Книга на пророк Иезекииля - Глава  23

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! имаше две жени, дъщери на една майка,1

  3 и блудствуваха в Египет, блудствуваха на младини; там измачкаха гърдите им, и там изгнетиха девствените им ненки.2

  4 Имената им: на голямата - Охола, а на сестра й - Охолива. И те бяха Мои и раждаха синове и дъщери; и Охола се наричаше Самария, а Охолива - Иерусалим.3

  5 И почна Охола да Ми изневерява и се пристрасти към любовниците си, към асирийци, към съседите си,4

  6 към ония, които се обличаха с дрехи яхонтов цвят, към областни началници и градски управители, към всички хубави момци, конници, които яздят на коне;

  7 и живееше безпътно с всички отбор синове на Асура и оскверняваше себе си с всички идоли на всекиго, към когото се пристрастеше;5

  8 не преставаше да блудствува и с египтяни, защото те спаха с нея в младостта й и мачкаха девствените й ненки, и изливаха върху нея своята похот.6

  9 Затуй и Аз я предадох в ръцете на любовниците й, в ръцете на Асуровите синове, към които тя се пристрасти.

10 Те откриха голотата й, взеха синовете и дъщерите й, а нея убиха с меч. И тя стана за позор между жените, когато изпълниха върху нея присъдата.7

11 Сестра й Охолива видя това и още по-развратна биде в любовта си, и блудството й надмина блудството на сестра й.8

12 Тя се пристрасти към Асуровите синове, към областни началници и градски управители, нейни съседи, богато облечени, към конници, които яздят на коне, към всички отбор момци.

13 И Аз видях, че тя се оскверни, и че двете вървят в един път.

14 Но тая още умножи блудствуванията си, защото, като видя издълбани на стената мъже, нарисувани с бои изображения на халдейци,9

15 които бяха с пояс опасани през кръста и с богати на глава превръзки и които изглеждаха на военачалници, прилични на вавилонски синове, чието отечество е Халдейската земя,

16 тя се влюби в тях от един поглед на очите си и прати при тях в Халдея пратеници.

17 И вавилонските синове дойдоха при нея на любовното легло и я оскверниха със своето блудствуване, и чрез тях тя се оскверни; и душата й се отвърна от тях.10

18 Когато пък тя явно се предаде на своите блудствувания и откри голотата си, тогава от нея се отвърна и Моята душа, както се отвърна душата Ми от сестра й.

19 И тя умножаваше своите блудствувания, спомняйки дните на младостта си, когато блудствуваше в Египетската земя;

20 и се пристрасти към своите любовници, чиято плът е плът оселска, и похотта - като у жребци.11

21 Тъй ти си припомни разпътството на твоята младост, когато египтяни стискаха твоите ненки, заради твоите девствени гърди.

22 Заради туй, Охоливо, тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще възбудя против тебе твоите любовници, от които се отвърна душата ти, и ще ги доведа против тебе от вси страни;

23 синовете на Вавилон и всички халдейци, от Пеход, от Шоа и Коа, и с тях всички Асурови синове, хубави момци, областни началници и градски управители, сановници и именити, всички изкусни ездачи.12

24 И ще дойдат против тебе с оръжие, с коне, с колесници и с много народ и ще те обсадят отвред с ризници, с щитове и в шлемове, и ще те предам тям на съд, и ще те съдят със свой съд.13

25 И ще обърна Моята ревност против тебе, и ще постъпят с тебе яростно: ще ти отрежат носа и ушите, а каквото ти остане, ще падне от меч; ще вземат твоите синове и твоите дъщери, а каквото ти остане, огън ще погълне;

26 ще ти съблекат твоите дрехи и ще вземат твоите накити.14

27 И ще туря край на твоето разпътство и на твоето блудствуване, пренесено из Египетската земя, и не ще обръщаш към тях очите си, и за Египет не ще си вече спомниш.

28 Защото тъй казва Господ Бог: ето, Аз те предавам в ръцете на ония, които ти намрази, в ръцете на ония, от които се отвърна душата ти.

29 И ще постъпят с тебе жестоко; ще ти вземат всичко, спечелено с труд, ще те оставят гола и непокрита, и ще бъде открита твоята срамна голота, твоето разпътство и твоето блудствуване.15

30 Това ще стане с тебе поради твоето блудствуване с народите, с чиито идоли ти се оскверни.

31 Ти ходи по пътя на сестра си; затова и ще ти дам в ръка нейната чаша.16

32 Тъй казва Господ Бог: ти ще пиеш дълбоката и широката чаша на сестра си и ще се изложиш на присмех и позор поради голямата й вместимост.

33 С пиянство и тъга ще бъдеш изпълнена: от чашата на ужаса и опустошението, чаша на сестра ти Самария!

34 И ще я изпиеш и пресушиш, чирепите й ще оближеш и гърдите си ще разкъсаш; защото Аз рекох това, казва Господ Бог.

35 Затова тъй казва Господ Бог: понеже ти Ме забрави и се отвърна от Мене, то и търпи заради своето беззаконие и заради своето блудствуване.17

36 И каза ми Господ: сине човешки! искаш ли да съдиш Охола и Охолива? изкажи им техните гнусотии;

37 защото те прелюбодействуваха, и кръв има по ръцете им, и със своите идоли прелюбодействуваха, и синовете си, които Ми родиха, чрез огън прекарваха тям за храна.18

38 Ето какво още Ми те правиха: скверняха светилището Ми в същия ден и нарушаваха съботите Ми;

39 защото, когато те колеха децата си за своите идоли, в същия ден дохождаха в светилището Ми, за да го сквернят; ето как постъпваха те в Моя дом!19

40 Освен това, пращаха за люде, които идеха отдалеч; при тях пращаха пратеници, и ето, те дохождаха, и ти за тях се измиваше, враносваше очите си и с накити се накичваше,

41 и сядаше на великолепно легло, пред което се нареждаше маса, и на нея туряше Моите благовонни кадива и Моя елей.

42 И чуваше се гласът на народа, който ликуваше у нея, и при людете от народната тълпа въвеждаха пияници из пустинята; и те туряха на ръцете им гривни и на главите им - гиздави венци.

43 Тогава казах Аз за остарялата в прелюбодейство: сега ще се свършат блудствуванията й заедно с нея.

44 Но дохождаха при нея: както дохождаха при жена блудница, тъй дохождаха при Охола и Охолива, при тия разпътници жени.20

45 Но праведни мъже ще ги съдят; те ще ги съдят със съд на прелюбодейки и със съд на кръвопроливачки, защото те са прелюбодейки, и тям по ръцете има кръв.21

46 Защото тъй казва Господ Бог: да се свика против тях събрание и да ги предадат на озлобение и грабеж.

47 И събранието ще ги избие с камъни и ще ги изпосече с мечовете си, ще убие синовете им и дъщерите им и с огън ще изгори къщите им.22

48 Тъй ще туря край на разпътството в тая земя, и всички жени ще вземат урок и не ще вършат като вас срамотни работи;

49 и ще стоварят върху ви вашето разпътство, и ще претърпите наказание за греховете с вашите идоли, и ще познаете, че Аз съм Господ Бог.23


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 3:7-8

2 Пс. 72:27, Ос. 1:2, Наум 3:4, Иез. 16:26

3 Иез. 16:46

4 Ос. 2:2, 5:3, 4 Царств. 15:19

5 Иез. 16:15

6 Иез. 16:26

7 Иез. 16:38-39

8 Иез. 16:51

9 Иез. 8:3

10 Иез. 23:22

11 Иер. 5:8, 8:12, Иез. 16:26

12 Иез. 23:12

13 Иез. 21:22

14 Иез. 16:39

15 Иер. 13:22, Иез. 16:37

16 Пс. 74:9, Иер. 25:15

17 Иер. 2:32, 3:21, Ос. 2:13

18 Иер. 7:31, Иез. 16:20, 20:26

19 Ис. 1:11-12

20 Иез. 16:30

21 Иез. 16:38, Ис. 1:15

22 Иез. 16:40

23 Иез. 7:27, 26:6, 39:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава