тъй казва Господ Бог", когато Господ не е говорил.17

29 А в народа се угнетяват един друг, грабят и притесняват беден и сиромах, и несправедливо угнетяват пришълец.18

30 Аз дирих у тях човек, който да тури стена и да застане пред Мене в пролома заради тая земя, за да я не погубя, но не намерих.19

31 И тъй, ще излея върху тях Моето негодувание, с огъня на Моята ярост ще ги изтребя, поведението им ще обърна върху главата им, казва Господ Бог.20


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 20:4

2 4 Царств. 21:16

3 Мих. 3:1

4 Пс. 93:6

5 Лев. 18:7-8, 18:19

6 Лев. 18:9, 18:15, 18:20, Иез. 33:26

7 Лев. 25:36, Притч. 28:8

8 Иез. 17:24

9 Иез. 12:15

10 Иер. 6:28

11 Втор. 4:24, Ис. 30:27, Наум 1:6

12 Зах. 13:9, Мал. 3:3, 4:1

13 Евр. 6:7

14 Ис. 1:23, Мих. 3:2, Соф. 3:3, Мат. 23:14

15 Мих. 3:11, Соф. 3:4, Иез. 44:23

16 Мих. 3:10, Соф. 3:3

17 Иез. 13:6

18 Ис. 3:5, Иер. 9:3, Изх. 22:21

19 Иез. 13:5

20 Иез. 7:4, 7:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава