Книга на пророк Иезекииля - Глава  27

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 и ти, сине човешки, викни, та заплачи за Тир1

  3 и кажи на Тир, който се е поселил на издаднините в морето, който търгува с народите от много острови: тъй казва Господ Бог: Тире! ти казваш: "аз съм съвършена красота!"2

  4 Твоите предели са в сърцето на моретата; твоите строители направиха съвършена твоята красота;3

  5 от сенирски кипариси направиха всички твои подове; вземаха от Ливан кедри, за да ти правят мачти;4

  6 от васански дъбове весла правеха; столове ти правеха от буково дърво, нашарени със слонова кост от Китимски острови,5

  7 пъстрошити платна египетски употребяваха у тебе за ветрила и служеха за препор; сини и пурпурни тъкани от островите Елиски бяха ти покривала.6

  8 Жители сидонски и арватски ти бяха гребци; Тире, ти си имаше вещи люде: те ти бяха кърмилари.7

  9 Стареите от Гевал и вещите му люде бяха у тебе, за да ти пробойни поправят. Всякакви морски кораби и корабниците им бяха у тебе, за да ти въртят търговията.8

10 Перси, лидийци и ливийци се намираха в твоята войска и ти бяха ратници, окачаха по тебе щит и шлем; те ти придаваха величие.9

11 Синовете на Арват с твоята собствена войска стояха наоколо по твоите стени; и гамадимци стояха на кулите ти; те окачваха колчаните си наоколо по твоите стени; те завършваха твоята красота.

12 Тарсис, твоят търговец, по многото си различно богатство, плащаше срещу твоите стоки сребро, желязо, олово и калай.

13 Иаван, Тувал и Мешех търгуваха с тебе, разменявайки твоите стоки за човешки души и медни съдове.10

14 От дома на Тогарма ти доставяха за твоите стоки коне, конници и мъски.

15 Синовете на Дедан търгуваха с тебе; много острови правеха с тебе размяна, плащаха ти със слонова кост и абанос.11

16 Поради голямото ти търговско производство търгуваха с тебе арамейци; за твоите стоки ти плащаха карбункул, пурпурови пъстрошити тъкани и висон, корали и рубини.

17 Иудея и Израилевата земя търгуваха с тебе; за твоята стока ти плащаха с минитска пшеница, сладкиши и мед, дървено масло и балсам.

18 Дамаск, поради голямото ти търговско производство, поради изобилието на всякакво богатство, донасяше ти хелбонско вино и бяла вълна.

19 Дан и Иаван от Узал ти плащаха за твоите стоки изработено желязо; касия и благовонна тръстика ти идваха за размяна.

20 С тебе Дедан търгуваше със скъпоценни покривки за седла.

21 Арабия и всички кидарски князе правеха с тебе размяна: агнета, овни и козли ти разменяваха.12

22 Търговци из Сава и Раема търгуваха с тебе с всякакви най-добри благовония и с всякакви драгоценни камъни, и злато плащаха за твоите стоки.13

23 Харан, Хане и Еден, савейски търговци, Асур и Хилмад търгуваха с тебе.

24 Те търгуваха с тебе със скъпоценни дрехи, със свилени и пъстрошити материи, които те докарваха на твоите пазари в скъпи сандъци, направени от кедър и добре обвързани.

25 Тарсиските кораби бяха твои кервани в търговията ти, и ти стана богат и твърде славен сред моретата.

26 Твоите гребци те заведоха в големите води; източният вятър те разби сред моретата.

27 Твоето богатство и твоите стоки, всички твои складове, твоите корабници и твоите кърмилари, които ти запушваха пробойни и се разпореждаха с твоята търговия, всички твои ратници, каквито ти имаше, и всичкото множество народ у тебе в деня на твоето падане ще падне в сърцето на моретата.14

28 От писъка на твоите кърмилари ще потреперят околностите.

29 И от корабите си ще слезнат всички гребци, корабници, всички кърмилари морски и ще излязат на земята;

30 с висок глас ще заридаят за тебе и горко ще застенат, като посипят с пепел главите си и валяйки се в прах;15

31 ще острижат за тебе коса до голо, ще се опашат с вретища и с горчив плач ще заплачат за тебе от душевна скръб;16

32 и в тъгата си ще подемат за тебе плачевна песен и тъй ще заридаят за тебе: "кой е като Тир, тъй разрушен посред моретата!

33 Когато дохождаха от моретата твоите стоки, ти насищаше много народи; с многото си богатство и с търговията си обогатяваше царете на земята.

34 А когато ти биде разбит от моретата във водната бездна, твоите стоки и всичко струпано у тебе потъна.

35 Всички обитатели на островите се вцепениха за тебе, и царете им трепнаха, лице измениха.17

36 Търговците на другите народи подсвирнаха за тебе; ти стана за ужас, - и няма да те има навеки."


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 23:1, Ам. 1:9

2 Иез. 28:12

3 Иез. 28:2

4 Втор. 3:9

5 Ис. 2:13, Бит. 10:4, 10:15, Числ. 24:24

6 Бит. 10:4

7 Бит. 10:15, 10:18

8 3 Царств. 5:18, Пс. 82:8

9 Бит. 10:13, 1 Царств. 31:9, Иер. 46:9

10 Бит. 10:2

11 Иер. 25:23

12 Бит. 25:13, Иер. 2:10

13 Бит. 10:7

14 Откр. 18:17

15 Откр. 18:9

16 Иер. 16:6, 48:37

17 Откр. 18:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава