Книга на пророк Иезекииля - Глава  25

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! обърни лицето си към Амоновите синове и изречи против тях пророчество,1

  3 и кажи на синовете Амонови: чуйте словото на Господа Бога: тъй казва Господ Бог: задето за Моето светилище казват: охохо! охохо! понеже то е поругано - и за Израилевата земя, понеже тя е опустошена, и за дома Иудин, понеже те в плен отидоха, -2

  4 затова ето, Аз ще те дам наследие на синовете на Изток, и ще построят у тебе кошарите си, ще разпънат у тебе шатрите си, ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.

  5 Ще направя Рава обор за камили, и Амоновите синове - овчари, и ще познаете, че Аз съм Господ.3

  6 Защото тъй казва Господ Бог: задето ти ръкопляска и тропа с нога, и с всичко презрение към земята Израилева ти се душевно радва, -

  7 затова ето, ще простра ръката Си против тебе и ще те предам да те разграбят народите, ще те изтребя из числото на народите и ще те излича из числото на земите; ще те съкруша, и ще познаеш, че Аз съм Господ.4

  8 Тъй казва Господ Бог: задето Моав и Сеир казват: "ето, и Иудиният дом е като всички народи!"5

  9 ето, Аз, начевайки от градовете, от всичките му погранични градове, украса на земята, от Бет-Иешимот, Ваалмеон и Кириатаим, ще открия хълбока на Моава.6

10 за синовете на Изток и ще им го дам за наследие, заедно с Амоновите синове, та Амоновите синове да се не споменуват вече сред народите.

11 И над Моав ще произведа съд, и ще познаят, че Аз съм Господ.

12 Тъй казва Господ Бог: задето Едом жестоко отмъщаваше на дома Иудин и тежко съгреши, като си тям отмъщаваше,7

13 тъй казва Господ Бог: ще простра ръката Си против Едом, ще изтребя у него люде и добитък и ще го направя пустиня; от Теман до Дедан всички от меч ще паднат.8

14 И ще си отмъстя над Едом чрез ръката на Моя народ Израиля; и те ще действуват в Идумея по Моя гняв и по Моето негодувание, и ще познаят Моето отмъщение, казва Господ Бог.

15 Тъй казва Господ Бог: задето филистимци постъпиха отмъстително и отмъщаваха с презрение в душа за гибел, с вечна омраза, -9

16 тъй казва Господ Бог: ето, ще простра ръката Си над филистимци, ще изтребя критяни и ще унищожа остатъка им на морския бряг;

17 и ще извърша над тях голямо отмъщение с яростни наказания; и ще познаят, че Аз съм Господ, кога извърша над тях Моето отмъщение.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 49:1

2 Пс. 34:21, Иез. 26:2, 36:2

3 Иез. 24:27, 26:6

4 Иез. 7:27, 13:23

5 Ис. 15:1, Иер. 48:1, Иез. 35:2

6 Иер. 48:1, Ам. 2:2

7 Иер. 49:7, Авд. 1:8

8 Ам. 1:12

9 Ис. 14:2, Иер. 47:1-2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава