Книга на пророк Иезекииля - Глава  26

  1 В единайсетата година, в първия ден на първия месец биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! задето Тир казва за Иерусалим: "охохо! съкрушен е той - вратата на народите; той се обръща към мене; ще се напълня; той е опустошен", -1

  3 тъй казва Господ Бог: ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще подигна против тебе много народи, както морето подига вълните си.2

  4 И ще разбият стените на Тир и ще разрушат кулите му; и ще измета из него праха му и ще го направя гола скала.

  5 Място за простиране мрежи ще бъде той всред морето; защото Аз казах това, говори Господ Бог: и ще бъде за разграбване от народите.

  6 А дъщерите му, които са на земята, ще бъдат с меч убити, и ще познаят, че Аз съм Господ.3

  7 Защото тъй казва Господ Бог: ето, ще доведа против Тир от север Навуходоносора, вавилонски цар, цар на царете, с коне и с колесници, с конници и с войска и с многоброен народ.4

  8 Той с меч ще избие твоите дъщери на земята, ще издигне против тебе обсадни кули, ще направи окоп против тебе и ще постави щитове против тебе;

  9 ще докара стенобойни машини до стените ти и ще разруши твоите кули със секирите си.5

10 От многото му коне прах ще те покрие, от шума на ездачите, на колелата и на колесниците ще се потресат стените ти, когато той ще влиза в твоите порти, както влизат в разбит град.

11 С копитата на конете си той ще изпотъпче всички твои улици, народа ти с меч ще избие и паметниците на твоята мощ наземи ще събори.

12 И ще разграбят твоето богатство, ще плячкосат твоята стока, ще разрушат твоите стени, ще съборят твоите гиздави домове, твоите камъни и твоите дървета, и твоята земя във вода ще хвърлят.

13 И ще прекратя шума от твоите песни, и звукът от твоите гусли няма вече да се чува.6

14 И ще те направя гола скала, ще станеш място за простиране мрежи; не ще бъдеш построен изново, защото Аз, Господ, казах туй, говори Господ Бог.7

15 Тъй казва Господ Бог към Тир: от шума на твоето падане, от стона на ранените, когато ще става в тебе избиването, не ще ли потреперат островите?8

16 И ще слязат от престолите си всички князе на морето, ще свалят от себе си своите мантии, ще снемат от себе си своите пъстрошити дрехи, ще се облекат в трепет, ще седнат наземи и всяка минута ще треперят и ще се учудват заради тебе.9

17 И ще викнат да плачат за тебе и ще ти кажат: "как загина ти, населен с мореходци, знаменити граде, който беше силен по море, ти и твоите жители, които нанасяха страх на всичките му обитатели!"10

18 Сега, в деня на твоето падане, потрепераха островите, морските острови се смутиха от твоята гибел.

19 Защото тъй казва Господ Бог: кога те направя град запустял като необитаваните градове, кога подигна против тебе бездната, и те покрият големи води, -

20 тогава ще те сваля с ония, които слизат в гроба, при отдавна съществувал народ, и ще те туря в преизподнята земна, във вечните пустини, със слезлите в гроба, за да не бъдеш вече населен; и ще явя славата в земята на живите.11

21 За ужас ще те направя, и не ще те има; ще те дирят, но вече не ще те намерят никога, казва Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 23:1, Иер. 47:4

2 Ис. 8:7

3 Изх. 25:7

4 Иез. 28:7, Дан. 2:37

5 Иез. 4:2, 21:22

6 Ис. 24:8, Иер. 7:34

7 Иез. 26:4

8 Иез. 24:21

9 Откр. 18:9

10 Ос. 9:13

11 Иез. 28:8, 31:14, Пс. 142:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава