Книга на пророк Иезекииля - Глава  28

  1 И биде към мене слово Господне:

  2 сине човешки! кажи на началника на Тир: тъй казва Господ Бог: задето се надигна сърцето ти и казваш: "аз съм бог, седя на божие седалище, в сърцето на моретата", и, бидейки човек, а не Бог, туряш твоя ум наравно с Божия ум, -1

  3 ето, ти си по-мъдър от Даниила, няма тайна, скрита от тебе;2

  4 с мъдростта си и с разума си ти си спечели богатство и в своите съкровищници събра злато и сребро;

  5 с голямата си мъдрост, чрез търговията си, ти умножи богатството си, и умът ти се възгордя с твоето богатство, -

  6 затова тъй казва Господ Бог: понеже ти туряш твоя ум наравно с Божия ум,3

  7 ето, Аз ще доведа против тебе другоземци, най-върлите измежду народите, и те ще извадят мечовете си против красотата на твоята мъдрост и ще помрачат твоя блясък;4

  8 те ще те в гроб свалят, и ще умреш в сърцето на моретата със смърт на убити.5

  9 Ще кажеш ли тогава пред твоя убиец: "аз съм бог", когато в ръката на оногова, който те убива, ти ще бъдеш човек, а не бог?

10 Ти ще умреш от ръката на другоземци със смърт на необрязани; защото Аз рекох това, казва Господ Бог.

11 И биде към мене слово Господне:

12 сине човешки! плачи за тирския цар и му кажи: тъй казва Господ Бог: ти си печат на съвършенство, пълнота на мъдрост и венец на красота.6

13 Ти беше в Едем, в Божията градина; твоите дрехи бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни; рубин, топаз, елмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и злато, всичко изкусно натъкмено у тебе в гнезденца и нанизано на тебе, беше приготвено в деня, когато ти бе сътворен.7

14 Ти беше помазан Херувим, за да осеняваш, и Аз те поставих за това; ти беше на светата Божия планина, ходеше посред огнени камъни.

15 Ти бе съвършен в пътищата си от деня, когато бе сътворен, докле не се намери в тебе беззаконие.

16 От твоята широка търговия твоята вътрешност се изпълни с неправда, и ти съгреши; и Аз те свалих като нечист от Божията планина, изгоних те, осеняващи Херувиме, изсред огнените камъни.

17 От хубостта ти се възгордя сърцето ти, от тщеславието си ти погуби мъдростта си: затова Аз ще те сваля наземи, ще те предам на позор пред царе.8

18 С многото си беззакония в неправедната твоя търговия ти оскверни твоите светилища; и Аз ще извлека изсред тебе огън, който ще те и погълне; и Аз ще те обърна в пепел на земята пред очите на всички, които те видят.9

19 Всички, които те знаеха между народите, ще се слисат за тебе; ти ще станеш за ужас, и няма да те има навеки.10

20 И биде към мене слово Господне:

21 сине човешки! обърни лицето си към Сидон, изречи против него пророчество11

22 и кажи: ето, Аз съм против тебе, Сидоне, и ще се прославя сред тебе, и ще познаят, че Аз съм Господ, кога произведа съд над него и явя в него Моята светост;12

23 и ще пратя против него мор и кръвопролитие по улиците му, и ще паднат сред него убити от меч, който отвред го поглъща; и ще познаят, че Аз съм Господ.

24 И занапред той не ще бъде за дома Израилев бодлив трън и причиняващ болка бодил, повече от всички съседи, които му зло желаят, и ще познаят, че Аз съм Господ Бог.13

25 Тъй казва Господ Бог: когато събера дома Израилев измежду народите, сред които те са пръснати, и явя у тях светостта Си пред очите на племената, и те заживеят в земята си, която дадох на Моя раб Иакова, -14

26 тогава ще живеят на нея безопасно и ще построят къщи, ще насадят лозя и ще живеят в безопасност, защото Аз ще произведа съд над всичките им зложелатели около тях, и ще познаят, че Аз съм техен Господ Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Дан. 5:20, Деян. 12:22

2 Дан. 4:5

3 Иез. 28:2

4 Иез. 26:7, 30:11

5 Иез. 26:20, 31:16, 31:18

6 Иез. 27:3

7 Иез. 31:8, Откр. 17:4

8 1 Кор. 4:9

9 Иов 22:20, Иез. 20:47

10 Иез. 27:36

11 Ис. 23:4, 23:12

12 Изх. 14:18, Пс. 45:11, Иез. 26:6

13 Числ. 33:35

14 Лев. 11:44

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава